Słownik demokracji

niedziela, 25 marca 2012

Slownik demokracji

Pierwszą oznaką panowania nad narodem, jest panowanie nad semantyką jego języka, ustalaną m.in. przez gadzinówki. Ten słownik jest więc formą ruchu oporu przeciw tej okupacji Polski.

Polaku, przyłącz się do tego ruchu !
(por. też “chaos semantyczny” u Michalkiewicza)

911
Uwaga wstępna: Prezydent USA Truman, wydając rozkaz wymordowania mieszkańców w Hiroszimie, potwierdził, że administracja demokratycznego państwa popełni każdą zbrodnię, jeśli to leży w jej interesie albo interesie jej zleceniodawców, o reżymach nie uważanych za demokratyczne tu nawet trzeba wspominać.
O zniszczeniu 3 drapaczy chmur WTC krążą przynajmniej 3 teorie spiskowe, por. Ganser:
1. “Surprise”, oficjalna teoria spiskowa rządu USA, służby tajne zostały zaskoczone cudowną operacją Bin Ladena.
2. “Lihop”, administracja państwowa (jej elementy) USA dopuściła do zniszczenia 3 drapaczy
3. “Mihop”, administracja państwowa USA sama dokonała zamachu
1. należy wykluczyć, gdyż
a. jest rzeczą niemożliwą, aby Bin Laden z Afganistanu był w stanie przeprowadzić tak skomplikowaną operację
b. Ekspertyza NIST jest wadliwa i nie ma też żadnego wyjaśnienia dla zniszczenia trzeciego WTC 7
c. grawitacja nie wystarczy, aby doprowadzić wysokościowce do rozpadania się z taką prędkością.

2 i 3. są co prawda możliwe, ale nie ma na to dowodów, pewną wskazówką dla 2. byłaby zastanawiająca nieudolność organów USA w czasie wydarzeń i po nich, pomówienie w wirze propagandy 911 Bin Ladena także o atak węglikiem (antrax), materiał jak wiemy pochodził z Pentagonu, co dowodzi celowego fałszowania doniesień. To nie są jednak żadne wystarczające dowody zbrodni administracji USA. Interesujące jest jednak, że Bin Laden nie znajdował się na liście poszukiwanych terorystów FBI, ponoć z braku wystarczających dowodów.

Istnieje ciekawa teoria (Dimitri Khalezov) n.t. zniszczenia trzech wieżowców, że najzgrabniej było je zdetonować za pomocą ładunków atomowych przewidzianych pod dwoma WTC na wypadek potrzeby. Strefę odpalenia ładunku atomowego nazywa się właśnie w żargonie fachowym i to od czasu Hiroshimy “Ground Zero”, dokładnie tak samo, jak nazwano miejsce, gdzie znajdowały się gruzy po wieżowcach WTC. Khalezov wskazuje na to, że ładunek nuklearny pod WTC wystarczał do zniszczenia wieżowców gdzieś do wysokości ataków obiektów latających, demonstrowanych urzekająco prawdziwie w telewizji, resztę trzeba by zlikwidować inną techniką
Agencje ratingowe
Narzędzie MWF do ustalania stopy oprocentowania m.in. pożyczek dla krajów. Przez odpowiednią manipulację ratingu, niski rating = wysokie oprocentowanie, może MWF splądrować kraje, zmienić obsadę polityczną a nawet doprowadzić do ich bankructwa. Ostatnią tego typu operację agencji ratingowych przeprowadzono na Grecji, jednakże z celem splądrowania UE, co się znakomicie dzięki tzw. „ratowaniu” Grecji udało. Z drugiej strony mogą agencje ratingowe sztucznie utrzymywać wysoką ocenę zbankrutowanych krajów, typowy przykład USA.
Bank Światowy Właściwie grupa banków wyspecjalizowanych w kredytowaniu państw głównie tzw. trzeciego świata, “niedorozwiniętych” gospodarczo. Jest ważnym instrumentem uzależniania tych krajów od “międzynarodowej wspólnoty finansowej” i eksploatacji ich zasobów bez konieczności prowadzenia wojen zaborczych. Ta metoda opisana przez Johna Perkinsa, jest ulubionym sposobem podboju w imperium globalnym.
Bilderberg raz do roku organizuje spotkania osób wpływowych z aktywnymi politykami i przedstawicielami mediów. Ten organ międzynarodowej wspólnoty finansowej ustala na spotkaniach wytyczne dla operacji na nastepny rok. W szczególnych przypadkach odbywa sie spotkanie w kraju, który jest przygotowywany do obróbki, n.p. 2009 w Grecji przed atakiem finansowym na to panstwo, por. też Turcja. Bilderberg jest jednym z organów “międzynarodowej wspólnoty finansowej”, patrz tez Bank Swiatowy, BIS, CFR, MFW.
BIS Bank w Bazylei koordynujący dzialalność banków, szczególnie centralnych
na świecie. Bank centralny banków centralnych. Centralny organ międzynarodowej wspólnoty finansowej.
Cel systemu Celem systemu władzy w tzw. demokracji jest wywłaszczenie obywateli z ich stanu posiadania, czyli w efekcie przywrócenie ich do naturalnego dla demokracji stanu zależności niewolniczej. Do podstawowych metod wywłaszczania należą dług publiczny, opodatkowanie, prywatyzacja, inflacja, a gdy to nie wystarcza, to wywłaszczenie za pomocą ustawy, czyli legalne. Rządy tzw. “narodowe” mają za zadanie ten cel zrealizować, w Polsce n.p. spisują się dzielnie i to już od czasów Balcerowicza, a nawet wcześniej.

Szczególnie obfity łup przynoszą demokratom operacje tzw. “kryzysu finansowego”, któremu z reguły towarzyszą w pewnym odstępie czasu przynależne do niego tzw. wojny światowe, ostatnia deska ratunku dla systemu pieniądza, dla którego ratowania opłaca się też dokonać redukcji pogłowia zarówno w technologii przemysłowej, jak też bardziej rozwiniętej, dającej nierzadko niezwykłe efekty.

Cel systemu stał się już tak oczywisty, że dla kamuflażu nie tylko pani Yellen (na rykowisku, członek CFR i “Ashkenazi Jew”), ale jej kolega z Deutsche Bank (J. Fitchen) śpiewają na ten samą nutę, że zabierają pracującym zbyt wiele, co świadczy o dyspozycji centrali, aby skierować do pospólstwa, zaniepokojonego rozwojem, wyrazy współczucia.


Z uwagi na policyjną inwigilację komentatorów “GW”na, publikujemy nasze komentarz pod tym adresem.

Chrześcijaństwo
Religia ze źródła bliskowschodniego, rozwinięta przez Europejczyków, w pierwszej fazie głównie Greków i Rzymian, w średniowieczu z kolei przez ludność Europy zachodniej, centralnej, północnej i wschodniej. Obok chrześcijaństwa europejskiego rozwinęło się ono także na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Także islam rozwinął wiele elementów chrześcijaństwa bliskowschodniego.
Chrześcijaństwo jest religią uniwersalną, w przeciwieństwie do religii rasistowskich jak n.p. mozaizm. Do podstawowych kanonów chrześcijaństwa należy miłość bliźniego i pojęcie bożego człowieka, które we współczesnej propagandzie okupacyjnej symulowana jest mglistym pojęciem godności człowieka. Człowiek boży jest zaprzeczeniem niewolnika, bowiem niewolnik będąc towarem, nie może być jednocześnie człowiekiem.
Demokracja greckie Δημοκρατία, pochodzi od δῆμος =„lud“ i κράτος =„siła; moc; panowanie/rządy“ i oznacza stan społeczności: siła ludu, silny lud, tzn. taki stan, w którym lud sam decyduje od swym losie. Ten stan jest z reguły krótkotrwały, gdyż szybko tworzą się grupy “elity” władzy, zorganizowane w partie, które usiłują panować/rządzić ludem, ten proces przebiega zwykle od biurokracji, przez arystokrację do plutokracji. Jest więc błądem utrzymywać, że demokracja jest systemem politycznym, acz zarówno biurokracja, jak też plutokracja, także arystokracja jako “demokracja szlachecka”, chętnie się jako demokracja w swej propagandzie systemowej prezentują. Demokracja jest sprawdzoną i ulubioną formą sprawowania władzy przez MWF.

Wzorcem naszej demokracji jest demokracja starogrecka, która jak wiadomo bazowała na niewolnictwie, było ok. 10% obywateli, którzy z demokracji profitowali i reszta 90% niewolników, por. też A. Russo. W demokracji rytualnej jak Polska obowiązuje podobny klucz, jest też ok 10% najbogatszych którzy z systemu profitują i 90% które na nich pracuje, ale nie spostrzegają nawet, że pełnią jedynie niezbędną dla demokracji funkcję niewolników.

Polskę można zaliczyć do plutokracji, co wyraża deklaracja obecnego reżymu o przynależności do kapitalizmu. Plutokracja jest rabunkowym systemem politycznym, z jedynym celem państwowym wywłaszczenia reszty społeczeństwa, który to system można śmiało zakwalikować jako przestępczy z punktu widzenia 90% społeczeństwa. Łamanie prawa dokonywane jest dwoma sposobami:

a. pospolite przestępstwo: kradzież (wywłaszczenie), oszustwo, mord, terror

b. modyfikowanie prawa (iluzja praworządności), które zbyt surowo chroni lud i przeszkadza w jego wywłaszczeniu, czy represaliom i terorowi wobec społeczeństwa, przejawia się to w stałych reformach, por. reformę sądowniczą, czy deregulacja zawodów.

Osoby wybrane w wolnych i niezależnych wyborach demokratycznych otrzymuje prawo na okres kadencji do rabowania społeczeństwa w ramach oficjalnego zadania “reprezentowania” wyborców.

Z reguły przyjmuje demokracja formę demokracji rytualnej, w której “kapłani” z tzw. partii politycznych odprawiają z całą powagą rytuału swe egzorcyzmy jak wybory, manifestacje, “spontaniczne” reakcje czy ekscesy chuligańskie (por. 11.11) (organizowane przez służby wyspecjalizowane, n.p. służby tajne i policję jak też firmy reklamowe, szczególnie przed rytuałem tzw. wyborów). Ważnym instrumentem demokracji rytualnej są media n.p. w Polsce
“GWno” , TVP, NTV i inne gadzinówki.

Podstawą tej demokracji są wybory, których zasadę najlepiej określił jeden z największych demokratów XX wieku, zasłużony też dla rozwoju demokracji w Polsce:

“Nie jest ważnym, kto wybiera, tylko kto liczy głosy.”,
inną własnością demokratycznych wyborów jest brak kworum, co pozwala ignorować bojkot wyborów przez społeczeństwo.

Wykład pana Davida Rockefellera, ojca chrzestnego ONZ, zbliża zasady funkcjonowania tej demokracji i zachęca każdego durnia do wspierania tej władzy demokratycznej w wyborach.

Z uwagi na policyjną inwigilację komentatorów “GW”na, publikujemy nasze komentarze pod tym adresem.

Dług

Dług jest uniwersalną relacją pomiędzy stronami w społeczności ludzkiej,oznacza on zobowiązanie do jakiejś czynności jednej strony na rzecz drugiej. Jest konstruktem ogólnie stosowanym w religii w zakresie moralności.

Dług jest też podstawowym pojęciem kapitalizmu w tzw. demokracji i jednocześnie uniwersalnym instrumentem przemocy, typowo zniewolenia.

Pieniądz, każda złotówka, znajdująca się w obiegu, powstaje przez zaciągnięcie kredytu (tzw. “fiat money“) w banku centralnym, a więc w efekcie zadłużenia, w Polsce jest tym bankiem NBP. NBP jest organem niezależnym od administracji państwowej (postulat tzw. demokracji) i wyłącznie zależnym od “międzynarodowej wspólnoty finansowej” (MWF) reprezentującej imperium globalne. Szczególną formą długu jest dług publiczny (w Polsce), który oznacza jaki udział ma w państwie MWF, to znaczy jaka część państwa (wartości materialne i personal państwa, ludność) znajdują się już w posiadaniu MWF. Dług publiczny jest podstawowym mechanizmem MWF kierowania każdym państwem świata.
Zdarzy się, że administracja w państwie nie respektuje zaleceń czy nakazów MWF (imperium) n.p. Milosewicz 1) z Jugosławii, operatywnie z reguły jest to MFW, to zadaniem centrów imperium i krajów podporządkowanych jak n.p. Polska, jest wywarcie nacisku na taką administrację, zwykle określane jest to jako embargo albo rebelię (por. Libia, Syria, Jugosławia), jeśli to nie prowadzi do zdyscyplinowania, to zadaniem sił policyjnych imperium, aktualnie USA/NATO jest przeprowadzenie akcji porządkowej, chętnie nazywanej akcją pokojową, acz chodzi o najzwyklejszą wojnę, z reguły napad rabunkowy na takie państwo, por. Irak, Afganistan, Libia, patrz też. Perkins.
Nie należy mylić jednak akcji policyjnych imperium z napadami Izraela na kraje sąsiednie, to są też akcje policyjne, ale jedynie lokalne, Izrael jest rodzajem twierdzy imperium w rejonie BW. Izraelowi wolno dokonywać takich napadów jedynie na zlecenie imperium, wyobrażenie, że Izrael ma nieograniczoną swobodę jest błędnym, acz zna dobrze swą wagę dla imperium.
Economic Hit Men ang. zawodowi zabójcy gospodarczy (ZZG), termin użyty w książce Johna Perkinsa “Confessions of an Economic Hit Man” (Wyznania najemnego zabójcy gospodarczego) o metodach uzależniania państw od świata finansowego, por. “międzynarodowa wspólnota finansowa”. ZZG występują z reguły jako doradcy ekonomiczni, którzy promują finansowanie większych inwestycji w kraju, najlepiej bez korzyści ekonomicznych dla samego kraju, które jednak prowadzą do zadłużenia w takiej skali, że kredyty, które pochłonęły, nie mogą być spłacone. Przykładem jest faza Gierka (1970-80), czy ostatnie 20 lat.

W następnej fazie za obsługę kredytów wymagane jest oddanie zasobów
kraju zagranicznym tzw. “inwestorom”, nawet wody deszczowej, i redukcję
poziomu życia społeczeństwa (por. tzw. reformy w Grecji i Polsce dzisiaj). Podstawą operacji ZZG jest korupcja politycznego kierownictwa. Naocznym przykładem jest Polska, przy czmy ZZG wspierani byli przez dywersję wewnętrzną (piątą kolumnę), n.p. NSZZ “Solidarność”, czy uprzywilejowany związek “religijny” operujący w branży finansowej.

Przykłady: aktualnie (od 2009) Grecja, Polska intensywnie od roku 1970 do dziś.

Globalizacja Proces tworzenia globalnego imperium, patrz też imperium.
Holokaust holokaust oznacza ofiarę całopalną, praktykowaną przez plemiona n.p. Hebrajczyków. Termin został wprowadzony przez organizacje syjonistyczne(Izraelitów) z krajów anglo-saksońskich a więc USA, W.Brytania. Należy przyjąć, że ofiary prześladowań Żydów w czasie II WŚ uznały one (USA, W.Brytania) jako swoją ofiarę palną na ołtarzu jedynego Boga Mamona. Jeśli uwzględnić obojętność całej sieci światowych organizacji żydowskich dla losu gmin żydowskich w Europie Wschodniej, przeszło 90% ofiar tego holokaustu w czasie II WŚ pochodziły z Europy Wschodniej, tzw. Aszkenazyjczycy, to można przyjąć, że poświęcili oni rzeczywiście tę ofiarę, jako ich ofiarę jedynemu Bogu, Mamonowi.

Finansiści żydowscy finansowali, przynajmniej pośrednio (por. rolę BIS w II Wojnie, III Rzesza współpracował z BIS całą wojnę) obozy koncentracyjne, nie bez racji można powiedzieć, że Żydzi sami Żydom zgotowali ten los, co tym wyszukanym terminem “holokaust” starają się nawet dumnie podkreślić, mogli przy tym sięgnąć po wspaniałe wzorce biblijne.

Zwracano uwagę na to, że zarówno pogłowie ofiar (pasożydów) w krajach Europy Wschodniej było zbyt duże (ok. 10% ogółu), które zbytnio wyjawiły społeczeństwo Gojów, aby można było prowadzić rozsądną gospodarkę, z drugiej strony ich rebelia w ZSRR była dla systemu światowego nie do przyjęcia na dłuższą metę, stąd mogła powstać idea redukcji tej populacji. W ostatnich dwudziestu latach ukrócono także tę rebelię.
Holockaust samooobsługowy Bezczelności żydowskiej i syjonistycznej zawdzięczamy, że obciążane są odpowiedzialnością za tzw. “holokaust” różne społeczeństwa, n.p. polskie czy niemieckie, zresztą przy pomocy Gojów szabasowych jak prezydent Komorowski czy inni tzw. “przy-wódyce narodu” zainstalowani przez okupanta. Holokaust bez pomocy policji żydowskiej i zarządów gmin żydowskich tzw. Judenratów byłby dla nazistów nie do zrealizowania. Holokaust bowiem dokonali Żydzi samoobsługowo i szukają teraz w Jedwabnem na kogo mogliby zwalić swą odpowiedzialność za zbrodnie wobec własnej społeczności. Nawet żydowskie źródła podają, że żydowska wyselekcjonowana przez samych Judejczyków ludność została przez nich samych własynmi rękami wymordowana(w międzyczasie tekst zablokowany przez google). I ta bezczelna zwyrodniała horda zbrodniarzy wymaga od innych nacji aby się dla nich pod groźbę utraty własnego życia poświęcały, dla takiej żerującej na nas od tysiącleci swołoczy.

Wg. badań historyków zachodnich, holokaust został zorganizowany głównie do redukcji pogłowia Żydów wschodnich tzw. Aszkenazyjczyków, stanowili oni przeszło 90% ofiar holokaustu, liczba Żydów zachodnich była znikoma, przy tym transporty z Zachodu do obozów koncentracyjnych, obejmowały głównie Żydów, którzy tam wyemigrowali ze Wschodu, co potwierdzają listy wywozowe (miejsce urodzenia) n.p. z Drancy koło Paryża. Szczególnie ci ze Wschodu z racji ich aspiracji, n.p. powołania do życia ZSRR, stali się dla synagogi uciążliwi i musieli zostać zlikwidowani. Żydzi są zakładnikami synagogi, i ta ma możliwość ich zlikwidować jak chce.

Trudno o lepszy dowód na stare niemieckie przysłowie: “Żyd kłamie nawet jak się modli”. Kłamstwo stało się też najważniejszy elementem wykreowanego “przemysłu holokaustu”.

Patrz też Michalkiewicz.


25.03.2016

Imperium od łac. imperare, „panować“, „rozkazywać“, oznacza strukturę wielu regionów gospodarczo-politycznych (w imperium rzymskim nazywanych prowincjami) o zróżnicowanych właściwościach i zadaniach, i sterowanych przez centrum(-ra) imperium. Podstawą imperium jest z reguły koncentracja środków pieniężnych, które pozwala na rozszerzenie operacji na obiekty większe, niż jedno państwo. Inicjatorem imperium są więc dysponujący pieniądzem, którzy wmuszają swą walutę innym uczestnikom handlu międzynarodowego, por. dolar obsługuje ok. 70% wymiany międzynarodowej (stan na rok 2010).

Władze imperium zabiegają o specjalizację regionów z kilku względów m.in.:

a. specjalizacja zwiększa efektywność w wykonywaniu zadań, n.p. produkcji określonych wyrobów czy też usług, n.p. operacji policyjno-militarnych
b. uzależniania regionu od wyrobów czy aktywności innych regionów, region nie jest w stanie egzystować bez innych regionów imperium
c. taniego zaopatrzenia centrum(-rów) imperium w wyroby czy usługi, n.p. tani polscy rzemieślnicy czy robotnicy w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii

Podstawowym zadaniem władz imperium jest utrzymanie obiegu pieniądza(-ędzy) i struktur komunikacji (transport materiałów, informacji), n.p. przez zwalczanie piractwa (n.p. w rejonie Rogu Afryki), w tym celu ściąga imperium z regionów trybut, żeby utrzymać w/w struktury i niezbędny aparat zarządzania imperium (biurokracji) jak też wojska do dyscyplinowania priwincji i ew. rozszerzania terytorium imperium.

Rozwój środków komunikacji globalnej prowadzi do imperium globalnego.

Imperium globalne Rozwój środków komunikacji globalnej prowadzi do przemiany imperium klasycznego, z centrum w jednym państwie, w imperium globalne., ten link opisuje szerzej pojęcie “imperium globalne”.

Proces tworzenia imperium globalnego ma swoje specyficzne cechy. Imperium globalne wymaga odpowiednich struktur o zasięgu światowym:

a. finansowych: międzynarodowa wspólnota finansowa
b. struktur zarządzania: ONZ, MFW, Bank światowy
c. komunikacji: komunikacja satelitarna, telefonia, internet, lotnictwo, transport morski
d. propagandy: telewizja, światowe koncerny propagandy n.p. konglomerat Ruperta Murdocha.

Globalna struktura pozwala zdecentralizować niektóre struktury funkcjonalne imperium, n.p. struktury zarządzające mogą tworzyć sieć węzłów, n.p. USA, UE, BRIC.

Patrz też “Globalizacja – nowe imperium światowe“.

Kalifat w Syrii
Kalifat jest strukturą państwa, które jednoczy zarówno władzę administracyjną jak i religijną a więc państwa o charakterze totalnym. Kalifat w Syrii nazywany w mediach syjonistycznychchórem “państwem islamskim”, aby podnieść jego rangę, bazuje jedynie formalnie na islamie, w gruncie rzeczy jest tylko kopią mozaizmu, wspólnikiem band zarządzających państwem Izrael, co wskazuje być może na jego inspiratorów.
Kapitalizm Jak sama nazwa wskazuje oznacza panowanie kapitału nad społeczeństwem, kapitalizm globalny odpowiednio nad ludzkością świata, jego instrumentem panowania i przemocy jest imperium globalne. Naturalnie chodzi o panowanie posiadaczy tego kapitału nad ludem bożym. W gruncie jest kapitalizm formą niewolnictwa społeczeństw wobec posiadaczy kapitału, państwo, jego aparat przemocy, jest gwarantem własności a zatem kapitału, służy jedynie utrwaleniu i powiększaniu stanu posiadania.

Podstawowym mechanizmem eksploatacji niewolników kapitału jest lichwa, nazywana obłudnie procentem, gwarantowana lichwiarzom od niedawna także przez kościół katolicki. KK zamierza nawet uświęcić lichwę w osobie naszego ukochanego papieża.

Przedsiębiorca, zohydzony przez niejakiego K. Marksa, w gruncie nie jest kapitalistą, bowiem on wykonując n.p. funkccje organizacyjne, jest zaangażowany w proces wytwarzania., jak każdy zatrudniony.

Komisja Europejska (KE)
KE pełni funkcję egzekutywy w UE. Rekrutacja do KE odbywa się tajemniczo poza wszelką kontrolą pół miliarda mieszkańców tego regionu, to można łatwo rozpoznać, że kręgi zarządzające strukturami UE powołują wygodne sobie osoby, bez konsultacji tego z ludnością, por. Bieńkowska.
Patrz też Parlament Europejski, kolejna demokratyczna atrapa w UE.
Komunizm
Komunizm można określić jako rabiniczną karykaturę chrześcijaństwa,
która demonstruje do jakiego stopnia zwyrodnienia są w stanie doprowadzić uczeni w talmudzie. Także inne wymysły rabiniczne jak choćby kibuce/kołchozy są zdegenerowaną formą idei zakonu chrześcijańskiego, jako wspólnoty. Proces intensywnej erozji chrześcijaństwa rozpoczął się pod koniec średniowiecza, szczególnym celem stało się papiestwo, z jego degeneracją w tym okresie, przypominającą stan obecny.
Komunizm jest wymysłem rabinicznym, patrz Marks, zaprojektowanym głównie jako forma przejściowa dla społeczeństw wyeksploatowanych do cna przez rabunek kapitalizmu, w celu regeneracji zdolności produkcyjnych tych społeczeństw, jak n.p. PRL w latach 1945-89. Po regeneracji kraje te są wpędzane z powrotem pod pejcz kapitalizmu, jak Polska w latach tzw. “Solidarności” czy Ukraina jeszcze dziś.
Zresztą kraje tzw. komunistyczne/socjalistyczne zachowały podstawowy atrybut kapitalizmu, t.j. lichwę i banki lichwiarskie, tzn. utrzymały pewną istotną formę kapitalizmu i więź z nim.
Zohydzanie komunizmu przez propagandę systemu ma zarazem na celu zohydzanie przy okazji chrześcijaństwa, przy czym intensywnie realizowane jest przystosowanie chrześcijaństwa do potrzeb talmudystów, będących w trakcie tworzenia globalnego imperium.
Terror “komunistyczny” na zlecenie MWF ma za zadanie ugruntowanie szerokiej kasty niewolników, parobków czyli pracowników najemnych, pozbawionych jakiegokolwiek dostępu do środków produkcji i środków utrzymania , czyli całkowicie uzależnionych od posiadaczy kapitału, zresztą zgonie z uświęconą w mediach ideą demokracji. i jej praktyką już od czasów strarożytnych
Kryzys finansowy Kryzys finansowy jest zakłóceniem obiegu pieniądza, w okresie koncentracji kapitału celowo wywołany przez “międzynarodową wspólnotę finansową” w celu wywłaszczenia ludności.
Kształcenie czyli nadawanie formy głównie duchowej osobnikom, tworzenie ich świata pojęć i sposobu myślenia.. Z reguły rodzaj tresury w aktualnie obowiązujących doktrynach ustanowionych przez posiadających władzę, szczególnie w dziedzinach nie technicznych, aczkolwiek także te ostatnie nie są wolne od tego rodzaju wpływów. Klasycznym przykładem tresury jest tzw. ekonomia, określana często mylnie jako nauka, chodzi raczej o ideologię a więc wiarę. Zadanie tej tresury wykonuje z tytułu przemocy państwa jego system szkolnictwa, chodzi o “kształtowanie obywateli państwa”. Instytucje prywatne kooperują z reguły z państwem ulegając jego przemocy.
Lichwa Każda forma dodatkowej opłaty za pożyczkę, bez jakiejkolwiek pracy dodatkowej. Od dwóch wieków dla zmylenia nazywana procentem (odsetkami). Jedynie islam z trzech wielkich religii zabrania lichwy, por. riba.

Wysokość lichwy zależy podobnie jak w przypadku szantażu, od stopnia zależności biorcy od pożyczki, im bardziej biorca pożyczki jest od niej zależny, tym wyższa jest lichwa. Wymuszanie lichwy, jako generacja “wartości” bez jakiejkolwiek pracy twórczej, jest zakłócaniem obiegu pieniądza i generuje z natury rzeczy jego inflację. Por. średniowieczny pieniądz bezinflacyjny, także “wolny pieniądz” S. Gesella czy w końcu szwajcarski Bank-MY

Lichwiarska miedzynarodówka miedzynarodowa sieć powiazań lichwiarzy, w gruncie rzeczy odpowiada międzynarodowej wspólnocie finansowej“, tworzy ją głównie społeczność lichwiarska, zaliczana w Polsce do tzw. “wiecznych tułaczy”.
Lobby
Lobby jest zwyczajowo “zalegalizowaną” formą korupcji w demokracji rytualnej i stanowi formę reprezentacji grup interesów zstępującą parlament, parlament pozostaje jedynie mechanizmem ustawowego wypełniania tych interesów. Oficjalnym uzasadnienie dla lobby jest z reguły brak kompetencji fachowej w ośrodkach władzy, albo co gorzej, brak środków materialnych aby taką kompetencję władz państwowych ustanowić.

Lobby jest więc świadectwem niekompetencji władzy państwowej, co jest wystarczającą podstawą, aby jej odebrać uprawnienie do sprawowania władzy.

Powinno być dla każdego oczywistym, że lobby może także reprezentować elementy przestępcze, tzn. lobby jest mechanizmem do kryminalizacji organów państwa czyli państwowej przestępczości zorganizowanej, czego zresztą znakomitym przykładem są USA, ale także UE osiągnęło wysoki poziom tego rodzaju przestępczości.

Z uwagi na policyjną inwigilację komentatorów “GW”na, publikujemy nasze komentarz pod tym adresem.

Media głównego nurtu
system propagandy do rozmiękczania mózgów społeczeństwa i przygotowywania propagandowego operacji
organów wykonawczych imperium jak rządy narodowe, administracja państwowa czy banki centralne/narodowe jak też międzynarodowych sieci innych organów wykonawczych n.p. Jewish Agency.
Z braku ministerium propagandy “kierowniczą rolę partii” przejęły służby specjalne a selekcja materiału, koordynacja akcji propagandowych jest osiągana przez tzw. posiedzenie redaktorów naczelnych, ustalających tematy wiodące i terminy akcji propagandowych. Spojrzenie na czołówki czasopism potwierdza tę synchronizację, jednomyślne publikacje pojawiają się w “różnych” czasopismach/programach jednocześnie, potęgując wrażenie wiarygodności.
Współpraca dziennikarzy z bezpieką jest regułą, szczególnie tych “wybitnych”, co gwarantuje im wcześniejszy dostęp do tematów wiodących a tym samym wielkość publiczności (czytelników, słuchaczy, widzów, w zależności od medium), n.p. Szymborska, z tych bardziej znanych.
Rozpowszechniona koncentracja mediów prywatnych w jednych rękach, ułatwia niezmiernie synchronizację akcji propagandowych i koordynację działań.
Innym ważnym elementem organizacyjnym propagandy głównego nurtu jest tworzenie mediów wiodących, n.p. “Gazeta Wyborcza”, PAP i.t.p., pomniejsze gadzinówki ograniczają się do powielania doniesień z mediów wiodących. Należy zwrócić uwagę na to, że media donoszą a nie informują.
MFW angl. IMF Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jest organem międzynarodowej wspólnoty finansowej“, nadzoruje finanse poszczególnych krajów świata podporządkowanych imperium i narzuca rządom politykę fiskalną, socjalną i inne, aby osiagnąć lepszy dostęp MWF do zasobów kraju i decyduje o bankructwie krajów jak również o tzw. “pomocy” finansowej dla nich. .

MFW jest w ostatnich latach szczególnie aktywny na polu tzw. “ratowania” banków, czyli ratowania depozytów pieniądza złożonych w bankach przez najbogatsze warstwy w celu ich cudownego rozmnożenia, stanowiących pasywa tych banków.

Pewne wyobrażenie o metodad MFW daje relacja Perkinsa.

Rekrutacja do MFW odbywa się najwidoczniej wyłącznie w kręgach PPZ, gdyż liczni jego członkowie są przedmiotem postępowań prawnych z racji popełnianych przez nich przestępstw. Na czele MWF stoi obecnie pani Lagarde, zarzut korupcji.
międzynarodowa wspólnota finansowa (MWF) miedzynarodowa sieć powiazań aktorów rynku finansowego, określenie pochodzace z samego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (angl. IMF) i zostało wprowadzone do obiegu przy okazji tzw. “kryzysu finansowego” przez członka tego gremium Y.B.Ghali (skazanego za kradzież mienia społecznego), w której to operacji zebrała ta wspólnota łup szacowany na 4-40 bilionów dolarów, a więc wręcz rzędu PKB całego świat 43 biliony €, CIA podaje jednak dużo wyższą wartość tego PKB.

MWF przejmuje bowiem funkcję legislatywy globalnego imperium, stanowi ona bowiem o tym, co staje się prawem w imperium, napady na Libię, Irak, jak też dyrektywy prawne jej przedstawicieli w UE, tzw. Komisji Europejskiej, byłyby tu klasycznym przykładem. Z uwagi na swą “kierowniczą rolę” decyduje MWF o tym, który kraj ma zostać poddany operacji karnej, chodzi o napady zbrojne na kraje, które z jakichś względów wpadły w niełaskę. Znakomity przykład stanowi Jugosławia, która pod zarządem Milosewicza wprowadziła inflację swej waluty, aby zmniejszyć łup MWF i została ukarana napadem NATO, Milosewicz zakończył swe życie przed ogłoszeniem wyroku w Haadze.

Przypadek Grecji, która zamierzała pójść podobną drogą przez wprowadzenie drachmy, wskazuje, że jest to możliwe jedynie za zgodą MWF, która Grecji tego zabroniła, co usłużnie potwierdziła demokratyczna instytuacja parlamentu w Grecji.

Wojny światowe są w wyłącznej gestii MWF, wyobrażenie, że kraje wzgl. narody mogą być inicjatorami wojen jest naiwne i błędne. Kraje realizujące wojnę (n.p. III Rzesza czy II Rzeczpospolita) są jedynie egzekutorami zleceń sił pełniących “kierowniczą rolę”. Gawiedzi prezentuje się zastępczych tzw. “zbrodniarzy wojennych” na poziomie jej zdolności rozumowania, ze znakomitym zresztą wynikiem. Rzeczywistymi zbrodniarzami są inni.

Określeniem zbliżonym jest lichwiarska międzynarodówka red. Michalkiewicza, w obiegu jest również inny synonim: “rynki finansowe”, pojęcie MWF podkreśla jednak wysoki stan organizacji tej działającej grupy, decydującej praktycznie o globalnych procesach gospodarczych i naturalnie politycznych, jak kreacja imperium USA, UE, filetyzacja ZSRR, Jugosławii i.t.p. . Szczególną rolę w podboju krajów odgrywają wyspecjalizowane grupy wykonawcze MWF nazywane też “zagranicznymi inwestorami”.

Mechanizm funkcjonowania MWF ciekawie określił w XIX w. P.J. Dunning.

Z uwagi na policyjną inwigilację komentatorów “GW”na, publikujemy nasze komentarze pod tym adresem.

MSS
Międzynarodowa Sieć Synagogi, to powiązania pomiędzy tysiącami różnych organizacji żydowskimi, o różnorakim profilu pokrywających całe spektrum, pozornie czasem się zwalczające, ale wszystkie zdążające do jednego celu, zgodnie z zaleceniem tory: kings will emerge from you.“ (Królowei będę wyniesieni z ciebie. ), MSS zabiega o panowanie nad światem i jest głównym narzędziem globalnego imperium.

MSS jest najbardziej zbrodniczą i najdłużej istniejącą, przeszło 2 (dwa) tysiąclecia, organizacją przestępczą w historii ludzkości.

Niewolnictwo
jest formą zależności jednego człowieka od drugiego, w której niewolnik zostaje pozbawiony swego człowieczeństwa i staje się przedmiotem wzgl. towarem. Wywodzi się to z tradycji niewolniczej, że w nowoczesnej ekonomice traktuje się pracowników najemnych jedynie jako zasób ludzki (ang. human ressource).
Podstawową formą podziału pracy, jest praca niewolnicza, podział polega na tym, że właściciel niewolnika jest zleceniodawcą a niewolnik wykonawcą, przy czym owoce pracy niewolniczej są własnością właściciela niewolnika, także jego potomstwo, co w demokracji wyraża się w przemocy państwa wobec prawa rodziców i swobodnym dysponowaniem ich potomstwem. Są też subtelniejsze formy pracy zbliżonej do pracy niewolniczej jak praca parobka czy praca najemna, a więc praca w warunkach egzystencjalnej zależności osobistej.
Praca niewolnicza i podobna jest ważnym elementem naszej cywilizacji i podstawą wszelkiej działalności gospodarczej.W żadnej fazie rozwoju nie potrafiła nasza cywilizacja obejść się bez niewolnictwa, do dnia dzisiejszego.

Za istotny atrybut niewolnika uważa się niezdolność tworzenia trwałych więzi społecznych, jego odspołecznienie.Niewolnictwo jest nierozłącznie związane także z demokracją.

Obywatel
Osobnik troszczący się o całokształt podstaw egzystencji w społeczności i procesy rozwoju społecznego, nie tylko o (chwilowe) zaspokojenie własnych potrzeb i chwilowe trendy. Jednym z warunków postawy obywatelskiej jest identyfikowanie się z losem własnej społeczności, n.p. narodu. Także świadomość stanu posiadania, społecznego lub prywatnego, jest czynnikiem skłaniającym do takiej postawy. Obywatel sprzeciwia się niszczeniu, trwonieniu lub rabunkowi majątku społecznego (por. prywatyzacja), jak też trendom i procesom, które zagrażają egzystencji społecznej lub rozwojowi społeczeństwa.
Obywatel, w przeciwieństwie do parobka, wykorzystuje z rozwagą swoje prawo wyborcze niezależnie od panującego reżymu.
ONZ organ wykonawczy globalnego imperium . Centrala organu znajduje się w Nowym Jorku na terenie oddanym do dyspozycji przez dynastię finansową Rockefellera (można rzec w ogródku Rockefellerów, jednego z najbardziej zbrodniczych klanów). ONZ oddziałuje za pomocą różnych wyspecjalizowanych organów na państwa członkowskie w zakresie ideowym przez interwencje w dziedzinie kultury, szkolnictwa i.t.p.. Wypełnia także zadania policyjne imperium jak n.p. podbój nowych kolonii eksploatacji surowcowej, por. Kongo, Irak, Libia i Iran, Darfur/Sudan, podbój ważnych strategicznie dla imperium rejonów, por. Bałkany, Izrael i.t.p.

Organ koordynacyjny ONZ tzw. Rada Bezpieczeństwa, w którym uczestniczą większe centra imperium, decyduje o kierunkach i metodach podboju imperium.

Państwo
organizacja przemocy wobec mieszkańców obszaru państwa, wzgl. innych obszarów w przypadku agresji lub okupacji tych obszarów.
Państwo bazuje na szeregu organizacji składowych, w większym lub mniejszym stopniu ze sobą powiązanych, przez lobby, tzw. partie, organizacje religijne i inne. Te organizacje składowe to z reguły monetatywa (organizacja pieniądza), legislatywa, judykatywa i egzekutywa. W państwach demokracji zachodniej jest monetatywa wyłączona ze struktur państwa i jako pierwsza jest oddana w prywatne ręce, nosi to oficjalną nazwę “niezależności banku centralnego/narodowego”. Ułatwia to niezmiernie rozwój PPZ w strukturach państwa.

W skład egzekutywy wlicza się także służby, służby specjalne, ale te posiadają z uwagi na swą swobodę prawną znaczną autonomię.

Ulubioną przez MWF formą państwa jest imperium.
Państwowa przestępczość zorganizowana (PPZ)
PPZ jest wyższą formą przestępczości zorganizowanej i oznacza, że organy państwowe (nie tylko pojedynczy przedstawiciele tych organów) zostały zintegrowane w infrastrukturze przestępczej, włącznie z sejmem/senatem, rządem/administracją i sądownictwem, tymi trzema filarami demokracji. Partie stanowią zaplecze kadrowe organizacji PPZ.

Szczególną rolę w PPZ odgrywają tajne służby, nominalne przewidziane do zwalczania przestępczości zorganizowanej. Także lobby jest ważną formą państwowej przestępczości zorganizowanej.

Zjawiska w takich dojrzałych demokracjach jak USA, Włochy wskazują na to, że PPZ jest siłą cementującą system demokratyczny w kraju jeśli nie zgoła warunkiem takiego systemu, Polska wydaje się być na właściwej drodze demokratycznego rozwoju a także rozboju. Mały przegląd PPZ.

Papież Benedykt XVI: „Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande“ (Zabierz prawo – czym jest jeszcze państwo innym,  jak nie jedną wielką bandą rabusiów.)

“Parlament Europejski”
tzw. “Parlament Europejski” (PUE) jest inscenizacją UE, która posiada de facto i de jure strukturę podobną do tyrani, mającą stworzyć zdezorientowanym a często ogłupiałym obywatelom krajów UE złudę parlamentu. W rzeczywistości jest PUE rodzajem rady królewskiej tyrańsko rządzących w UE kręgów. PUE nie ma żadnych typowych uprawnień legislacyjnych, jest rodzajem “kwiatka przy kożuchu”. Darmozjady w PUE za sowitą opłatę uczestniczą w tej inscenizacji parlamentu. W gruncie można prawie bez wyjątku członków PUE uznać za zawodowych oszustów.
26.02.2014 Sąd Konstytucji RFN uznał PUE za niewiele znaczący dla funkcjonowania UE, gdyż nie posiada on żadnych istotnych uprawnień. Służy też do odwrócenia uwagi i nadania pozorów demokracji reżymowi UE.
Parobek Osobnik o mentalności zbliżonej do niewolnika, częstokroć pracownik najemny. Parobek, z reguły pozbawiony własności, tak samo jak niewolnik, jest przeciwnie niż obywatel, zainteresowany jedynie jego chwilowymi potrzebami, n.p. “miejscami pracy”. Tresura mediów systemu tematyzująca stale “miejsca pracy” ma na celu kształtowanie świadomości parobczańskiej. Masa parobków, którą łatwo jest manipulować za pomocą mediów, pozwala wykorzystać ją do generowania odpowiednich “większości” w wyborach i tzw. “opinii publicznej”. Parobek jest przeciwieństwem obywatela.
Partia z łac. pars ‘część’, oznacza w terminologii społecznej grupę oddzielającą się od innych członków społeczeństwa, często określana jako “partia polityczna”. Partia polityczna jest w społeczeństwach rytualizujących wybory (nazywanych demokratycznymi) mechanizmem realizacji podstawowej metody imperialnej “divide et impera” (dziel (na części) i panuj).

Częstokroć chodzi o chwilową inscenizację grup dominujących państwo, w celu skanalizowania głosów, jak choćby prywanta partia Palikota, pochodzenie trwalszych zjawisk partyjnych jest identyczne.

Technika podziału jest szczególnie wyraźna w przypadku partii skrajnych, zarówno skrajna tzw. lewica, jak strajna tzw. prawica (np. nacjonaliści) usiłują przyciągnąć doły społeczne i w zakresie socjalnym ogłaszają podobne idee pasujące do tej klienteli. Ten odwieczny sztuczny podział na dwie partie, które się wzajemnie żarliwie zwalczają, gwarantuje rządzącym absolutną neutralizację dołów społecznych, jeśli te partie dysponują podobną siłą. Nie dziw więc, że te partie są zawsze wspierane (jeśli wręcz nie zakładane) przez zainteresowane grupy. W RFN jest tzw. prawicowa/nazistowska NPD kierowana przez agentów tzw. Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV). W Wolnej Posce są te związki być może lepiej zakammuflowane.

Zadaniem partii jest podział społeczeństwa na mniejsze i łatwiejsze do kontrolowanie grupy i zapobieżenie porozumienia się członków/zwolenników takiej partii z innymi grupami społecznymi, o co troszczą się naturalenie także wolne media , w przeciwieństwie do zarządów tych partii, które knują wspólnie kroki grabieży i represji wobec społeczeństwa. Partie polityczne są repliką struktur “zorganizowanej przestępczości” w państwach tzw. demokratycznych.Niebagatelną rolę odgrywa państwowa przestępczość zorganizowana, której trzonem organizacyjnym jest agentura. Partia jest jednoczećnie podstawową komórką organizacji państwa demokratycznego PPZ.

System partii w Wolnej Polsce można określić w skrócie jako demokratyczny POPiS SLD PSL … do trefnisiów Palikotka i podobnych włącznie, w gruncie pomimo zabawnych różnic, tworzących rodzaj partii jedności obejmującej zarówno za jak i przeciw. Łupem partii “wygrywającyh” wybory, są jej wyborcy wraz z resztą Bogu ducha winnego społeczeństwa, bowiem pozwala to im eksploataować społeczeństwo prez okres kadencji, n.p. zaciągnać kredyty (dług publiczny) pod zastaw tego społeczeństwa, zgodnie zresztą z wytyczną dla tego systemu demokracji..

01.04.16

Perkins, John autor książki “Confessions of an Economic Hit Man” (ang. Wyznania zawodowego mordercy gospodarczego). Perkins definiuje trzy stopnie podboju kraju przez obecne imperium globalne:

1. podbój przez zawodowych zabójców gospodarczych (ZZG), korupcja
kierownictwa administracji państwowej

Przykłady: Grecja, Polska od roku 1970 do dziś, wywłaszcenie majątku społecznego, zasobów kraju, zwykle na drodze “prywatyzacji”, ostatnio z większych zasobów Polski n.p. tzw. gaz łupkowy

2. misja “jackals” (szakale), zawodowi mordercy ze służb specjalnych, mordują zwykle w spektakularnych zamachach polityków czy działaczy utrudniających ZZG podbój, także w celu zastraszenia pozostałych.

Przykłady: Irak: próby zamordowania Sadama Huseina, Ekwador: prezydent Jaime Roldós zginął wraz z małżonką i osobami towarzyszącymi w wypadku lotniczym, Libia: Kadaffi zamordowany, Polska: patrz nowsza historia samobójstw, Palestyna: Yassin.

3. wojna zdobywcza, jako ostatni sposób dyscyplinowania kraju w sensie imperium i ew. przejęcia zasobów kraju

Przykłady: Irak(odmowa dolara, ropa), Libia (odmowa dolara, ropa, instalacja wodna), Afganistan (posiada wiele surowców, o eksploatację zabiegają Chiny, kótre zajmują stopniowo miejsce USA w Afganistanie)

Podatek
Podatek jest wymuszonym przez państwo świadczeniem do dyspozycji sprawujących władzę pod pozorem świadczenia usług obywatelom kraju. Podatek powinien być miarą użytkowania infrastruktury wzgl. zasobów kraju (surowce, pracownicy), i służyć do ich regeneracji lub rozbudowy w celu umożliwienia działalności. Zdzieranie podatku z ogółu obywateli, którym to państwo ma ponoć służyć, wydaje się sprzeczne z przeznaczeniem państwa.

Z czasem przesuwa się ciężar tych usług na rzecz rzeczywiście sprawujących władzę, t.j. warstwy najbogatszych, co jest świadectwem że system państwowy stał się plutokracją. Przykładem świadczeń na rzecz plutokracji są t.zw. “parasole ratunkowe” od czasu tzw. “kryzysufinansowego”, n.p. ESM, których jedynym celem jest wywłaszczenie społeczeństw w celu przekazania ich własności najbogatszym.

Tzw. VAT można uzasadnić zużyciem infrastruktury czy zasobów, podatek od zarobków, które do pewnej granicy służą wyłącznie utrzymaniu przy życiu członków społeczeństwa, nie ma żadnego uzasadnienia, z tego względu jest rzekomo wg. prawa USA niedopuszczalnym. Podatek od wynagrodzeń, na co wskazuje wiele publikacji, służy jedynie opłacie lichwy na rzecz MWF., w tym celu jedynie został też w USA wprowadzony. Dowodzi to służebności państwa wobec MWF.
Procent Eufemiczne określenie dla lichwy , żądanie procentu od pożyczki jest zawsze lichiwarstwem niezależnie od jego wysokości, także 0,1 % jest lichwą.
propaganda Metoda dezinformacji i sterowania społeczeństwa. “Propaganda systemowa”, patrz też “media głównego nurtu” wraz ze szkolnictwem i kulturą systemową służą ogłupianiu społeczeństwa, w celu zakamuflowania przestępstw i knowań (n.p. Traktat Lisbońskiorig.) zarządzającego systemu politycznego. Z uwagi na zależność systemu politycznego od imperium (decydentów zagranicznych) jest propaganda jedynie odpryskiem propagandy imperium.
Prywatyzacja
Tzw. “prywatyzacja” jest podstawową formą bezpośredniego wywłaszczania społeczeństwa w ramach realizacji celu tego systemu. Jest przeprowadzana pod hasłem: “Prywatni gospodarują lepiej, zarządzanie społeczne jest złe”. Tzw. “kryzys finansowy” i ekscesy z Grecją które doprowadziły do ratowania prywatnych banków i to w kwotach wielokrotności bilionów euro, rozmiary zniszczenia znane jedynie z wojen, patrz “to big to jail”, dowodzą, że prywatne banki nie tylko nie potrafią się objeść z pieniądzem, ale stanowią poważne zagrożenie dla całych społeczeństw i ich gospodarek.

Przykłady niegospodarności dostarczają czysami rządy, ale rządy, jeśli nie chodzi w ogóle o organizacje kryminalne, por. Polska, nie są żadnymi organizacjami społecznymi, gdyż społeczna kontrola podorganizacji, n.p. służb specjalnych, jest wykluczona z uwagi na utajnienie, co jest zresztą źródłem przestępczości rządów w tzw. demokracji rytualnej. Każda organizacja państwowa jest w jakimś stopniu sprywatyzwana, potwierdził to tzw. “kryzys finansowy”, prywatne środowiska finanoswe użyły państw do “ratowania” ich banków.

Celem prywatyzacji jest zagrabienie środków egzystencji społeczeństwa aby przwrócić je do naturalnego stanu demokracji: niewolnictwa.

Przemoc Oznacza zdolność wymuszenia działania osobnika lub osobników podległych przemocy lub decydowania o jego/ich losie, n.p. zamienić człowieka wolnego w niewolnika lub zakończyć jego życie w przypadku krańcowym. To jest najważniejszy atrybut władzy i tym samym państwa, to również podstawowy atrybut przestępczości, w tym jej formy pańswowej.Także zależność poddanego od panującego bazuje na jakiejś formie przemocy, w krańcowym przypadku zależność niewolniicza.

Przemoc przyjmuje różne formy, może być fizyczna, psychiczna, prawna, militarna, każda z nich wymaga jakiejś przewagi.

Przemoc jest często stosowanym instrumentem ustalania relacji między stronami. Jednym z najważniejszych mechanizmów przemocy, być może najważniejszym w naszych stosunkach międzyludzkich, jest dług.

Renesans Faza stopniowego przywracania systemu niewolniczego w Europie, związana też z reaktywizacją koczowniczych grup Izraelitów. Co prawda w końcowej fazie średniowiecza dostrzeżono niebezpieczeństwo grożące z tej strony i wydalono Izraelitów z wielu krajów, jednakże było to równoznaczne z ich napadem na kraje i ludy bez doświadczenia z nimi, jak choćby Polska.

Renesans oznaczał odrodzenie wzorców kulturowych starożytności, w przeciwieństwie do średniowiecza bazującego na własnej wypracowanej europejskiej kulturze, i był w znacznej mierze powielaniem tych wzorców, m.in. systemu niewolniczego, uprawianego w nico zmodyfikowanej formie zależności pańszczyźnianej.

Znamiennym dla tej fazy była eliminacja wielu zdobyczy chrześcijaństwa europejskiego i skażenie go elementami bliskowschodnimi, co w efekcie doprowadziło do rozkładu kościoła i głębokiej deformacji chrześcijaństwa. Ten proces rozkładu przeszedł w końcową fazę w czasie ostatnich czterech (pięciu) pontyfikatów.

Odrodzenie przywróciło sprzeczny z chrześcijaństwem asocjalny model człowieka, model indywiduum, co znalazło odbicie nie tylko w relacjach międzyludzkich, ale także sztuce i myśli.

Rotszyld
z niem. “czerwona tarcza”, nazwa rodziny a właściwie klanu, który od ok. 200 lat dominuje “międzynarodową wspólnotę finansową”. Majątek klanu jest nierozpoznawalny, Forbes podaje jedynie symboliczną wartość ok. 1 miliarda dolarów, inne źródła doliczają się nawet 100 bilionów, co odpowiadałoby połowie wartości kuli ziemskiej i to … wraz z jej mieszkańcami.

Założycielem klanu był Amszel Rotszyld, który swój majątek zrobił na handlu niewolników, co zresztą czyni klan do dziś, i który zdefiniował cel klanu w ten sposób:
“Dajcie mi kontrolę nad pieniądzem, a jest mi wszystko jedno, kto ustanawia ustawy.”

dopiero następnym pokoleniom udało się ten cel osiągnąć, przez założenia FED dla ludności USA, później całego świata.

Jego połowica oceniła wszakże już przed ok. 200 laty sytuację :
“Gdyby moi synowie tego nie chcieli, to by nie było żadnej wojny”,

to dotyczy nie tylko ówczesnych wojen ale i obecnych, światowych nie wyłączając, co pozwala nam przyjąć, że ten klan jest chyba najbardziej zbrodniczym w historii ludzkości. Wydaje się w tej sytuacji słusznym uważać obecne imperium globalne za imperium, w którym ten klan odgrywa kluczową rolę.

Służby (specjalne)
Element państwa zaliczany do egzekutywy, jest organem o znacznej autonomii, bowiem jest zwolniony od przestrzegania obowiązującego prawa państwa i kontroli, z tego względu jest ważnym elementem PPZ.
Służby dopuszczają się bezkarnie łamania prawa w tym zbrodni 1). Innym zadaniem jest generacja i dostarczanie doniesień dla mediów, w celu kształtowania świadomości mieszkańców zgodnie z potrzebami zleceniodawców, którzy, z uwagi na autonomię tych służb, nie muszą być związani z oficjalnymi organami państwa, umieszczenie współpracowników służb w organach państwowych, gwarantuje im praktycznie imunitet prawny.
Służby te współpracują ściśle z służbami medialnymi, dostarczając im doniesień i materiałów medialnych.
Stado Stado jest sprawdzoną formą eksploatacji bydła użytkowego, do kontroli parędziesiąt owiec czy baranów wystarczą zaledwie 2-3 ujadające psy i jeden zarządzający pasterz, zresztą już przed udomowieniem tworzyło bydło stada. W stadzie zawsze można wyróżnić osobniki alfa, które organizują stado. Ta sprawdzona forma jest stosowana także w stosunku do społeczeństw przez zarządzających nimi.

Tzw. partie polityczne są sprawdzoną formą zarządzania społeczeństwem, tworzy się stado wyborców wokół alfa-osobników, nazywanych przywódcami, przy czym rolę szczekających psów przejmują organy o różnym profilu: media, kontrola środowiska partyjnego, osobniki nadzorujące delegowane przez alfa-osobniki.

W odniesieniu do całości społeczeństwa alfa-rolę przejmują organy władzy jak rząd czy parlament, rolę psów znowu media w tym prywatne, policja, wojsko, gangi ale też organy religijne, inwestorzy w tym zagraniczni, inne siły zewnętrzne, w czasie wojny okupant. Społeczności zorientowanie na zdobycz łupu organizują się z reguły w sforę.

Unia Europejska (UE)

Kreacja MWF i w swych instytucjach jej organ wykonawczy, podobnie jak MFW, ONZ, Bank Światowy i wiele innych.Formalnie nie ma nic wspólnego z demokracją i nosi wszelkie cechy tyranii, tzw, Parlament Europejski nie posiada atrybutów parlamentu i nie jest żadną władzą ustawodawczą.

Komisja Europejska nie ma żadnej legitymacji demokratycznej, jest rodzaj dyktatorskiej junty, w pełni kontrolowanej przez MWF.

Znakomity prawnik RFN prof. Schachtschneider, odnosił wielokrotnie sukcesy skarżąc prawa UE, n.p. Traktat z Maastricht, Konstytucja UE, Traktat Lizboński, określa formę UE jako system tyranii, o ile wiadomo, nikt z Polski nie zaskarżył TraktatuLizbożskiego.

Dziś stoi na czele tej junty Juncker, który w Luksemburgu utworzył dla potrzeb MWF system prania pieniędzy w ramach UE, a więc przestępca.

UE troszczy się o cztery swobody.

Własność Możność wyłącznego dysponowania jakąś częścią natury lub idei (n.p. patent). Występuje jedynie w systemach przemocy, które przemocą gwarantują tę wyłączność, z reguły w systemach prawnych. Trwałość własności zapewnia zdolność do jej obrony.

Ważną cechą własności jest wyłączność dysponowania osoby/osób (właścicieli) własnością, co oznacza zakaz/sprzeciw dysponowania nią dla każdego nie będącego właścicielem. Własność jest formą zabezpieczenia w pierwszym rzędzie łupu, jak też owoców pracy własnej lub cudzej.

Naszą cywilizację cechuje stałe rozszerzanie relacji własności na zasoby natury i idei, co ogranicza/wyklucza dostęp wyłączonych (wydziedziczonych) przez te własności do różnych rodzajów zasobów natury czy idei, co czyni tworzenie własności zjawiskiem zbliżonym do kradzieży, rabunku czy przynajmniej oszustwa. Istotnie tworzenie własności, jak dowodzą dokumenty historyczne czy obserwacje współczesne, bazuje na w/w metodach zawładnięcia, wspieranych tzw. prawem, odpowiednio w tym celu dostosowanym, lub inną formą przemocy (n.p. oszustwo). Na straży zawładniętej własności stoi z reguły państwo albo inny rodzaj przemocy.

Z zasobów natury pozostały bez roszczeń własnościowych jedynie powietrze i energia słoneczna, woda i przestrzeń jedynie częściowo. Jednakże dostęp do tych ostatnich części natury bywa też ograniczany (zanieczyszczenie środowiska).

Własność jest zaprzeczeniem natury tzn. jest nienaturalna.
Wolności UE Są cztery wymagane wolności w UE, wolność (swoboda) przemieszczania
1. ludzi
2. towarów
3. usług
4. kapitału, ta ostatnia wymieniana nieśmiało na końcu, ale chyba najważniejsza.
Wybory
Jedyny cel tzw. „wolnych i niezależnych wyborów demokratycznych” jest wyłudzenie od skołowanej przez gadzinówki ludności legitymacji do dalszego pobierania kredytów od MWF pod zastaw tej ludności, przy czym wystarczy, że jakakolwiek mniejszość zostanie przez w/w gadzinówki okrzyczana „większością parlamentarną”, oto ilustracja.
(05.01.2015)
zawodowi zabójcy gospodarczy
(ZZG)
patrz Economic Hit Men

1) miał popełnić “samobajstwo” w więzieniu w Haadze, podobnie zresztą jak Lepper czy Petelicki. Samobajstwo jest jak wiemy ostatnim środkiem likwidacji zagrożenia demokracji dla MWF, jeśli inne środki zawiodą, por. też Perkins.

aktualizacja 18.03.2015

19 thoughts on “Słownik demokracji

  1. No i co dalej “medrcy komputerowii ?
    ZANIEMOGLISCIE NA WIDOk zyda I niemca ze swoja wiedza ???
    A przeciez wystarczy tylko pala i zimna woda i te sqrwysyny z Polski uciekna.

    Like

  2. I decided to leave a message here on your Słownik demokracji | ProstoPoPolsku page instead of calling you. Do you need more likes for your Facebook Fan Page? The more people that LIKE your website and fanpage on Facebook, the more credibility you will have with new visitors. It works the same for Twitter, Instagram and Youtube. When people visit your page and see that you have a lot of followers, they now want to follow you too. They too want to know what all the hype is and why all those people are following you. Get some free likes, followers, and views just for trying this service I found: http://rhr.online/32mhk

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s