Zmora cyfracji ?

Ekscesywne rozprzestrzenianie się technik elektronicznych w Polsce jest realizacją dyspozycji, jakie administracja kraju otrzymuje od środowisk zarządzających, nadzór nad cyfracją ma minister tegoż imienia. Są niezliczone techniki cyfracji wdrażane na zupełnie do tego nieprzygotowanej populacji dzisiejszych Polaków, których każdy, przynajmniej spośród niższych warstw, został kolczykowany jak przysłowiowe bydlę i nadano mu jednoznaczny kod identyfikacyjny PESEL.… Read More Zmora cyfracji ?

EuroWeek Szkoła Liderów

Wyciąg z dokumentu starosty kłodzkiego poz. nr. 4 o rejestracji tej organizacji jako stowarzyszenia zwykłego, patrz analiza Bogumiły Kempińskiej-Mirosławskiej Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów do ewidencji Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego Reprezentacja stowarzyszenia Organ kontroli wewnętrznej Regulamin działalności Status organizacji pożytku publicznego Euroweek Szkoła Liderów    — ?! Plac Wolności 21, 57-500 Bystrzyca Kłodzka Stowarzyszenie zwykłe… Read More EuroWeek Szkoła Liderów

Do Archidiecezji krakowskiej

do sekretariat@diecezja.krakow.pl W dniu 2018-12-16 22:55:30 użytkownik prostopopolsku napisał: Szanowni Ojcowie, z uwagi na postępującą talmudyzację kościoła, w szczególności usunięcie z kanonu wiary zakazu lichwy/procentu, w celu otwarcia społeczeństwa dla potrzeb żydowskiego lichwiarstwa, zawiesza moja rodzina dalsze jakikolwiek płatności na rzecz instytucji czy osób kościoła. Wyrażamy w ten sposób sprzeciw wobec postępującej degeneracji moralnej i… Read More Do Archidiecezji krakowskiej

Zmiany na mapie Polski

są już dziś (13.09.2017) sygnalizowane przez google Maps w zachodnich regionach Polski, t.j. tych do których prędzej czy później zgłoszą swe roszczenia zachodni sąsiedzi Polski, n.p. Ledwo pojawiły się mające nas bronić oddziały USA w Drawsku Pomorskim, a google prezentuje: Stettin, Politz, Pyritz, Lobez, Swidwin. po zajęciu Żagania przez oddziały USA, zniknął Żagań  z mamy google… Read More Zmiany na mapie Polski

RFN

Wokół Niemców krążą niezliczone baśnie, uprzedzenia a nawet nonsensy, zresztą podobnie wygląda stosunek Niemców do Polaków. Jako że problemy Niemców nie stanowią przedmiotu naszych uwag, zajmiemy się świadomością Polaków. Karnawał Niemcy ?!! Karnawał Jednym z większych nieporozumień odnośnie Niemców jest przekonanie, że wszyscy są nazistami i przy tym szczególnie skłonni do popełniania zbrodni wojennych, przeciwko… Read More RFN

Gadzinówka Onent

Zwraca się uwagę czytelnika na fakt, że od tygodnia gadzinówka onet blokuje publikację tekstów prostopopolsku. Teksty odrzucone przez onet pojawiają się patrz. link, 11.07.2016. Liczba giwazdek “*” wskazuje, ile razy usiłowano tekst w onecie opublikować. Patrz też Spis treści blogu. Wkazówka n.t. onetu. Lista tekstów. Źródło inspiracji pani Applebaum A to ci historia sojuszu Polski… Read More Gadzinówka Onent

Balcan route

Narkotykowa Unia Wojna  USRAela przeciwko UE. Autor artykułu „Narkotykowa Unia” zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt wielokrotnego użycia tzw. „balcan route”, kótóra jest główną marszrutą ataku przeciwko UE. „Balcan route” (szlak bałkański) powstał przy pomocy NATO i UE po napadzie na Jugosławię (1999) dla potrzeb CIA i utworzenia tam węzła tego szlaku w Kosowie. Niektórzy… Read More Balcan route