Zmiany na mapie Polski

są już dziś (13.09.2017) sygnalizowane przez google Maps w zachodnich regionach Polski, t.j. tych do których prędzej czy później zgłoszą swe roszczenia zachodni sąsiedzi Polski, n.p.

Ledwo pojawiły się mające nas bronić oddziały USA w Drawsku Pomorskim, a google prezentuje: Stettin, Politz, Pyritz, Lobez, Swidwin.

Stattin odpadł od Polski ?

po zajęciu Żagania przez oddziały USA, zniknął Żagań  z mamy google n.p. te miejscowości:

Sagan przedtem Żagań, czy Schweidnitz.

Sagan dawniej w Polsce Żagań

Od Niemców też można się uczyć, mówią: „jak się ma takich przyjaciół, to żadnych wrogów więcej nie potrzeba.”

Advertisements

RFN

Wokół Niemców krążą niezliczone baśnie, uprzedzenia a nawet nonsensy, zresztą podobnie wygląda stosunek Niemców do Polaków. Jako że problemy Niemców nie stanowią przedmiotu naszych uwag, zajmiemy się świadomością Polaków.

Karnawał

Niemcy ?!!


Karnawał

Jednym z większych nieporozumień odnośnie Niemców jest przekonanie, że wszyscy są nazistami i przy tym szczególnie skłonni do popełniania zbrodni wojennych, przeciwko ludzkości a wszelkich zbrodni w rodzaju holokaustu to szczególnie, tu należy się wskazówka od nośnie tzw. holokaustu dla tych, którzy nurzają się w sprośnej niewiedzy o tym zjawisku.

Rosenmontag

Dzisiaj akurat jest poniedziałek, w RFN nosi on nazwę Rosenmontag (Poniedziałek Róż) i ta nazwa nie jest przypadkowa, bowiem jest to rodzaj największego święta w roku dla wielu Niemców. W Rosenmontag organizowane są pochody, to jest punk kulminacyjny tej tzw. niem. „Fuenften Jahreszeit” (piątej pory roku), którą kończy dopiero środa popielcowa. Jej początek wyznacza tłusty czwartek, przygotowania do tej „pory roku” rozpoczynane są wszakże 11.11 o godzinie 11:11.

Piąta pora roku czyli Fasnet, Fasching, czy też Karneval

Piąta pora roku to RFN nie karnawał, jak sobie wielu w Polsce wyobraża, ale są przynajmniej trzy formy, zresztą z różnymi tradycjami.

Należy tu wspomnieć, że Fasnet/Karanwał wywodzi się z regionów na południe od dawnego rzymskiego limesu i jego centra znajdują się w części wzdłuż Renu. Przy czym Fasnet, żaden karnawał, jest typowy dla regionu szwabsko-alemańskiego, tzn. głównie Badeni-Württembergii. Jego tradycja różni się znacznie od tradycji karnawału, która wiąże się z terenami na północ od B-W z jej nadreńskimi centrami jak Moguncja (Mainz), Kolonia, Düsseldorf , Aachen.

Karnawał, organizowany przez towarzystwa karnawałowe, których członkowie odznaczają się swymi czapkami błazeńskimi, ma bardzo mieszczański charakter. Imprezy organizowane zawierają pewne stałe typy, n.p. gwardię z tzw. „Funkmariechen“ wywodzi się od wzoru markietanki, i jest iskrzącą (jak sama nazwa wskazuje, Funke – niem. iskra) tancerką. Przebrania uczestników imprez w tym pochodów nawiązują do strojów historycznych w szerokim rozumieniu. Pochód odbywa się statecznie, przy czym rozrzucane są wśród widzów tanie słodycze lub jakieś drobiazgi.

Pochody karnawałowe cechują nierzadko aluzje polityczne, wozy w pochodzie wybierają sobie często jakiś temat albo zdarzenie, przy czym dowcip jest przy tym dość rubaszny, czego dowodzi przykład z Duesseldorfu 2003.

Należy wszakże uwzględnić, że obchody karnawału mają bardzo mocne regionalne wpływy, wyraża się to w nazewnictwie, o ile w Moguncji mówi się o karnawale, to n.p. w Koloni jest raczej w użyciu określenie: „Fastelovend”. W ogóle ma karnawał w Koloni niebywale wiele regionalnych elementów, piosenki Fastelolovend są w znacznej mierze w dialekcie kolońskim, nie przeszkadza to, że niektóre z nich stały się standardami w całym RFN, Kolonia w tym czasie nazywa się Koele, nazwa oficjalna dla porównania jest Koeln. Uzupełniając, uczestnik karnawału nazywany w Koloni też w Duesseldorfie, „Jeck” co znaczy także szalony.

Inne źródło, zdecydowanie nie mieszczańskie a ludowe, ma Fasnet, który wywodzi się pogańskiej tradycji alemańskiej, naturalnie występującej obficie także w alemańskiej części Szwajcarii. Stroje nawiązują do czarownic, zwierząt, zawodów rzemiślniczych i ostatnio także do historii w tym aktualnej, przejmowane są także elementy z rejonów karnawału. Typowym są poza tym bardzo kosztowne maski, wykonane kunsztownie z drewna, stroje tzw. „Hänsele” wykonane z łatek wzgl, małych płytek drewnianych, naszytych w formie łusek rybnych, ważące wiele kilo. Uczestnicy pochodu kołatkami i innymi przyrządami usiłują wywołać jak największy hałas. Obejście ma bardziej ludowy i swobodny charakter, tak są dziewczęta porywane na wozy, malowane czy obsypywane konfetti, nierzadko można dostać lekkie uderzenie pęcherzem.

Naturalnie także w rejonie Fasnetu dużą rolę odgrywa dialekt lokalny, hasła Fasnetu są w dialekcie i różne w różnych gminach. Dialekt na Południu jest dialektem alemańskim zbliżonym do dialektów występujących w Szwajcarii. Uczestnicy Fasnetu określają się jako „Narr” co jest najbliższe polskiemu słowu „błazen”.

Inne szczególne zjawiskiem na Południu RFN, to tzw. „Guggenmusik”, muzyka Guggen, wzorce pochodzą z alemańskiej Szwajcarii (Bzylea). Muzyka ta zasadza się na uproszczonej notacji oryginału, co prowadzi do „fałszywych” tonów, ale pozwala także mniej sprawnym muzykom brać udział w muzykowaniu. W pochodach biorą udział zorganizowane grupy muzyków, jednolicie przebranych, grupy składają się z instrumentów dętych i wielu zestawów bębnów. Muzyka jest w efekcie rytmiczna, głośna a raczej krzykliwa.

Pwną odmianą raczej wtórną Fasnetu jest Fasching,

Karnawał a polityka

Okres karnawału odsłania mniej znaną, niezwykłą ale sympatyczną stronę społeczności niemieckiej. Jedno jest wszakże niezmienne, przygotowanie imprez na parę dni karnawału wymaga całorocznych przygotowań i te są brane bardzo poważnie przez organizatorów i członków. Grupy karnawałowe są bardzo ważnym elementem życia społecznego ale też politycznego. Każdy kandydat na burmistrza czy posła, burmistrz nie odważy się zignorować ważne posiedzenie grupy karnawałowej, w każdej gminie są z reguły więcej niż jedna, bowiem od takich grup zależy jego przyszłe poparcie w gminie czy mieście.

W RFN jest wielowiekowa już tradycja stawiania polityków przed błazeńskim sądem, do bardziej znanych należą w Stokach i Aachen. „Wezwanie” przed taki sąd jest cennym wyróżnieniem, jest przy tym odrobina szczerości w takim obejściu, gdyż politycy są w rzeczywistości jedynie błaznami, jak to określa red. Michalkiewicz w Polsce, którym nadano „zewnętrzne oznaki władzy”, bez „oznak wewnętrznych” mogą więc tylko pełnić rolę błaznów.

poniedziałek, 27. lutego 2017

Niemcy ?!!

Tytuł tego tekstu zawiera nie przypadkowo tekst RFN,. co stanowi skrót Republika Federalna Niemiec, bowiem jest to jedyna oficjalna nazwa dla naszego zachodniego sąsiada. Co prawda czytelnik nie bez racji się oburzy, „ale przecież nasze używają wyłącznie określenia Niemcy dla tego państwa, jest mowa wyłącznie o niemieckiej kanclerce a nie kanclerce federalnej”. Temu nie zaprzeczamy, ale my nie jesteśmy odpowiedzialni za śmieci, które są publikowane w mediach głównego nurtu, bowiem zawartość publikacji tych mediów ustalają ich właściciele, nierzadko są to tzw. zagraniczni inwestorzy.

Jak bardzo mylą się te media wyjaśniają oficjalnie zatrudnieni jako członkowie rządu w RFN.

27. lutego 2017

Gadzinówka Onent

Zwraca się uwagę czytelnika na fakt, że od tygodnia gadzinówka onet blokuje publikację tekstów prostopopolsku. Teksty odrzucone przez onet pojawiają się patrz. link, 11.07.2016. Liczba giwazdek “*” wskazuje, ile razy usiłowano tekst w onecie opublikować. Patrz też Spis treści blogu.

Wkazówka n.t. onetu.

Lista tekstów.

Źródło inspiracji pani Applebaum

A to ci historia sojuszu Polski z sojusznikami,

Bezspornie wysyła NATO sygnał Polakom

Rosja nie może 

Zjawisko zamachu w UE

WIELKA FALA

Na podstawie papierów

Albanki, Polki, Ukrainki, …

Się zużył

W obronie pana prezydenta T.  

W UE nie może być problemu fachowców

O tzw. “uchodźcach” i podżynaniu gardła

Tzw. “uchodźcy”, czyli Błąd pani Szydło:

Dzieci niewolnika są własnością jego właściciela: “Szkoła janczarów”

CIEKAWE ILU

Wyczarowany z cylindara

Pani Szydło przypomniała kto są nasi prawdziwi przyjaciele:

1. WRZEŚNIA DOKONANO NAPADU NA POLSKĘ

Fala przestępstw seksualnych

GŁęBOKA CIEMNOTA przemówiła

Na takich przyjaciołach z roku 1939 można polegać

  


Zjawisko zamachu w UE

Plan funkcjonuje
=========================
> http://pppolsku.blogspot.com/2015/09/oper.html

Jak widać udało się pani M. i jej światłym pomocnikom

> http://kdgwna.blogspot.com/2015/03/syj.html#MIKO

wproawdzić posiłki do boju. “Kulutra powitalna” się sprawdziła

> http://wiadomosci.onet.pl/forum/atak-w-pociagu-w-bawarii-czterech-pasazerow-zostal,0,2829406,219625637,czytaj.html

*  *  *  *  *  *

22.07.2016  19:47   20:23  20:48  20:52  23:22    23.07.2016  08:48

Najważniejsze pytanie
*******************************
jakie pojawia się przed ludnością jest, czy obecny reżym ma w ogóle zamiar chronić ludność przed importem tego rodzaju ekscesów

> http://kdgwna.blogspot.com/2015/03/syj.html#MIKO

czy wręcz przeciwnie ?

> http://pppolsku.blogspot.com/2015/09/oper.html

Nadal  będzie realizował plan pana S w rmach OSF.

*  *  * 23.07.2016  08:50  9:10  09:23


Źródło inspiracji pani Applebaum
**************************************
“Anne Applebaum: Kaczyński mnie inspiruje” cytat z ONETu

http://pppolsku.blogspot.com/2011/12/fb.html
Jak link przekonująco dowodzi, nie jest to jedyna inspiracja. Ta jest bardziej przydatna dla Ukrainy cz y Polski.

*  *    10:35   12:13


A to ci historia sojuszu Polski z sojusznikami,

***********************************************

> http://pppolsku.blogspot.com/2012/01/kiedy-przestepczosc-zorganizowana-jest.html#Drole

sprawdzonego, pan  prezydent wie co ma mówić.

*   08.07..2016  00:47

Bezspornie wysyła NATO sygnał

***********************************************

> http://ndp.neon24.pl/post/132563,gen-miroslaw-rozanski-nato-wiecej-halasu-niz-konkretow

Polakom

> http://macgregor.neon24.pl/post/132459,prostytucja-i-glupi-wasalizm#comment_1317939

patrz tekst powyżej.

*  *  *  08.07..2016   00:37  00:39   00:44

Rosja nie może    dor tekstu onetu  “Andrzej Duda: NATO wysyła jasny sygnał solidarności

******************************

“Nie można dopuścić, by Rosja rozmawiała z nami z pozycji siły”, my za to możemy, bo zostaliśmy upoważnieni

> http://pppolsku.blogspot.com/2012/01/fh.html

tak bowiem ważna jest nasza rola.

http://macgregor.neon24.pl/post/132459,prostytucja-i-glupi-wasalizm#comment_1317939

Pan prezydent pięknie udokumentował, co napisano w powyższym linku. Mamy fajnego prezydenta i rząd.

Por. też słowa pana prezydenta z doświadczeniem, patrz  tekst powyżej.

*  *   07.07.21016 14.:44


WIELKA FALA

=================================

gnojówki medialnej: rozważań, dyskusji, ocen, domniemać, obaw a nawet demonstracji

przetacza się po nas ta fala smieci, po tzw. ostatnich “wyborach” w USA i nawet mysz nie jest w stanie uciec czy ukryć się przed tym potopem doniesień z najznakomitszych źródeł

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/gadz/

choć sprawa jest prosta

http://macgregor.neon24.pl/post/134911,a-wielomski-d-trump-prezydentem-usa-koniec-epoki-neokonow#comment_1343757

*   *  *  *  *  * liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet

niemożliwe było umieścić link do “WIELKA FALA” w dyskusji

Co oznacza dla nas wybór Donalda Trumpa na urząd prezydenta USA?

10.11.2016 11:56  12:07  13:08  :   12:10  13:04   :  13:12


Na podstawie papierów

=====================================

znalezionych w ciężarówce “niemiecka policja ściga nowego podejrzanego”. Ciekawe kto i po co zostawił w ciężarówce papiery podejrzanego?

Już jednego podejrzanego musiała policja już wypuścić.

https://marucha.wordpress.com/2016/12/20/to-jest-jednak-niesamowite-chamstwo-niemieckie-i-rosyjskie-media-oskarzyly-polaka-ze-dokonal-zamachu-w-berlinie/#comment-639134

No to przeniesiono do Berlina stosunki, jakie udało się im stworzyć na okupowanych terenach Palestyny, Czy  dowiemy się kiedyć jakie służby o to zadbały, bowiem te ostatnie zamachy coś wyglódają na inscenizację służb ? Jakiego podejrzanego nam podstawią na koniec ?

Inny przykład “rosyjskiego chamstwa”

http://wiadomosci.onet.pl/forum/,1,3010430,231397510,czytaj.html

*  * *  liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet

18:01


Albanki, Polki, Ukrainki, …

===========================

Ciekawa geografia demokracji i podstępu

http://wiadomosci.onet.pl/forum/koszmar-kobiet-zmuszanych-do-prostytucji,1,3084893,236591066,czytaj.html

Polacy są na Zachodzie pomocniczymi siłami roboczymi, powiedzmy trzeciego rzędu, przy czym niemała jest przy tym zasługa nami łaskawie zarządzających

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/hala-po/

którzy swe doświadczania zdobyli przecie w słynny NSZZ

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

Polki są im wdzięczne, że mogły w końcu wyjechać na Zachód aby tam “dać d…y”

Przestępcy werbujący dziewczyny do potrzeb przemysłu rozrywkowego są fachowcami, którzy wiedzą jak nabierać dziewuchy z zaścianka na obiecanki, które nigdy nie zetknęły się przemysłem rozrywki.

*  *  liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet

22.02.2017  12:43   12:57


Się zużył

===============================

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

to “pomnik Jana Pawła II zawisa nad sceną, na stryczku”, tak to jest jak “murzynek zrobił swoje”, to można zawiesić. Czkamy na kolejną inscenizację, tym razem uliczną

http://pppolsku.blogspot.com/2016/01/wykaz.html

Czyż nie należy podziękować kulturze, że po “Pokłosiu” uszczźżliwiła nas “Klątwą” ?

Przyznaję, w tekście są aluzje.

*  *  *  liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet

21.02.2017  22:50 ; 22.02  12.53  12:56


W obronie pana prezydenta T.
===================================
@kiki: “W oparciu o powyższym oskarżam Pana o zbrodnię wojenną! ”

W zasadzie wszystko wydaje się poprawnym, jednakże, przykro to stwierdzić, ale “a więc bombardujac tą broń to jakby Pan sam użył chemiczną broń w tej bazie” nie jest słuszne, bowiem bombardując mógł mieć jedynie zamiar spowodowania eksplozji broni chemicznej czy też podjął to ryzyko, zamiar nie jest równoznaczny z czynem, przeciwnie. A więc w ten sposób nie można dowieść zbrodni.

Może Pan naturalnie dowieść innenj zbrodni, mianowicie napadu na suwerenny kraj, ale to samo dotyczy też n.p. Izraela czy Turcji. Rosja podobnie jak Iran są aktywne w Syrii na jej wezwanie, są legalnie. Wszakże takich napadów na inne kraje, mordów masowych i.t.p., to USRAel ma na swym koncie bez liku. to należy zresztą do ich cywilizacji, żeby nie rzec bazy duchowej

http://ximepa.net/go?https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/jak-zrobic/

ale jak wiadomo, ten rodzaj duchowść jest wysoko ceniony nawet w Watykanie

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

i jak wiadomo może liczyć na błogosławieństwo papieskie.

Ta świątobliwa baza duchowa pozwoliła także nazistom stworzyć odpowiednią ideologię, czymże bowiem różni się “naród panów” od “ludu wybranego” od tysiącleci,  który wypracował w tych wiekach odpowiednie strategie

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/wybrane-tek/
* * liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet  15.04.2017 14:07 14:17


W UE nie może być problemu fachowców
=======================================
https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#Wolno

są przecież Polacy:

https://marucha.wordpress.com/2017/04/19/morawiecki-na-wojnie-wrogiem-gotowka/#comment-669475

patrz od “o ileż bardziej elegancko osiągnął zarząf UE razem z panem Tuskiem, tenże cel”, dodajmy wielki cel, który realizowany jest od dziesięcioleci, także przy wsparciu największych patriotów polskich z NSZZ, którzy od ćwierćwiecza tak żarliwie reprezentują władzę

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

odpowiednio przeszkoleni. Nie dziw się tłomoku, że nie bardzo pojmujesz ten tekst, linki zawierają istotne elementy i to ważniejsze.

Ten tekst dotyczy

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/niemcy-firmom-brakuje-fachowcow/leplve9

* *  *  * liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet 

21.04.2017 11:54 11:59  12.02 12:18


Dzieci niewolnika są własnością jego właściciela: “Szkoła janczarów”
=============================
Tak zatatułował Alojzy Twardecki swą książkę o dziciach polskich zawłaszczonych przez nazistów w czasie okupacji Polski. Kolejna faza okupacji:

“Rodzicom, którzy nie chcą szczepić swoich dzieci, może grozić nadzór kuratora, a nawet – jak podaje dzisiejsza “Rzeczpospolita” – odebranie dziecka i umieszczenie w rodzinie zastępczej, lub domu dziecka. ”

Tzn. organizacja państwa

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#Panstwo

może nawet zabrać dzieci rodzicom, Link przypomina czym jest państwo, jak sama nazwa jednak wskazuje państwo jest raczej własnością państwa a nie byle jakich członków społeczeństwa, jak choćby tych królików z Grudziądza

http://wiadomosci.onet.pl/forum/,1,2593672,204401320,czytaj.html

No cóż, w Norwegii mają już BARNEERNET

http://miarka.neon24pl.neon24.pl/post/134519,oszustwo-ceta#comment_1339871

a Szwecja jej nieźle sekunduje.

Czy zawartość linków jest w stanie dotrzeć do ciasnych główek, nie wiem.
* *  liczba giwazdek wskazuje, ilekroć cenzura ONETu ten tekst został odrzuciła 19.05.2017 10:05 10:12

 


Wyczarowany z cylindara
=================================
dla uciechy pospolstwa, mydłek MWF, pan Macron

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#MWF

robi na “kryzys”, ucieszy to patriotów w rodzaju

https://pppolsku.wordpress.com/2017/02/22/wykaz/
* * *   liczba giwazdek wskazuje, ilekroć cenzura ONETu ten tekst  odrzuciła    26.08.2017 19:50 20:56  21:47


O tzw. “uchodźcach” i podżynaniu gardła

O “niepewnej przyszłości dzieci”
==================================
tej matki, chrześcijanki, patrz link do oryginału:
http://www.focus.de/politik/deutschland/mutter-vor-augen-ihrer-kinder-attackiert-messer-attacke-auf-afghanin-in-prien-musste-sie-sterben-weil-sie-christin-wurde_id_7064851.html

“Mutter vor Augen ihrer Kinder attackiertMesser-
Attacke auf Afghanin in Prien: Musste sie sterben, weil sie Christin war?

Dienstag, 02.05.2017, 13:50
Samstagabend in Prien am Chiemsee: Plötzlich erschallen verzweifelte Schreie – eine Frau wird vor den Augen ihrer Kinder (fünf und elf Jahre alt) von einem Angreifer brutal niedergestochen.”
tłumaczenie:
Matka na oczach jej dzieci zaatakowana nożem
Atak na Afgankę w Prien: Musiała umrzeć, bo były chrześcijanką ?

Wtorek, 02.05.2017, 13:50
Sobota wieczorem w Prien nad jeziorem Chiemsee: Nagle rozlegają się bezradne krzyki – kobieta zostaje na oczach jej dzieci (pięć i jednaście lat) przez Afgańczyk brutalnie zadźgana.

(poderżnięto jej gardło, zgodnie z obowiązującym rytuałem, patrz szochet, ofiara zmarała w wyniku wykrwawienia, jest to ogromny sukces pani M., która zgodnie z żądaniem pana Sorosa otworzyła granice, aby przyjąć 1 milion migrantąw, nazywanych „uciekinierami“)

http://www.drifting-bg.com/banner.php?link=https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/376oper/

Nie trzeba uzupełniać, że doniesienie o tym mordzie nie pojawiło się w oficjalnych mediach w RFN. Po co informować ludzi z góry, co ich czeka.

https://pppolsku.files.wordpress.com/2017/03/swinki1.jpg

Ciekawe, kiedy kolej na dzieci z kraju sąsiedniego :

http://szkolnictwo.pl/redirect.php?link=https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/texnc/#Geneza

kiedy przyjdzie nam też je dożywiać ?
* ten tekst usiłowano opublikować w onecie, został odrzucony, być może z racji niedowzowlonego słowa “chrześcijanka”, teksty zawierające niedozwolone słowa, nie wolno publikować w onecie.

04.05.2017 15:06


Tzw. “uchodźcy”, czyli Błąd pani Szydło:
=======================================
“Szydło: nie ma możliwości przyjmowania uchodźców w Polsce”, nie chodzi o żadnych uchodźców, a o migrantów. Ciekawe kto wmówił wszystkim mediom i politykom w Polsce, że mają ciągle paplać o uchodźcach. Wysyłka migrantów do UE jest znakomicie zorganizowana

http://www.drifting-bg.com/banner.php?link=https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/376oper/

także tu spotykamy tych samych organizatorów: destabilizacji

http://szkolnictwo.pl/redirect.php?link=https://pppolsku.wordpress.com/2017/02/22/wykaz/

Błędna semantyka prowadzi do poważnych konsekwencji.

http://szkolnictwo.pl/redirect.php?link=https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/

Te parę linków powinno pozwolić także na własne refleksje, może z wyjątkiem skończonych tępaków.
* * * *  liczba giwazdek wskazuje, ilekroć cenzura ONETu ten tekst  odrzuciła  17.05.2017 18:14  18:19 18:26 

patrz też O tzw. “uchodźcach” i podżynaniu gardła


CIEKAWE ILU
====================
CZYTELNIKóW tego portalu wie, że

“w sieci sporą popularność zyskał apel do papieża Franciszka w sprawie toruńskiego redemptorysty, który pod koniec maja pojawił się na stronie AVAAZ. Inicjatorzy poprosili w nim o ukrócenie politycznej działalności ojca Tadeusza Rydzyka i o przywrócenie jego mediom charakteru religijnego”, patrz tekst

http://wiadomosci.onet.pl/forum/czolowi-politycy-pis-podpisuja-sie-pod-listem-w-ob,2,3236715,0,czytaj-najnowsze.html

wspomiany w linku AVAAZ jest kolejną inkrnacją instalacji należących do sieci Open Society, o której działaniu i celach wiemy już z

http://szkolnictwo.pl/redirect.php?link=https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/376oper/#C_

także w Polsce

https://pppolsku.wordpress.com/2017/02/22/wykaz/

“Podpisało się pod nim już prawie 47 tys. osób.”

Ja także otrzymuje od portalu AVAAZ ciągle jakieś wezwanie, aby się pod czymś tam podpisać czy nawet zapłacić, ale pozostawiam to 47 tysiącom durni. W końcu AVAAZ ma dosyć bogatych sponsorów, jak choćby pan Soros.

* * * *  liczba giwazdek wskazuje, ilekroć cenzura ONETu ten tekst odrzuciła 26.06.2017 17:05 17:08 17:12  17:15


Pani Szydło przypomniała kto są nasi prawdziwi przyjaciele:
================================
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/premier-westerplatte-to-symbol-niezlomnosci-bohaterstwa-i-patriotyzmu-polskiego/xevtbm9

“Polska została doszczętnie zniszczona i ograbiona”

“wszystko to działo się na oczach świata i Europy”, która – jak oceniła – “nie chciała wtedy ginąć za Gdańsk”.

W skrócie: sojusznicy mieli nas w d…e

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/kiedy-prze/#Drole

ale i ubawu po pachy.
* * * * liczba gwiazdek wskazuje, ilekroć cenzura ONETu ten tekst odrzuciła, w którym jedynie JEJ WŁASNY tekst jest cytowany.

01.09.2017 15:43 17:47 17:54  17:58


1. WRZEŚNIA DOKONANO NAPADU NA POLSKĘ
=========================================
tzn. dokladnie przed 78 laty.

Naturalnie należy zaprotestować na oburzające słowa Lawrowa: ”
Siergiej Ławrow: w Polsce odczuwa się “pranie mózgów” “, bezczelność. Prania mózgów dokonano już dziesiątki lat wcześniej, zacznijmy od NSZZ

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

dokonano tak skutecznie, że większość pos-tępaków jest przekonana, że 1 września to Rosja napadła na Polskę, o ile pos-tępak w ogóle wie, co wydarzyło się 1 września 1939 roku. Naturalnie w obronie Polski, w ich przekonaniu, stanęli Niemcy na czele z kanclerzem Adolfem.

Początek największej tragedii narodu Polskiego nie zasługuje nawet w mediach

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/gadz/

na drobną notkę. Czy można szanować naród, który nie szanuje ani własnej historii, ani własnych ofiar, jak choćby tych z Wołynia 1943. roku ?

A  pani Szydło mówi takie rzeczy !!

Prawdziwych przyjaciół znaleźliśmy jak zawsze na Zachodzie, co podkreśliła też pani Szydło na Westerplatte.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/premier-westerplatte-to-symbol-niezlomnosci-bohaterstwa-i-patriotyzmu-polskiego/xevtbm9

„”wszystko to działo się na oczach świata i Europy”, która – jak oceniła – “nie chciała wtedy ginąć za Gdańsk” ”

„Polska została doszczętnie zniszczona i ograbiona. Warszawę zrównano z ziemią. Na terenie okupowanej Polski, niemiecki, hitlerowski najeźdźca wybudował liczne obozy zagłady – powiedziała Szydło. ”

Ci sojusznicy zawsze mieli z nami tyle uciechy, a szczególnie w latach 1939-45, o 1943 wspomniano już wyżej.

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/kiedy-prze/#Drole

Mniej zorientowanym w historii polskiego narodu, przed 78 laty dokonali nasi obecni sojusznicy przy asyście ówczesnych sojuszników napadu na nasz kraj. To jest WIELKA ROCZNICA dla Polaków, jak widać z mendiów.
* * liczba gwiazdek wskazuje, ilekroć cenzura ONETu ten tekst odrzuciła, w którym jedynie JEJ WŁASNY tekst jest cytowany. 

01.09.2017 18:24


Fala przestępstw seksualnych

przetacza się przez nasze znakomite media,

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/gadz/

kolejna fala,

Czy jest dla kogoś zaskoczeniem, że k…stwo jest drogą, nierzadko jedyną, do karuery w amerykańskim show businesie i w brytyjskim parlamencie ? Są tacy naiwniacy, którzy są tym zaskoczeni ?

Naturalnie nasz znakomity onet

http://kdgwna.blogspot.com/2015/03/syj.html

nie może się wyłamać z tej sprawnie zorganizowanek akcji  odwracania uwagi publiczności i tzw. suwerenów od rzeczy ważnych.

System mediów demokratycznych polega nie epatowaniu ludności zjawiskami ekstamalnymi ale mało ważnymi. Rzeczy na prawdę ważne nie trafiają do łbów wytresowanych w ten sposób na sensacji, n.p.

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/372czegowg/#Vinc
* * 3.10.2017 16:05 19:02

Tekst przez cenzurę onetu wielokrotnie zablokowany.


GŁęBOKA CIEMNOTA
===========================
przemówiła.

Polacy zostali pozbawienie prawie całości majątku narodowego w ramach programu prywtyzacji pana Sorosa noszącego imię “Balcerowicza”, poza tym Polska też wpłaca do kasy UE swój udział, stanowisko dla pana Tuska to nawet opłacili podatnicy z góry 300 miliardami PLN: spieglein udaje, że o tym nie słyszał, a może jest istotnie tak ciemny.

http://wiadomosci.onet.pl/forum/,1,3401633,256233838,czytaj.htmlhttp://wiadomosci.onet.pl/forum/,1,3401633,256233838,czytaj.html

Ta kasa z UE to jedynie rodzaj łapówki dla dzielnie współdziałjących z KE kadrami, znakomicie wyszkolonymi do potrzeb UE przez zagranicznych specjalistów

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

spieglein zdaje się być mieszkańcem RFN, no cóż pewnie o tym jaki roz…dol ma miejsce w RFN to wie tyle samo, co o tym, co się dzieje w Wolnej Polsce.

http://wiadomosci.onet.pl/forum/,1,3401627,256231814,czytaj.html

Głęboką ciemnotę uprzedzam, że w linkach znajdują się istotne elementy, niezbędne aby poprawinie zrozumieć ten tekst, bowiem inaczej są problemy w tym portalu.

http://kdgwna.blogspot.com/2015/03/syj.html

* * * tekst 3-krotnie zablokowany przez gadzinówkę ONET

24.11.2017 20:23 20:24 20:27


Na takich przyjaciołach można polegać
===========================================
Dzisiejsza prasa w RFN doniosła, że nasi najwięksi przyjaciele z roku napadu na Polskę w 1939 roku: Niemcy reprezentowanie przez Merkel i Francja przez prezydenta Macron popierają wniosek o wytoczenie Polsce postępowania sądowego.

Jak widać są przyjaciele, na których Polacy mogą niezmiennie polegać i to od stuleci.

Mamyż przecie niemało rzeczników tej przyjaźni w polskich władzach, maleńki wybór:

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/hala-po/

* * * * liczba gwiazdek wskazuje ile razy gadzinówka ONET ten tekst zablokowała

15.12.2017 18:56  18:69  19:03 19:07


 

założono 11.07.2016

Balcan route

Narkotykowa Unia

Wojna  USRAela przeciwko UE.

Autor artykułu „Narkotykowa Unia” zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt wielokrotnego użycia tzw. „balcan route”, kótóra jest główną marszrutą ataku przeciwko UE.

„Balcan route” (szlak bałkański) powstał przy pomocy NATO i UE po napadzie na Jugosławię (1999) dla potrzeb CIA i utworzenia tam węzła tego szlaku w Kosowie. Niektórzy wiedzą, że CIA jest największym handlarzem narkotyków i broni na świecie. Szlak bałkański został utworzony przez CIA w celu przerzutu produkcji opium i jej pochodnych (heroina) z Afganistanu do Unii Europejskiej, jego ważnym węzłem są bazy USA i bandy narkotykowe w Kosowie, które zostały tam założone po podbiciu tego kraju, jak zawsze w celach demokratyzacji, przez NATO. Istotnie narkotyki są podstawowym instrumentem demokratyzacji, nie przypadkowo pierwszą instalacją w krajach podbitych przez demokrację jest fabryka Coca-Cola, wizytówka tej demokracji, której to nazwa sama wskazuje na powinowactwo z kokainą.

Afganistan stał się pod panowaniem sojuszników USA/CIA tzw. mudżahedinów, zwanych też baronami opiumowymi, największym producentem opium na świecie i najważniejszym dostawcą towaru dla międzynarodowej sieci dystrybucji narkotyków CIA, przy tym jest Afganistan kluczowym zaopatrzeniowcem na „szlaku bałkańskim”. Przy okazji powstała słynna później Al Kaida, wg. niektórych źródeł, baza danych najemnych bojowników USA w Afganistanie. USA, które tę bazę danych utowrzyły, znały znakomicie jej członków.

Obok Kosowa podobnie ważną rolę na „szlaku bałkańskim” odgrywa Turcja, a reżym w tym kraju gwarantuje odpowiednią infrastrukturę transportową.

Po likwidacji produkcji opium w Afganistanie przez talibów (2001), powstało poważne zagrożenie dla tej ważnej inwestycji CIA jak też dla zaopatrzenia narkomanów w UE. Na szczęście udało się CIA nakłonić rząd USA, pamiętamy widowiskowe zniszczenie trzech drapaczy chmur w NY, aby napadł na ten kraj w celu odbudowy produkcji opium, CIA utworzyło w Afganistanie, na wzór swej wcześniejszej konstrukcji „złote trójkąta”, tzw. „złoty półksiężyc”, patrz choćby Wikipedia:

Dalsze szczegóły dostarcza tekst sprzed pięciu już lat, co świadczy o tym, że problematyka jest znakomicie znana w kręgach fachowych i politycznych.

Naturalnie,

USRAel organizował inwazję migrantów na UE, nie bez wiedzy polityków UE, bowiem region BW jest naszpikowany służbami specjalnymi z krajów UE, w tym naturalnie Polski, które zarejestrowały te przygotowania. Na pozór może wydawać się dziwnym, że kraje UE odmówiły Turcji środków na utrzymanie uciekinierów z Syrii w obozach na terenie Turcji, w świetle jednak przygotowywanej przez USRAel przy wspólnictwie rządów krajów UE inwazji migrantów na UE, wydaje się to współdziałanie z agresorem nawet logiczne. Czyli po prostu, inwazja migrantów na UE została przygotowana przez USRAel przy wsparciu V. kolumny w krajach UE.

Centrum imperium USA uzależniło kraje UE w wieloraki sposób od siebie, tym nie mniej, z uwagi na zagrożenie ze strony euro dla dolara, prowadzi permanentnieoperacje mające na celu zdyscyplinowanie UE, osłabienie euro i wybicie UE z głowy, że euro może zastąpić dolara, co częściowo euro już dzisiaj czyni.

Inwazję przygotowano z dwóch przyczółków: Turcji i Libii. Libia, jak starzy górale jeszcze pamiętają, została napadnięta przez NATO aby wymienić legalne władze Kadafiego przez zależne od USRAela bandy islamskie. Kadafii blokował w znacznym stopniu migrację do Włoch. Die bandy libijskie zostały od razu zaangażowane do przygotowania desantu migrantów na UE, przerzutu migrantów do UE dokonują od lat.

Naturalnie presja USRAela przez Libię na UE nie była zbyt skuteczna, stąd stało się dla agresora koniecznym utworzyć inny szlak przerzutów migrantów, do dyspozycji miał od przeszło dziesięciu lat zorganizowany i znakomicie współpracujący z bazami armii USA szlak bałkański. Dysponujący przy tym sprawdzonymi kadrami zarówno przestępczymi (por. Hashim Thaci i bandy UCK) jak i służbami tajnymi krajów na szlaku: Turcji, Grecji, Bułgarii, Kosowa i.t.d. A więc agresor dysponował na szlaku bałkańskim odpowiednią infrastrukturą, aby operację inwazji migrantów na UE skoncentrować na tym szlaku.

Ten link przypomina o tym, jakie znaczenie w wywieraniu presji na kraje jest zastosowanie broni masowego rażenia w postaci masowej migracji. Konsekwencje takiego rażenia, jak przy broni jądrowej, są odczuwalne dla kraju nawet dziesiątki lat później.

W połowie roku 2015 zorganizowano spotęgowane przerzuty migrantów na tym szlaku, niezbędna była tu jednak współpraca V. kolumny żydowsko-amerykańskiej w krajach UE, w szczególności w RFN. Próba zalania migrantami krnąbrnych Węgrów, nie udała się, ci bowiem odparli tę inwazję powołując się na obowiązujące ich prawo UE, tzw. umowę z Schengen. V. kolumna w UE (KE UE i kierownictwo krajów UE) a szczególnie jej media, tzn. praktycznie wszystkie media głównego nurtu, zaczęły kampanię dyskredytacji Wągier, z wyjątkową wzywając do łamania obowiązującego prawa, zgodnie z zasadami dla tego etapu..

Był to znakomity dowód na to, że administracja UE i poszczególnych państw UE są niczym innym jak tylko organizacjami o charakterze przestępczym.

Z uwagi na częściowe niepowodzenie operacji inwazji na Węgry zdecydowało kierownictwo operacji przesunąć szlak bardziej na zachód omijając Węgry, jednakże wezwało jednocześnie swą agenturę w RFN do odbioru tej przygotowanej dla UE przesyłki. Jak pamiętamy, kierowniczka z RFN Merkel, ważny podwykonawca operacji inwazji, znany zresztą od lat jako agent żydowsko-amerykański, wezwała do skierowania inwazji na RFN, było to też konieczne, gdyż przygotowane siły inwazyjne rekrutowane we wszystkich krajach kontrolowanych przez USRAel, od Pakistanu po Maroko spiętrzyły się na granicy UE w takim stopniu, że groziło to stabilności bazowych krajów inwazyjnych, interwencja Rosji w Syrii zaostrzyła tę sytuację. Pomoc V. kolumny z UE, głównie Berlina i po części Brukseli, okazała się niezbędna dla powodzenia operacji inwazji.

Opozycja wielu krajów UE, które nie były zaangażowane w operację albo obawiały się nie bez racji konsekwencji inwazji, jak Austria, pomna jeszcze niedawno obchodzonego oblężenia Wiednia przez Turków, jak i samej ludności w RFN doprowadziła w ostatnich tygodniach do zablokowania granicy macedońskiej, będącej na szlaku bałkańskim i złagodzenia naporu inwazorów. Być może także pora roku zmniejszyła możliwości rekrutacji kadr do tego desantu. Zresztą dotychczasowa masy inwazorów stawiają n.p. władze RFN przed kosztami, które są rzędu rocznego budżetu średniego państwa UE jakim jest Polska.

Osobom nieco mniej zorientowanym w imperialnych metodach prowadzenia wojny zwraca się uwagę na to, że „broń masowej migracji” jest chyba najczęściej używanym rodzajem broni masowego rażenia z celem wymuszenia na krajach wymaganej powolności politycznej czy gospodarczej.

W sumie można w wyniku postawić parę tez:

1. USRAel prowadzi od dziesięcioleci wojnę przeciwko UE w obronie swej waluty: dolara a tym samym swej uprzywilejowanej pozycji imperialnej.

2. Inwazja migrantów na UE jest jedynie jedną z większych operacji USRAela przeciwko UE w ramach strategii zwalczania ekonomii i siły politycznej UE. Wielu zdaje się nie dostrzegać, że świętą księgą tzw. “islamistów” jest talmud, którzy w Brukseli tak pobożnie uczcili wielkie święto Purim.

3. W rządach i zarządach UE i poszczególnych krajów UE znajduje się znaczna liczba agentów USRAela, V. kolumny, która niezwykle skutecznie sabotuje interesy zarówno UE jak i poszczególnych krajów, szczególna rola przypada tu ekipie w Berlinie. Problem tej agentury we władzach w Polsce dyskutowano wielokrotnie.

4. Administracje krajów UE czy samej UE są tworami organizacyjnymi o charakterze organizacjiprzestępczych, nastawionymi na bezwzględny rabunek dóbr ludności

5. Zamiast zajmować się każdą duperelą, jaką nam nasi przyjaciele zza oceanu zadadzą, może należało by zająć się najpierw agentami USA i Izraela (Aman, Mossad) zanim zdążą nam jakąś świnię podłożyć ? Jak na razie jest jednak sytuacja bardzo niepokojąca.

WYKAZ ANTYPOLSKICH AGENTÓW

Autorzy proszą o wskazówki dla tej listy, n.p. czy może ktoś przedłożyć listę członków grupy terrorystycznej Sorosa pod nazwą Fundacja Batorego i.t.p. Każdy Polak powinien mieć możliwość sprawdzenia, kto angażował się w takiej czy innej antypolskiej organizacji. Patrz też HALA PODŁOŚCI

WYKAZ ANTYPOLSKICH AGENTÓW

 FB

tzw. Fundacja Batorego Sorosa

 KOD

tzw. Komitet Obrony Demokracji

FB – Fundacja Batorego, instalacja Sorosa, patrz niżej, dla Polski

Bachmann Klaus Członek Zarządu
Bolgert Nathalie Członek Zarządu
Kochanowicz Jacek Członek Zarządu
Ziabicki Andrzej Członek Zarządu
Gutkowski Szymon Marcin Członek Zarządu
Herbst Irena Członek Zarządu
Markowski Radosław Członek Zarządu
Muzińska Alina Dyrektor finansowy
Smolar Aleksander
        poza tym :
Pełczyński, prof. Zbigniew Andrzej

 przewodniczący Stefan Batory Trust w Oksfordzie,

założyciel FB

KOD – Komitet Obrony Demokracji

Kolejne wcielenie obcej agentury po KOR, NSZZ “S”; PO, PiS, SLD, PSL, SP, Palikokotach i wielu, wielu innych. Przypomnijmy co oznacza słowo demokracja. KOD jest organizacją zdalnie stereowaną przez siły powiązane z “OSF” Sorosa.

Lista agentów została zaczerpnięta z gadzinówki dla poszukujących wiedzy encyklopedycznej Wikipedia (05.01.20116) :

Krzysztof Łoziński.

Mateusz Kijowski oskrażany o złodziejstwo, przywłaszczenie majątku KODu.

Wśród dwudziestu jeden założycieli znaleźli się między innymi Krzysztof Łoziński, Walter Chełstowski, Andrzej Miszk oraz Paweł Wimmer

Komitet założycielski reprezentujący Stowarzyszenie do czasu zarejestrowania wybrano w składzie: Mateusz Kijowski, Piotr Cykowski, Jacek Parol, Magdalena Ostrowska.

Tymczasowy Zarząd Stowarzyszenia, kierujący pracami do czasu Walnego Zgromadzenia, utworzyli: Piotr Cykowski, Dorota Guenter, Mateusz Kijowski, Jarosław Marciniak, Jacek Parol, Joanna Roqueblave, Radomir Szumełda.

Tymczasowa Komisja Rewizyjna została powołana w składzie: Beata Kolis, Magdalena Ostrowska, Elżbieta Pytlarz, Paweł Wimmer.

Marka Majewskiego, dla uczczenia dwudziestej piątej rocznicy objęcia przez Lecha Wałęsę urzędu prezydenckiego. Wystąpili między innymi: Małgorzata Duda-Kozera, Jacek Fedorowicz, Freestylowy Teatr Tańca DOWCIPLĄS, Gdańska Formacja Szantowa, Marcin Januszkiewicz, Jacek Kleyff, Konrad Materna, Marian Opania, Kuba Sienkiewicz, Jerzy Słoma Słomiński, Tomasz Szwed, Elżbieta Wojnowska i Wiktor Zborowski

Sympatycy KOD: Agnieszka Holland (żydowska reżyserka)

Szwajcaria i jej rola

Wielu postrzega Szwajcarię jako ostoję demokracji, i mają rację, tej demokracji.

Z tej racji, że publiczność w Polsce jest systematycznie dezinformowana, nie mają ludziska z reguły pojęcia, jaką właściwie rolę pełni Szwajcaria. Tu mała rekapitualacja historii.

1. Szwajcaria od średniowiecza była krajem najemników, feudałowie szwajcarscy organizowali grupy najemników i za opłatą oferowali służbę różnym innym feudałom: królom, książętom, papiestwu, to ostatnie jest do dziś dokumentowano w postaci gwardii papieskiej. Najemnictwo żołnierskie było dla Szwajcarów konieczne, gdyż górzysty kraj nie był w stanie wyżywić swej ludności.

2. Członkiem Gwardii Papieskiej może zostać Szwajcar katolicki i mówiący po niemiecku. Udział w Gwardii Papieskiej jest znakomitą rękojmią na przyszłość dla młodego Szwajcara.

3. W XIX wieku zorientowali się Szwajcarzy, zresztą feudalizm przeminął, powstały armie narodowe, powstały narody, że z najemnictwa wojskowego nie sposób wyżyć, wyciągnęli z rękawa już wcześniej praktykowaną kartę, kartę najemnictwa finansowego.

4. Szwajcarskie bankie wymyśliły pojęcie tajemnicy bankowej, aby oszustom podatkowym umożliwić ulokowanie pieniędzy. Centralne położenie pomiędzy trzema silnymi ekonomicznie krajami: Francją, Niemcami i Włochami, gwarantował stały dopływ pieniądza.

5. Nieubłagany napływ przestępczych pieniędzy, tajemnica bankowa była gwarancją prania pieniędzy, pozwolił Szwajcarii wybudować przemysł wg. najnowszych technologii, szczególnie w zakresie techniki zbrojeniowej.

6. To okazało się błogosławieństwem w epoce wojen tzw. światowych. Szwajcaria, ulokowana pomiędzy stronami konfliktów mogła z całym spokojem zaopatrywać strony walczące w materiał militarny i z korzyści finansowych z tego wynikających, rozbudowywać swą bazę zarówno materialną jak i finansową. Bezspornie była Szwajcaria obok USA krajem, który na obu wojnach światowych znakomicie się utuczył.

7. W latach międzywojennych uznał MWF za konieczne stworzenie banku, który regulował by płatności między krajami, szczególnie w czasie wojny i opłat reparacji, za najdoskonalsze miejsce dla Banku Rozrachunków Międzynarodowych uznał MWF Bazyleę, na styku granic Francji i Niemiec. Obecnie BIS pełni funkcje koordynacji działalności banków emisyjnych krajów, nazywanych też narodowymi.

8. W czasie n.p. II Wojny pozwoliły szwajcarskie władze na swobodną działalność wywiadów stron walczących, mogły te wywiady się wzajemnie likwidować do woli, z jednym ponoć tylko zastrzeżeniem, że obywatele szwajcarscy nie ucierpieli przy tym. Tak też się działo. Szwajcaria była też miejsce, gdzie spotykali się naziści i koalicja antynazistowska aby prowadzić uzgodnienia, krążą sprawozdania o tym, że Himmler usiłował u aliantów wynegocjować koniec wojny, jednak mu odmówiono.

9. Te usługi Szwajcarii dla wywiadów obcych trwają naturalnie do dziś, jako przykład. W latach dziewięćdziesiątych znalazł tam schronie niejaki Haszim Thaci, jugosłowiański Albańczyk, poszukiwany przez władze Jugosławii za morderstwo i znany im pod pseudonimem “Wąż”. Wywiad USA, pewnie nie bez współdziałania wywiadu Szwajcarii, wywiad Szwajcarii kooperuje z natury rzeczy z każdym, kreował tego “studenta politologii” na wielkiego przywódcę UÇK w latach napadu NATO na Jugosławię. NATO/USA uczyniły go szefem rządu niezależnej prowincji Kosowo wystawiając mu tak jak nazistom tzw. Persilschein , to ważne pojęcie denacyfikacji jest zupełnie polskiej Wikipedia nieznane. Więcej n.t. Thaci google(“Thaci & handel organami”).

10. W latach powojennych wykreowała się Szwajcaria na “państwo niezależne od bloków” co oznacza, że oferuje ona usługi najemnicze każdemu, kto należycie płaci. Jej “tajemnica bankowa” odegrała niebagatelną rolę w plasowaniu tam zagrabionych przez dyktatorów wszelkiego rodzaju pieniędzy, czy to chodzi o Mobutu (Kongo) czy Marcos (Filipiny), chodzi o miliardowe kwoty dolarowe, zagrabione społeczeństwom. Prawie każdy kacyk lokował swój łup grabieżczy w Szwajcarii. Jej banki są bowiem wyspecjalizowane w praniu pieniędzy jak żadne inne.

11. Nie przeszkadza to jednak Szwajcarii cynicznie i bezczelnie oferować swe “niezależne” usługi w rozlicznych konfliktach a swe centrum w Genewie oddać do dyspozycji wszelkiego politycznego szachrajstwa, w tym szachrajstwa oznaczanego trzema literami ONZ. Łatwo to zrozumieć, jeśli się pojmie, że Szwajcaria to kraj najemników od wielu, wielu wieków.

12. Tym nie mniej, ten kraj posiadł jak mało który, zdolność lawirowania pomiędzy różnymi siłami wpływów, wybierając z reguły właściwą stronę, swą “niezależność od bloków” interpretuje Szwajcaria, jako oferowanie usług najemniczych każdej stronie. Jeśli spojrzeć na parobków sił obcych czy jurgieltników z tego PO.PiSu SLD, PSL, SP ,… do Palikokot włącznie, to przechodzą człowieka ciarki. Jednakże trzeba przyznać, że bez mała tysiąclecie najemnictwa Szwajcarii nie można porównywać z trzema wiekami jurgieltnikctwa w Polsce. To są zupełnie różne doświadczenia i warunki, dlatego Polska nie może stać się Szwajcarią, tym bardziej że ma zbyt wiele mało rozgarniętych mieszkańców.

13. Szwajcarzy są wzywani do głosowania parę razy w roku, mają zresztą wielowiekową tradycję głosowań, choć kobiety otrzymały prawo udziału w głosowaniach dopiero po II Wojnie. Tym nie mniej pierwsza członkini rząd musiała go opuści z racji udziału w przestępstwie, czym wykazała, że kobiety kwalifikują się do rządu równie dobrze jak mężczyźni. Pani Sommaruga jak wiele innych kobiet ze szwajcarskiej polityki dowodzi tego również.

Wielu nurtuje pytanie, czy Polska może stać się Szwajcarią, już z uwagi no powyższe musi odpowiedź brzmieć: NIE.

09.07.2015

TAJEMNICE ZYDOWSKIE VI. Lichwa zydowska.

KS. M. J. TAJEMNICE ZYDOWSKIE

VI. Lichwa zydowska.

Zydzi maja prócz grzechu pierworodnego drugi jeszcze grzech dziedziczny, to jest lichwe. Od czasu   ( *) Rysy z ly c ia sp. Ks. Karola Antoniewicza, Poznan 1889′ 2) Pan Tadeusz ks. VIII w. 668—670 ) jak poszli w rozsypke miedzy wszystkie narody, okazuja nieprzezwyciezony wstret do wszelkiej ciezszej pracy, chca zyc cudzym kosztem, uwazaja sie za „królewiczów“, którym nie przystoi pracowac, który pracuje, przestepuje prawo Boskie!“ Tak glosi talmud *). To tez az zgroza patrzec na prózniactwo tego narodu. Podczas gdy u nas czy na wsi, czy w miescie, pracuja ludzie od switu do nocy, to zyd z malymi wyjatkami próznuje po calych dniach, co najlepiej widac w mniejszych miastach gahcyjskich, tych prawdziwych gniazdach zydowskich. Z czegóz wiec zyje to liczne zydostwo? Z czego sie tak bogaci i panoszy? Oto zazwyczaj z szacherki i z lichwy

Jeszcze sw. Tomasz z Akwinu, ten najwiekszy chrzescijanski filozof i teolog wieków srednich, na pytanie czy wolno brac podatki od zydów, napisal do ksiezniczki Brabancyi te slowa: „Zdaje mi się, że żydzi waszej ziemi nic nie posiadają prócz tego , co nabyli przez łotrostwo lichwiarskie , dlatego slusznie pytacie , czyli wam wolno co od nich brac , poniewaz tak nabyte dobra powinny byc pokrzywdzonym oddane“ 2) Czyliz nie daloby sie to zastosowac do wielu zydów dzisiejszych i czy nie nalezaloby i dzisiaj wachac pieniedzy, które sie bierze od zyda? “W srednich wiekach byla lichwa przywilejem zydów. Chrzescijanom brac lichwe zabranialy ustawy koscielne i panstwowe, bo pieniadz byl wówczas tylko  ( Berachoth f. 15. Opusculum XXI )  srodkiem do zycia, a nie towarem, jak dzis; zydom wolno bylo trudnic sie pozyczaniem pieniedzy na lichwe i wysysali tez lud chrzescijanski w straszliwy sposób. Także dlugie czasy handlowali oni niewolnikami chrzescianskimi jak bydlem. Jeszcze zona króla Wladyslawa Hermana wykupuje z rak zydowskich wielu chrzescian

Wszystkie przesladowania zydów w srednich wiekach, przepedzanie ich z jednego kraju do drugiego, trzeba przypisac glównie temu lichwiarskiemu rzemioslu, jakie zydzi wszedzie praktykowali. Kiedy pózniej handel sie rozszerzyl po swiecie i pieniadz przybral jeszcze wieksze znaczenie i obrót, znowu zydostwo stara sie ten handel opanowac i pieniadze pod siebie zagarnac. Male zydy pozostaly szachrajami, duze zydy wyszly na bankierów, ale jedni i drudzy ciagneli lichwe i wyzyskiwali strasznie prace innych

Gdy nareszcie w najnowszych czasach rozwinal sie wielki przemysl i nastaly fabryki, gdy przez „wolnosc“ przemyslu, „wolnosc konkurencyi“, zniesiono ostatnie zapory samolubstwa, wtedy gospodarka zydowska zaczela sie w najlepsze i slabszy pienieznie musial sie zdac na laske bogacza-zyda. Pieniadze chrzescijanskie poczely gwaltownie tonac w kieszeniach zydowskich. Niemcy pierwsi spostrzegli sie na tem; wyrachowali oni, ze caly majatek narodowy niemiecki wynosi do 450 miliardów marek, tj. kolo 230 miliardów renskich, a z tego wiecej niz polowa bo Ys czesci znajduje sie w rekach zydowskich, choc zydów ( 1) Kronika Galla ) w Niemczecli jest malo, bo zaledwie jeden na sto.

To tez Niemcy wzieli sie ostro do zydów i zaczynaja z nimi robic porzadek. Cózby dopiero u nas w Polsce mozna o lichwie zydowskiej powiedziec? Gdzie sie podzial nasz majatek narodowy? Ze my jeszcze dychamy, to prawdziwy cud Boski, bo naród nasz zdany jest obecnie, szczególnie w Galicyi, na laske i nielaske żydów. Istnieja wprawdzie rózne piekne ustawy, które zydów moglyby poskromic, naprzyklad ustawa przeciw lichwie, przeciw przekupstwu, przeciw pijanstwu, ale istnieja na papierze. Raz po raz przy róznych procesach wychodzi na jaw, ze lichwa kwitnie jeszcze u nas w najlepsze, ze istnieja tajne banki zastawnicze zydowskie (szczególnie na Kazimierzu krakowskim), ale ktoby bral tak ostro te rzeczy? Zydzi znajduja zawsze jeszcze ciagle u nas obronców, znajduja ich dzisiaj szczególnie miedzy socyalistami, którzy piorunuja na wszystkich, tylko zydom daja spokój. Oczywiscie swój swego broni! Przypomina sie zabawne zdarzenie z czasów cesarza Józefa II. Juz wówczas zaczynalo byc zle z zydami

Grozilo im wypedzenie z kraju lub przynajmniej bardzo ostre wyjatkowe prawa. Chodzilo glównie o ministra Kaunitza, który zdawal sie byc najniebezpieczniejszy dla zydów. Cóz czynia zydzi? Oto udalo sie im przekupic lokaja ministra Kaunitza za 20 tysiecy cwancygierów. Lokaj za to wyprosil im u swego pana tyle, ze beda mogli do niego dwa slowa powiedziec, bo tylko tego zydzi zadali. Kiedy ich wpuszczono do Kaunitza, polozyli przed nim ogromna tace pelna dukatów i powiedzieli te dwa slowa: Nimm schweig’ (wez, milcz). Kaunitz wzial dukaty i gdy na posiedzeniu ministrów byla mowa o zydach, miczal. Inni zas ministrowie bardzo duzo mówili w obronie zydów. „Czemu pan Kaunitz nic sie nie odzywa?“ zapytal cesarz. Na to Kaunitz pokazal otrzymane dukaty i rzekl: „Tyle mnie dali zydzi, zebym milczal, ilez dopiero musieli dostac moi koledzy ministrowie, za to, ze tak duzo mówia w obronie zydów!“ To samo powtarza sie dzisiaj. Jednych przekupuja zydzi zeby milczeli, innych, zeby za zydami pisali lub gadali. Ci drudzy oczywiscie musza brac od zydów daleko wieksze lapówki. Swiezo we Francyi mamy tego przyklad. Kiedy zyda kapitana Dreifusa wsadzono do kryminalu za zdrade stanu, przekupili zydzi wielu F)’ancuzów, zazadali nowego procesu, by zdrajce uwolnil . Miedzy innymi dal sie przekupic Zola autor wielu niemoralnych ksiazek, który stanal tez w obronie zydów. Ale to wlasnie pogorszylo sprawe zydów we Francyi i wywolalo straszne przeciw nim rozruchy w Algierze i we Francyi. U nas glównymi obroncami zydów sa socyalisci. Swiat da sie oszukiwac i mimo to wierzy niejeden socyalistom, ze oni pragna dobra ludu. „Ja ta tylko to chwale socyalistom, co oni chca dobrego dla ludu“, powiedzial mi jeden chlop z pod Krakowa. Ale wlasnie pytanie, czy socyaly chca dobra ludu? Co oni dotad dobrego dla ludu zrobili? Oni pragna dobra, ale swojego, pragna dobra ludu, ale zydowskiego! Gdyby istotnie pragneli dobra naszego ludu, toby przedewszystkiem wygadywali na zydów, ze nic prawie nie robia, a pieniadze gromahttp:// rcin.org.pl dza. Sa prawda inne tez przyczyny biedy naszego ludu, ale glówna plaga naszych wsi i miast polskich sa zydzi

VII. Zydowska sluzba wojskowa.

Jednym z najciezszych podatków, jakie ludnosc placi rzadowi, jest podatek krwi, czyU powszechna sluzba wojskowa. Ludnosc mezka najdorodniejsza, w najpiekniejszym wieku zycia, musi na lat kilka oderwac, sie od zwyklych zajec, musi sie wstrzymac od zwiazków malzenskich, zeby dzwigac karabin i wycwiczyc sie w obrotach wojskowych. Ile z tego szkody, ile strat materyalnych i moralnych plynie dla jednostek i rodzin calych, trudno obliczyc. Nie tylko traci przez to zolnierz, który móglby tymczasem zarobic na utrzymanie wlasne lub rodziny, ale nadto traci przez to wiele caly kraj, który na utrzymanie wojska ogromne lozy podatki. Ale trudno, dopóki ludzie i rzady nie nawróca sie do Boga i nie zaczna sie kierowac bojaznia Boza, musza byc armie dla pilnowania porzadku, dla bezpieczenstwa zdrowia i zycia obywateli. Oswiata sama tu nie pomoze. Dzis coraz wiecej oswiaty, a jednak coraz wiecej trzeba wojska, bo wielu ludzi bez czci i wiary, choc maja oswiate, nie róznia sie pod wzgledem obyczajów od dzikich zwierzat i gdyby nie widzieli nad soba bagnetów, rzuciliby sie na drugich, zeby krasc i mordowac, jak to widzimy na socyalistach! Cóz jednak czynia zydzi w obec obowiazku powszechnej sluzby wojskowej? Oto usuwaja sie od niego i przez to zwalaja wiekszy jeszcze ciezar na ludnosc chrzescijanska. Zaraz po wejsciu w zycie ustawy o powszechnej sluzbie wojskowej w r. 1868, zaczely naplywac do Sejmu galicyjskiego skargi, ze zydzi omijaja te ustawe. Sejm domagal sie od rzadu scislejszej nad tem kontroli, ale naprózno. Upominal sie o to samo na sesyi sejmowej w roku 1878. posel Franciszek Jasinski. Wydzial krajowy ówczesny zajal sie sprawdzeniem tych naduzyc zydowskich i przekonal sie, ze one sie dzieja, ale zostalo wszystko po staremu. Dlaczego? — a glównie dlatego, ze zydzi falszuja swoje metryki, ukladaja niedokladne listy popisowych, wreszcie przy samym asenterunku dopuszczaja sie róznych oszustw, np. przenosza sie do innych gmin pod zmienionem nazwiskiem, podstawiaja za siebie innych niezdatnych do wojska lub przekupuja komisye. Niema zas nikogo, ktoby ich scisle kontrolowal, ktoby karal surowo ich naduzycia. Metryki zydowskie prowadzi zyd, nie posiadajacy wyzszego wyksztalcenia, ani wyzszego poczucia obowiazku; co mu szkodzi, ze zamiast urodzonego i obrzezanego Moska Kleinmsna zapisze Malke Kleinman? Przecie Malki Kleinman nie bedzie nikt powolywal do wojska — a Mosiek bedzie i tak Moskiem

W ten tylko sposób mozna wytlumaczyc sobie, dlaczego stosunkowo tak maio zydów sluzy w wojsku (mianowicie jako szeregowcy, bo na oficerów, szczególnie lekarzy wojskowych, bardzo duzo sie pcha zydów)

Jeszcze w roku 1881 wykazywal w Sejmie posel Teofil Merunowicz, ze w wojsku austryackiem znajdujemy Polaków 76 z kazdego tysiaca ludnosci, Rusinów 90 na tysiac ludnosci, a zydów tylko 19 na tysiac! Roczny pobór w Galicyi wynosil (w r. 1881) 14.763 ludzi, zydzi powinni byli dostarczyc w stosunku do ludnosci 1.600 ludzi, a dali tylko 800, t. j

polowe. Zydów powinno bylo sluzyc w armii w Galicyi 14.000, a sluzylo nie cale 7.000! Poniewaz zas liczba rekrutów musi byc osiagnieta, i jak nie stanie jeden, to staje za niego drugi, wiec z tego wynika, ze ludnosc chrzescijanska dostarczyla wtedy do wojska o 7.000 wiecej swych synów w zastepstwie zydów, którzy sie od tego obowiazku usuneli

Tak bylo w r, 1881. Czy sie potem zmienilo co na lepsze? Czy dzisiaj chetniej zydzi garna sie do wojska? Watpie. Sposób prowadzenia metryk zydowskich, sposób ukladania list popisowych, sposób kontrolowania zydów przy asenterunku jest ten sam, co dawniej ; wiec i dzisiaj tez stosunkowo malo zydów spotykamy w wojsku. I jestze to prawdziwe równouprawnienie zydów, czy tez raczej nie jestze to uprzywilejowanie tego plemienia? Wprawdzie z zydów w wojsku niema podobno wielkiej pociechy, na wojnie nie jeden z nich schowalby sie w mysia dziure i powiedzialby, ze „o n wol i byc p r z e z g o d z i n e t c h ó r z em, ni z pot em p r z e z cal e z y c i e t r u p e m “, ale wszystko jedno, — powinni sluzyc w wojsku zarówno z chrzescijanami

Jezeli sa nie zdatni do innych czynnosci wojskowych, to kazas im buty czyscic, wode nosic, myc podlogi, drzewo rabac i t. p., a pokaze sie, ze sa do tego zdatni, bo sily w zadnej ciezszej pracy wprzód sobie nie nadwerezyli

Czemu sie dzisiaj nikt nie upomina o te krzy— wde na wiecach i zgromadzeniach ludowych ? > Czemu ludowcy albo socyaliki na to milcza? Czemu Rusini zamiast do Polaków nie biora sie do zydów, którzy sa dla nich stokroc niebezpieczniejsi? A — bo sa albo zaprzedani zydom, albo zaslepieni i ograniczeni na umysle! Tu sie pokazuje znowu, kto jest zyczliwy ludowi, a kto nie, kto prawdziwie chce dobra naszego narodu, a kto tylko lud oklamuje i balamuci!

VIII. Zydowskie szynkownie.
„Co sie tam dzieje, czego sie tam napatrzyc i nasluchac mozna, to kazdy i kazda z was, którzy te miejsca odwiedzacie, wiecie najlepiej. Z szynków wychodza cudzolóstwa, rozpusty, kradzieze, rozboje, bluznierstwa, krzywoprzysiestwa i t. d.“ Tak sie wyrazil o szynkach wielki misyonarz sp. ks. Karol Antoniewicz*), a mial na mysli glównie szynki zydowskie, bo ich jest najwiecej i daleko sa niebezpieczniejsze, niz gospody chrzescijanskie. Sa to istne sidla djabelskie, mordownie zdrowia i zycia ludzkiego, domy publicznego zgorszenia, jaskinie zbójeckie. Ze nasza Polska, a szczególnie Gralicya tak nedznie podupadla, to zasluga niezliczonych szynków zydowskich, które .gesta siecia okryly caly nasz kraj. Ci panowie, którzy karczmy tuz przy kosciele budowali i w rece zydowskie oddawali, ciezko odpowiedza za to przed Bogiem, a moze juz za to w piekle pokutuja

Zyd w karczmie, czy w szynku, to pajak, który zastawia sieci na cala wies, a czasem i okolice. Nie   *) Nauki i rady dla wszystkich. Kraków 1870

tylko rozpaja ludzi, ale przyucza mlodziez do kradziezy, bo on rzeczy skradzione kupuje, rozumie sie za bezcen. Przyzwyczaja mlodziez i starszych do rozpusty, bo w karczmie trzyma zwykle osoby rozwiozle tak, ze szynk zydowski jest zazwyczaj publicznym domem rozpusty. Odciaga ludzi od kosciola, a nawet podburza czasem wprost przeciw ksiedzu i religii, osmieszajac i wyszydzajac nasze najwieksze swietosci. Jednem slowem cala zgnilizna i trucizna duszy glównie z szynków zydowskich pochodzi. Tak, jak cwiercia mierzy sie ziemniaki, tak iloscia szynków zydowskich we wsi, czy w miescie mozna na pewno wymierzyc, jaka jest religijnosc i moralnosc miedzy ludzmi

Dzisiaj, chwala Bogu, po wsiach ludzie coraz bardziej madrzeja i do szynków zydowskich coraz mniej chodza. Sa wsie a nawet parafie, gdzie niema szynku zydowskiego, a na miejscu karczmy wznosi sie kapliczka lub figura swieta. (Szynwald). Oczywiscie, zydzi w strachu a nawet w rozpaczy, co to bedzie dalej z tego. Slyszalem o takim wypadku, ze zyd karczmarz upil sie sam z rozpaczy, widzac, ze nikt z chlopów do niego nie zaglada, a bylo to w czasie misyi

Za to po miastach szynkownie zydowskie sie mnoza, ze az strach. „Slawetne“ magistraty pozwalaja zydom na otwieranie coraz wiekszej liczby szynków (przezwanych szumnie restauracyami) dla raarnego zysku, jaki stad miasto pobiera, a nie bacza na to, ze narazaja ludnosc na zubozenie i zepsucie. Wezmy taki Kraków. Szynk na szynku, a na tym szynku jeszcze jeden szynk i to zwykle zydowski. Aptek malo, nie wolno nowych otwierac, zeby lekarstwa nie sta— nialy, zeby ich nie mozna latwiej dostac! ale szynk moze byc jeden kolo drugiego. Wstyd i hanba takiej oswiacie! To tez zepsucie po miastach straszne. Socyalizm, to nowozytne poganstwo, szerzy sie miedzy ludzmi, a gdzie sie socyalizm wylagl? W zapitych gorzalka glowach, w szynkach zydowskich. Tam sie odbywaly pierwsze sejmy socyalistów, tam i dzis najchetniej socyalisci sie gromadza. Jak czlowiek palke zaleje gorzala, to oczywiscie rozum straci i piorunuje na caly swiat, tylko nie na zyda, który go wódka czestuje

Zyd, szynkarz, nawet razem ze socyalistami krzyknie: hanba kapitalistom, hanba wyzyskiwaczom! Co mu to szkodzi tak krzyknac? Przecie jemu sie nic nie stanie za to, ze on kosztem cudzym zyje i majatek na glupich gojach robi! Oj szynkownie, oj karczmy zydowskie! Zamiast wiechy, zamiast wspanialego szyldu trzebaby zawiesic nad kazdym z was trupia glowe i napisac: „Smierc temu, Mo ten próg przestapi!“ Oj ludzie madrzy i wielcy! politycy, co to piszecie rózne madre niby gazety dla ludu, co to jezdzicie z wiecu na wiec i myslicie, ze tem ludzi uszczesliwicie; czemu nie wolacie: Odebrac karczmy zydom, ograniczyc liczbe szynków, zamykac szynki w niedziele i swieta? Toby byla prawdziwa polityka

Zanim nasz lud wiejski, czy miejski zacznie na prawde radzic o sobie i myslec o srodkach ratunku, musi pierwej wytrzezwiec, musi przestac pic, bo z pijanym lub przepitym niema gadania, niema rady! Pijanemu nie wytlómaczysz najprostszej rzeczy. Zreszta cóz mu pomoze lepszy zarobek, krótszy czas pracy, jezeli on ten zarobek zaniesie do zyda na wódke, jezeli czas wolny od pracy w karczmie przesiedzi? Pijakowi zawsze bedzie malo, on potrafi przepic i najwieksza zaplate i najwiekszy majatek. Dlatego mówic o poprawie doli robotnika, ozy wloscianina, a prowadzic go równoczesnie do szynku zydowskiego i oddawac go pod komende zyda, to jest szalenstwo, na które moga sie zdobyc tylko socyalisci lub im podobni parobcy zydowscy

IX. Zydowskie malzenstwa.

Do licznych plag trapiacych obecnie ludnosc chrzescianska, szczególnie po wsiach, naleza trudnosci przy zawieraniu malzenstw. Ludziom coraz trudniej sie zenic; nietylko dlatego, ze coraz wieksza bieda, ale glównie z powodu róznych ustaw, które utrudniaja malzenstwo. Ka z d y me z c z y z n a mus i wp r z ó d u c z y n i c z a d o s c s l u z b i e wo j s k owe j i wykazac sie swiadectwem, ze wysluzyl przy wojsku, lub ze placi podatek wojskowy, jezeli nie jest zdatnym do wojska. “Wszyscy, którzy nie skonczyli 24 lat, czy mezczyzni, czy kobiety, uznani sa przez prawo cywilne za maloletnich i nie moga zawierac malzenstw bez pozwolenia rodziców lub wladzy opiekunczej

Szczególnie pierwsza ustawa co do sluzby wojskowej jest bardzo ostro wykonywana. Ktoby sie odwazyl zawrzec zwiazek malzenski wbrew tej ustawie, ma byc stawiony przed komisye w drodze urzedowej, a jezeliby sie okazal niezdolnym do sluzby wojskowej, bedzie ukarany grzywna do 1000 z lr.! W razie niemoznosci zaplacenia tej sumy, bedzie skazany na wie— zienie az do szesciu miesiecy, gdyby byl zdatny do wojska, to ma sluzyc dwa razy ty le ! Tych zas, którzy swiadomie pomogli mu do zawarcia takiego malzenstwa, spotka kara do 500 zlr. albo wiezienie do trzech miesiecy- Wobec tego nie dziw, ze ksieza robia trudnosci, ze zadaja róznych swiadectw. Kto sie nierozumie na tem, narzeka na ksiedza, ze go ksiadz przesladuje, lecz madry nie bedzie za to winil ksiedza, bo ksiadz nie moze inaczej robic, jezeli sie nie chce narazic na grube kary

J e d n a k ni e s t e ty, ta ustawa tylko ch rz e scian obowiazuje. Zydzi, chociaz niby to „równouprawnieni“, kpia sobie z tej ustawy i prawie calkiem sie do niej nie stosuja. Ich prawo narodowe orzeka, ze dziewczyna po skonczeniu 13 roku zycia, a mlodzieniec po ukonczeniu 18 roku moze zawrzec malzenstwo

Juz wczesnie lacza zydzi swe dzieci w malzenstwa jako narzeczonych, „zarekowanych“, a potem, kiedy im sie podoba, zawieraja formalna umowe slubna

Rozwód tez u zydów odbywa sie o byle co i byle jako. Zdarzenie prawdziwe: Zyd chcial sie koniecznie rozwiesc z zona, choc byla bardzo dobra

Jadac z nia wstapil do karczmy, kupil swiec na szabas i obwinal je w papier, na którym byl napisany rozwód dla niej. Podal jej potem te swiece a zaledwo ich dotknela, zawolali zydzi, którzy wyszli z nim z karczmy: Szon (juz); rozwód byl dokonany. Zydówka ta wkrótce sie ochrzcila zrazona takiem prawem malzenskiem! Do p r aw omo c n o s c i ma l z e n s twa zyd ows k i e g o ni e j e s t wca l e p o t r z e b n a obec— n o s c r a b i n a lub k a znodz i e i . Szkolnik zapisuje takie malzenstwa jako wazne, choc ono wedlug ustaw panstwowych jest zwykle nieprawnie i niewazne. Takich malzenstw zydowskich bywa w Galicyi przeszlo 80 na sto, a weszly one tak w zwyczaj, ze nawet sady przewaznie traktuja je jako wazne. Dowodem tego jest okólnik wydany przez prezydyum wyzszego sadu krajowego we Lwowie 15 lutego 1892 1. 180/pr do podwladnych mu sadów powiatowych, niemniej okólnik namiestnictwa do starostów powiatowych z d. 3 czerwca 1892 1. 32.830, gdzie urzedownie sa stwierdzone i zganione tego rodzaju naduzycia zydowskie

W tym drugim okólniku skarzy sie ministeryum obrony krajowej, ze wskutek takich malzenstw zydowskich trudno bardzo stwierdzic tozsamosc osób przy poborach WOjsl(OWych(!), bo dzieci z takich malzenstw zamiast wlasciwego nazwiska, to jest nazwiska matki, nosza zupelnie inne nazwiska! Oczywiscie! A jednak nie slychac, zeby zydów za kazde takie przestepstwo karano tak jak us’.awa przepisuje! Oto mamy znowu blogie skutki „równouprawnienia^^ zydów! Gdzie chodzi o korzysc zyda, tam on sie powoluje na równe prawa i rzad musi mu spieszyc na pomoc! Ale gdzie sie rozchodzi o jaka danine, podatek lub usluge dla dobra spoleczenstwa, tam zyd nie zna równych praw z chrzescianami, ale ma swoje przywileje i szydzi sobie z ustawy panstwowej. Nie jestze to krzywda dla ludnosci chrzescianskiej ? Nim zydów przypuszczono do prawnej równosci, Nalezalo ich zrównac co do moralnosci! Gdziez podzieli rozum ci ludzie, co tyle lat cierpia taka niesprawiedliwosc, a nie widza jej lub tez nie smia sie o nia upomniec ? Ozy nie oszaleli ci socyalisci, ludowcy, i tym podobni, którzy krzycza tylko wciaz na przywileje szlachty a na przywileje zydów milcza?! Szlachta chce przywilejów, ále zadna szlachta nie posiada takich przywilejów jak zydzi, zadna szlachta nie usuwa sie tak od wykonywania ustaw, jak zydzi! A cóz dopiero mówic lub pisac dzisiaj o jakichs przywilejach ksiezy? Ale to zydzi rzucili umyslnie miedzy nas taka kosc niezgody, zebysmy sie miedzy soba gryzli, a tego, co oni robia, nie widzieli!

X. Zydowskie kupiectwo.

Chocby kto nie chcial, to musi przyznac, ze my chrzescianie sami przyczyniamy sie do potegi zydów przez to ze u nich kupujemy. Sami pieniadze chrzescianskie niesiemy do kieszeni zyda, azeby one tamze bezpowrotnie utonely i potem narzekamy na zydów, ze sie miedzy nami panosza! Trzeba koniecznie dazyc do tego, abysmy nic u zyda nie kupowali, chyba w koniecznej potrzebie, tak jak robia zydzi wzgledem katolików, Ale kiedy w wielu miejscach nie ma wcale sklepów chrzescianskich! To prawda, smutna prawda! Przez dlugie lata nie troszczyli sie o to opiekunowie ludu, szczególnie po rozbiorze Polski nie mial kto o tem pomyslec, zeby podniesc chrzescianskie, polskie kupiectwo

Nawet niektórzy wmawiali w siebie i w drugich, ze do tego Polak nie ma glowy, ze „trzeba miec do tego zydowska glowe“. Dopiero w ostatnich kilkunastu latach widac u nas ruch na polu kupieckiem

Sklepy chrzescianskie powstaja nawet po wsiacli i niezle ida. Pokazalo sie, ze nawet wloscianin katolik umiejacy czytac, pisac i rachowac moze sklepik prowadzic i na nim zarobic

A wiec zakladac jak najwiecej sklepów i sklepików chrzescianskich urzadzac duzo takich praktycznych kursów handlowych jak w Czernichowie (pod Krakowem), gdzie chlopiec wiejski w krótkim czasie moze sie wyuczyc na sklepikarza — a bedzie coraz lepiej. “Wprawdzie zydzi bruzdza takim sklepikom, znizaja u siebie ceny towarów, ale to nic, nie dac sie odstraszyc. W jednej wsi zalozono sklepik przy kólku rolniczem. Zyd miejscowy znizyl na raz cene towarów u siebie tak, ze sprzedawal ze strata, byle u niego kupowali. Cóz robia chlopi? Kupuja towar u zyda po tej niskiej cenie, niosa do swego sklepiku i u siebie po tej samej cenie ten sam towar sprzedaja. Zyd zglupial! Chlopi zwyciezyli. Prawda i to, ze czasem do sklepiku chrzescianskiego bierze sie towary od zyda hurtownika z miasta, zeby bylo taniej. Nie jest to dobrze, ale zawsze ludnosc wiejska i na tem zyskuje, a zyd wiejski na tem traci; malych zydów pobija sie duzymi zydami. Najlepiej jednak kupowac towary do sklepików chrzescianskich w Zwiazku handlowym Kólek rolniczych. Sejm daje subwencye teatrom; lepiejby zrobil, gdyby je dawal takim Zwiazkom handlowym ! Ale jakze kupowac u katolika^ kiedy zwykle u katolika drozej, targowac sie nie mozna a nawet czasem kupiec katolik jest niegrzeczny? Odpowiemy na te zarzuty

Bywa u katolika drozej, to prawda, ale nie zaw— sze i nie wszedzie. Im wiecej bedzie katolickich sklepów tem bedzie taniej. Trzeba sie chociaz przekonac osobiscie, czy tego samego towaru u katolika nie dostanie za te sama cene. Zyd sprzedaje taniej zwykle dla tego, ze towar lichy, albo waga i miara oszukana, to rozumie sie, ze moze dac taniej. Zyd zreszta jak mu idzie handel gorzej, to zaraz umyslnie zbankrutuje, pozarywa fabrykantów i na tem Jeszcze zarobi; katolik kupiec, jest zwykle uczciwszy i ostrozniejszy

Ze u zyda mozna sie targowac dluzej to prawda, ale wlasnie na tym targu najpredzej sie zlapiesz; lepiej, zeby byly ceny stale, umiarkowane, jak jest u wielu katolików. Zyd zwykle za wysoko zaceni, tak, ze jesli mu obiecasz polowe z tego, tos juz przeplacil. Takze i to trzeba miec na uwadze, ze kupiec katolik predzej towar kupiony odmieni, lub przyjmie na powrót, niz zyd. U zyda cos kupil, to juz przepadlo i powiedz sobie: czy madry, czy glupi, niech trzyma co kupi

Co sie zas tyczy ^^grzecznosci“ zydowskiej, to duzo daloby sie o niej napisac. Prawda, ze zyd potrafi byc grzecznym, potrafi byc pochlebca, nawet lizuniem, ale tylko do pewnego czasu, o ile interes jego tego wymaga. Czasem chlop zydowi w brode napluje i naprzezywa go, a zyd zmilczy, lub powie: Macieju, wy zawsze lubicie zartowac, z was wielki figlarz! Ja was dobrze znam! Ale to nie jest grzecznosc, to jest wyrachowanie zydowskie. Jak tylko zyd czuje sie na silach, a raczej na pieniadzach, to staje sie takim zuchwalym i bezczelnym, nawet w sklepie, ze katolik tego nie potrafi. Ile to razy zdarzalo sie juz, ze zydzi nawet pobili katolika przy kupnie, kiedy sie nie chcial daó oszukac i upominal sie o swoje. Nie chwalmy wiec bardzo tej grzecznosci zydowskiej i nie dajmy sie na nia lapac

Zreszta co najwazniejsza! pamietajmy o tem, ze ten pieniadz, jai(i my do zydów zaniesiemy, juz do chrzescian prawie nigdy nie wróci. Przepadl! Zyd rzadko da 00 zarobic chrzescianowi. Dlaczego my mamy tuczyc ich zlotego cielca? Dlaczego mamy im krecic bat, którego oni potem na naszym grzbiecie spróbuja? Przeciez potega zydowska to jest pieniadz, a kto sklada ten pieniadz do ich kieszeni? My chrzescianie. PrzetO W sumieniu jestesmy obowiazani o ile moznosci u zydów nic nie kupowac

Tak samo oczywiscie nie powinnismy zydom dawac zarobku, nie powinnismy zydom sprzedawac, szczególnie domów naszych i ziemi naszej. W tem wlasnie niektórzy panowie polscy ciezko zawinili. Oblozyli sie zydowskimi faktorami, jak zyd dziecmi, zydom powypuszczali w arede myta, karczmy, folwarki, a nawet w koncu posprzedawali zydom swoje dwory i zdali wloscian na laske zyda dziedzica. I dzis taki dziedzic zyd kaze sobie mówic chlopu „Jasnie Pan“ i w reke kaze sie calowac. Jak tego parobek lub dziewka nie zrobi, nie dostanie sluzby lub zarobku we dworze! Oj bieda chlopu w takiej wsi! Bieda! A wiec powtarzamy raz jeszcze: Nie kupowac u zydów, nie dawac zarobku zydom, jezeli nie chcemy wszyscy zejsc na parobków zydowskich! Przedewszystkiem wspierajmy swoich! Blizsza koszula ciala niz kozuch

XI. Rabini .

Któz nie wie, ile to musi sie namozolic biedny syn wloscianski lub mieszczanski, zanim zostanie ksiedzem? Rodzice sie zadluza, on sie zapracuje i nieraz jeszcze na darmo, bo wycienczony na silach, zbiedzony dlugiemi latami przymusowego postu, zapada nieraz w suchoty lub inna ciezka chorobe i nie doplynie do celu. Musi naprzód skonczyc szkoly ludowe, potem zdawac wstepny egzamin do gimnazyum, potem co najmniej osm lat uczyc sie w gimnazyum, potem skladac egzamin dojrzalosci, czyli mature, nastepnie prosic o przyjecie do seminaryum duchownego, tam cztery lata znowu sie duzo uczyc i zdawac przerózne egzamina, poczem dopiero za pozwoleniem rzadu zostanie wyswiecony na ksiedza! Jeszcze nie koniec! zostawszy wikarym musi kilka lub kilkanascie lat ciezko wyslugiwac sie kosciolowi i szkole, a prócz tych wszystkich egzaminów, jakie juz skladal, musi jeszcze skladac osobny egzamin na proboszcza (przez 3 dni) w konsystorzu biskupim. Po zlozeniu tego egzaminu dopiero wolno mu szukac probostwa, a gdy je dostanie, wtedy jeszcze raz przez konsystorz musi prosic rzad o zatwierdzenie. Dopiero po tem wszystkiem zostaje proboszczem, i ma nareszcie zapewniony jaki taki kawalek chleba na wypadek choroby lub kalectwa

Któz tyle robi trudnosci? Czy Kosciól? Nie

Kosciól zadowolilby sie mniejszemi wymaganiami, ale rzad tak postanowil i tak byc musi. Poniewaz obecnie w panstwie austryackiem religia zydowska wobec prawa stoi na równi z religia katolicka, zdawaloby sie, ze te same wymagania lub clioó podobne zastosuja do rabinów zydowskich, których prawo austryackie uwaza tez za „duchowienstwo“ na równi z ksiezmi. Tymczasem tak nie jest. Zeby ZOStaC rabinem uznanym przez rzad, nie potrzeba miec ani uni- )versytetu, ani gimnazyum, ani nawet ulconczonej szlcoly ludowej! Jakto moze byc? zapytasz szanowny czytelniku

Przecie zydzi maja równe prawa a nie wieksze, przecie sa „równouprawnieni“ a nie uprzywilejowani? Jak to moze byc? Ja sam nie wiem, ale to wiem i to ci udowodnie, ze tak jest istotnie! Kiedy na posiedzeniach Izby panów Rady panstwa w marcu w roku 1888 toczyla sie rozprawa nad sprawa wyksztalcenia rabinów, ubolewal otwarcie baron Konigswarter, chociaz zyd, nad ciemnota i nieuctwem rabinów i domagal sie, aby panstwo zadalo od nich wyzszego wyksztalcenia. Tymczasem ustawa z dnia 22 marca 1889 roku, wydana dla uregulowania tej sprawy, wcale jej nie uregulowala. Albowiem wskutek bardzo usilnych zabiegów zydów starowierców uchwalono do §. 11 tejze ustawy dwa dodatki niezmiernie dla rabinów korzystne. Pierwszy stanowi, iz miara wyksztalcenia rabinów ma byc oznaczana przez ministra wyznan i oswiaty w drodze rozporzadzen „z uwzglednieniem stosunków istniejacych w poszczególnych krajach“. Drugi dodatek upowaznia toz ministerstwo na lat 10 do udzielania dyspensy rabinom nawet od studyów gimnazyalnych

Minister Gautsch wydal tez dnia 7 czerwca 1892 roku 1. 7025 (Dzien, ustaw i rozp. krajowych Nr. 47 5*   z r. 1892) rozporzadzenie oznaczajace stopien wyksztalcenia kandydatów na rabinów w Galicyi. Rozporzadzenie to uwalnia rabinów od wszelkich studyów 1 to nie na lat 10, jak opiewa ustawa — ale „az do dalszego zarzadzenia“ to znaczy, na czas nieograniczony! I tak §. 1 tego rozporzadzenia stanowi, iz kandydaci na rabinów w dwudziestu wiekszych miastach kraju maja wykazywac sie, iz ukonczyli przynajmniej gimnazyum; §. 2 orzeka, ze kandydaci na rabinów we wszystkich innych gminach wyznaniowych potrzebuja wykazac sie tylko swiadectwem z czwartej klasy szkoly ludowej pospolitej; §§. 3 i 4 zwalniaja istniejacych juz rabinów od wykazania sie wobec wladzy panstwowej jakiemikolwiek szkolami, a wreszcie §. 5 upowaznia namiestnika do uwalniania takze i w przyszlosci kandydatów na rabinów od obowiazku przedkladania dowodu nabytego ogólnego wyksztalcenia — i to bez wyraznego oznaczenia terminu

Takich wyjatków, a wlasciwie przywilejów nie posiadaja duchowni zadnych innych prawnie uznanych wyznan. Wobec tego nie dziwic sie zydom, szczególnie rabinom, ze powtarzaja codziennie przy pacierzach: „Blogoslawiony jestes Boze, zes mie nie stworzyl gojem!“ ^)

Dzieki tym przywilejom, jakimi sie ciesza w Austryi rabini zydowscy, widzimy tez w Galicyi najrozmaitsze okazy rabinów, zaczawszy od calkiem prostych az do cudownych. Ich madrosc i rozlegla wie- —————————— T. Merunowicz. Zydowscy radykalisci, Lwów 1893

————————————– dza zachwyca i porywa tlumy zydowskie, chociaz nam „gojom“ wydaje sie ona nieraz strasznem zacofaniem, lub szalbierstwem. Niktby z nas uwierzyl przecie temu, ze przyczyna smiertelnosci dzieci zydowskich moga byc kopuly umieszczone na wiezy bóznicy, a jednak tak opiewaja wyroki niektórych rabinów i pospólstwo zydowskie swiecie w nie wierzy. Nikt z nas nie widzialby w tem daru proroczego, ze z dwóch synów rabina jeden przepowiada deszcz, a drugi pogode i z aw sz e j e d e n z g a d n i e ; a jednak chusyci i to poczytuja za dar przepowiadania rzeczy przyszlych

Albo cóz to za cudownosc w takim wypadku: Rabin spostrzega zyda jedzacego wieprzowine, opartego 0 mur kamienicy. Rzuca tedy na niego przeklenstwo 1 kaze sie kamienicy zawalic na glowe winowajcy

Oddaliwszy sie nieco, wraca jednak napowrót i tkniety milosierdziem, cofa swój straszny wyrok. I oto stal sie cud: kamienica sie nie zawalila!! Takich cudów mozna by naliczyc nierównie wiecej. Sa one wprawdzie smieszne i nieszkodliwe, ale zawsze swiadcza o ciemnocie egipskiej rabinów i ich zwolenników

Gorsze cuda slychac o róznych glosnych cudownych rabinach w Sadogórze, Sieniawie, Rozwadowie i t. p^ ale rzucmy na nie zaslone; sa one skutkiem tego zaufania, jakiem przedewszystkiem sam rzad darzy rabinów, tworzac dla nich osobne, a tak uprzejme prawa, o jakich wyzej byla wzmianka

Takie ustawy nie moga sie przyczynic do pokojowego pozycia obywateli róznych wyznan i wczesniej czy pózniej zmusza one chrzescijan do upomnienia sie co najmniej o równe prawa z zydami!

XII. Zydowska nauka religii.

Jakie drzewo taki klin; jakie zydy, taka icn nauka religii. „Nauka r e l i g i i u na s zydów nie j e s t t em s amem, c z em ona j e s t u i n n y c h n a r o d ów c zy wyznan. R e l i g i a z y d ows k a wo g ó l e ni e o p i e r a sie na d o gma t a c h wi ary j a k i n n e r e l i g i e “. Tak pisza sami zydzi w swojej gazecie Przyszlosc Nr. 13, z 5 kwietnia 1893. Ze to wyznanie jest szczere, nie ulega najmniejszej watpliwosci

Wezmy do reki ksiazke do nauki religii zydowskiej, wydana we Lwowie w r. 1894 i 1896 pod tytulem ^^Nauka religii na podstawie historyi’^ ^)j przeznaczona dla uzytku mlodziezy szkolnej zydowskiej

I cóz w niej znajdziemy? Zamiast nauki religii znajdziemy tam historye zydów, pelna obrzydliwego samochwalstwa, a nienawisci do wszystkiego, co chrzescijanskie. Zydzi przedstawieni tam jako naród najniewinniejszy i najlepszy w swiecie, chrzescijanie zas jako nieludzcy, okrutni i krwiozerczy przesladowcy zydów. Znajdziemy tam zdanie przypisane Lutrowi: y^Ze lepiej zostac zwierzem nié chrzescijaninem’^, „ie kto dobrym hyl chrzescijaninem, mógl hyl stac sie eydem’^ na widok tego jak postepowali chrzescijanie z zydami (czesc II. str. 80). Natomiast bratobójca i pierwszy morderca Kain wziety jest w obrone! Nie mógl on (wedlug tej ksiazki) zlozyc Bogu ofiary tak przynajmniej jak Abel „6o w hraku dobrych narzedzi rolniczych z trudem uprawial role^ która mu malo p rzy – ‘) J. Planer. Nauka religii na podstawie historyi, zatwierdzona przez Ministra wyznan i oswiecenia d. 29 maja 1892, 1. 11854

nosila plonów!“ Nawet w tej odpowiedzi, która dal Panu Bogu; nie wiem, gdzie Abel, albo ja jestem strózem brata mego? — nie bylo nic zlego! y^Kain rzeczywiscie mógl myslec, ie Ahel moze (!) wstal i odszedl, nie m^gl bowiem dobrze wiedziec, ?e Abel byl niezywy, poniewaz przedtem nie bylo jeszcze zadnego czlowieka umarlego; nie tviedzial równiez, ze silne uderzenie moze smierc sprowadzic!! (czesc I. zeszyt 1, str. 5)

Taka jest nauka religii zydowskiej! Rzeczywiscie jest odmienna niz u innych narodów. Zydzi oslaniaja ja tez wielka tajemnica i tak ucza tej religii, zeby zaden „goj“ nie dowiedzial sie, czego oni naprawde ucza. W tym tez celu wprowadzili do szkól naszych nauke jezyka hebrajskiego, jako czesc niezbedna nauki religii „mojzeszowej“, azeby na lekcyach jezyka hebrajskiego, którego „goje“ nie rozumieja, mogli wpajac w mlodziez przewrotne zasady talmudu ^). Do tego trzeba dodac, ze nauczycieli religii zydowskiej mianuja przewaznie kahaly i podobnie jak od rabinów, nie wymaga sie od nich wyz szych szkól, którychzadaustawa od katechetówlub nauczycieli ludowych. Co siezas tyczy pensyi, to oczywiscie stoja nauczyciele zydowscy na równi z katechetami, bo od czegóz równouprawnienie?!

X III. Zydowska odrebnosc.

Ten niski stopien religijnosci i moralnosci dzisiejszych zydów stanowi slaba strone ich równouprawnienia z innymi narodami i jest zarazem glówna *) W podreczniku szkolnym do nauki religi zydowskiej jest tylko wzmianka, ze zyda obowiezuje 248 przykazan i 365 zakazów, ale nie powiedziane jakie one sa

przeszkoda, dla której zydzi nie moga sie zlac z zadnym narodem chrzescijanskim. N a r o d y c h r z e s c i j a n s k i e s t o j a z n a c z n i e wyz e j pod w z g l e dem mo r a l n ym ni z z y d z i , c z u j a do n i c h p ewn a n a t u r a l n a o d r a z e i n i e p o t r a f i a t e z n i g d y w e j s c z z y d ami w b l i z s z e i t r w a l e s t o s u n ki . Jest w tem takze widoczny palec Bozy

Naród ten znienawidzony zachowuje Pan Bóg od zaglady na przestroge dla tych wszystkich, którzy gardza laskami Bozymi i na swiadectwo, ze religia chrzescianska jest prawdziwa. Zydzi bowiem przechowuja Pismo sw. Starego Zakonu, na które my chrzescianie tez sie powolujemy w rzeczach wiary. Historya poucza nas, ze zydzi nie zdolali sie wynarodowic w zadnem panstwie, chociaz przyznano im równe prawa w nadziei, ze sie uczyni z nich uzytecznych obywateli

Owszem przeciwnie, od czasu jak rewolucya francuska oglosila „prawa czlowieka“ (czytaj „prawa zyda“), zaczeli zydzi jeszcze bardziej zaznaczac swoja odrebnosc narodowa, tworzac wielkie miedzynarodowe zwiazki ku obronie swoich wspólnych interesów

Najslawniejszy z tych zwiazków jest t. zw. „Alliance Izraelite“ (Sojusz Izraela). Zwiazek ten wspomniany juz raz, obraca ogromnymi funduszami, wysyla swoich ajentów do wszystkich krajów zamieszkalych przez zydów i on to postanowil z Galicyi uczynic kraj zydowski. Jego to pomyslem sa szkoly zydowskie fundacyi bar. Hirscha, które maja na celu nauczyc zydów rzemiosl i rolnictwa, zeby mogli do reszty zawojowac Polaków i Rusinów w Galicyi. Prócz tego zwiazku powstal miedzy zydami przed laty do— piero kilkunastu inny zwiazek t. zw. „S yo n i s c i “^ którzy otwarcie przyznaja sie do tego, ze sa zydami a nie Polakami lub Niemcami i nie chca nalezec do zadnej innej narodowosci. „Syonisci“ chca równiez zachowywac swoja religie zydowska, a nawet zamierzaja utworzyc kraj zydowski i to w Palestynie. Tam zakupuja po trosze ziemi i osadzaja na niej zydowskich kolonistów. Jest tam juz podobno kolo 20 kolonii z kilkoma tysiacami osadników. Ci ,,Syonisci“ sa oczywiscie najlepszymi ze wszystkich zydów, bo przynajmniej otwarcie sie przyznaja do tego, czem sa.

Ale i oni daja nam z siebie dowód, ze o przyswojeniu zydów czyli t. zw. a symi l a cyi mowy byc nie moze i ze ci wszyscy, którzy dali zydom równe prawa z chrzescijanami, aby zydów przez to przyswoic, grubo sie pomylili. Zydów trzeba koniecznie inaczej traktowac niz chrzescian, a jezeli nie mozna dla nich ustanowic osobnych praw, to przynajmniej nalezy ich otoczyc szczególnym nadzorem i zmusic ich do tego, aby ni e t y l k o k o r z y s t a l i z d o b r o d z i e j s tw p r awa p ows z e c h n e g o , al e t a k z e p o n o s i l i c i e z a ry p u b l i c z n e na r ó w n i z o b ywa t e l ami c h r z e s c i j a n s k imi , co sie obe c”n i e r z a d k o k i e d y zda r z a

Cokolwiek bedzie, cokolwiek sie stanie, Jedno wiem tylko: sprawiedliwosc bedzie, Jedno wiem tylko: Polska zmartwychwstanie

XIV. Bronmy sie!

Z tego cosmy dotychczas o zydach nadmienili, nietrudno odgadnac, dlaczego przeciwko nim w ostatnich latach powstalo w róznych krajach nieslychane oburzenie. Zamiast bowiem uczciwie korzystac z równouprawnienia, chwycili sie zydzi pod oslona prawa najgorszych srodków i dróg do zawojowania chrzescianskich narodów ^). Depca w ohydny sposób wszelkie boskie i ludzkie prawa, byle tylko tuczyc zlotego cielca, który zdaje sie byc dzisiaj dla nich jedynym Bogiem i Messyaszem. Ale nawet robaczek lichy broni sie, kiedy czuje grozaca zgube. Jestto wiec calkiem naturalnem zjawiskiem, ze narody chrzescianskie, gnebione przez zydów, zaczynaja sie bronic. Maja do tego wszelkie prawo tembardziej, ze czuja swoja moralna wyzszosc nad zydami i sa swiadome swojej niezaprzeczonej zywotnosci

Moz e na j p ó z n i e j o b u d z i l a sie ta chec o b r o n y p r z e c i w z y d om w n a s zym narodzie p o l s k i m , c h o c i a z n am n a j b a r d z i e j g r o z i z z y d z e n i e . Lepiej pózniej niz nigdy! Niech bedzie wiec i za to chwala Pana Bogu, ze znalezli sie u nas ludzie rozumni i szczerze kraj milujacy, którzy ufni w pomoc Boza, mimo swej szczuplej garstki, staneli do walki z przemoznym wrogiem. Chwala Bogu, ze juz w kilku glówniejszych miastach Galicyi powstaly zwiazki chrzescianskO’narodowe, które maja na celu oswobodzenie Chrzescian z okropnej niewoli zydowskiej

Pojawilo sie równiez w ostatnich latach w Galicyi kilka gazet polskich, które szczerze i wytrwale bronia Chrzescian przed ta szarancza. Czesc im! Te walke z zydami nazwano z cudzoziemska antysemityzmem a jej zwolenników antysemitami. Sami zydzi ja przyspieszyli, szczególnie przez to, ze zrzucili maske i pola*) „Dobrze im bylo spoczywac w tulaczce pod cieniem krzyza, ale zaczeli ten krzyz podrzynac“

Ks. J. Deckert. Der ewige Jude. Wien, 1894

czyli sie ze socyalistami, znanymi wrogami religii, rodziny i narodu, co sie okazalo szczególnie przy pierwszych wyborach z piatej kuryi we Lwowie i w Krakowie

Ale rzecz dziwna, zydzi znalezli miedzy katolikami Polakami swoich obronców, którzy zaslepieni, lub przekupieni staja po stronie zydów. Nasuwa sie tu porównanie moze niezbyt piekne, ale dosadne: P i e s t r z yma n y d l u g o na obrózy, t a k sie do ni e j p r z y zwy c z a j a , ze p o t e m k a s z e r e k e tego, kto mu c hc e z d j a c t e obróz e . Sami zydzi dali niegdys na sobie tego przyklad, kiedy szemrali przeciwko Mojzeszowi, ze ich wywiódl z niewoli Egipskiej

— I cóz mówia przyjaciele zydów na swoja i zydów obrone? — Oto naprzód twierdza, ze antysemityzm nie zgadza sie z religia chrzescianska, która nakazuje milowac wszystkich hez wyjatku nawet i zydów i uwazac ich za hliznich. Jakto? Wiec bronic sie przeciw przewadze zydów nie zgadza sie z duchem religii Chrystusa Pana? Wiec dac sie im polknac, wiec oddac im na lup nasze wioski i miasta, to bedzie po chrzesciansku?? O zgrozo! o wstydzie! Przeciez religia Chrystusa Pana nie tylko pozwala, ale owszem nakazuje bronic swej wiary, mienia, zycia, wolnosci, a wlasnie o to chodzi t. z. antysemitom. Pan Jezus powiedzial: „Ba dz c i e m a d r ymi jako wezowie a pros t ymi j a k o g o l e b i c e “. Mat. X. 16. Chrzescianstwo glosi pokój, ale tylko ludziom dobrej woli, zas z przewrotnymi ludzmi kaze walczyc stanowczo, kaze ich unikac jak ognia. W tem znaczeniu powiedzial Pan Jezus: „Nie mniemajcie, zebym przyszedl puszczac pokój naziemie. Nie przyszedlem puszczac pokoju, ale   J e z e li cie g o rs z y oko twoje wy l u p j e . J e z e l i c ie g o r s zy r e k a a l bo noga t w o j a , o d e t n i j j a “. Mat. XYIII. 8

Nawet gdybysmy przeciw zydom oglosili krucyate, toby nie bylo nic niezgodnego z ewangelia, boc przodkowie nasi walczyli nieraz zbrojno z Turkami i Tatarami, a dzisiejsi zydzi nie sa w niczem dla nas lepsi od Turków i Tatarów, kiórzy niegdys najezdzali nasza ojczyzne. Ale czy kto z nas dzisiaj nawoluje do wojny przeciw zydom? Nie! Czy kto zada, zeby „s i arka , s m o l a i o g n i em p i e k i e l n ym wy p a l i c s y n a g o g i , z b u r z y c d omy zydów, o d e b r a c im g o t ówk e , wypedzic z k ra ju , j a k o psy ws c i e k l e na c hw a l e Bogu i Chrzes c i a n s twu ? “. Nie; choc tego wszystkiego zadal Marcin Luter, którego zydzi i tak lubia, zarzucajac mu jedynie, ze „w zapatrywaniach swoich na zydów byl chwiejny!“ Ci okrzyczani dzisiejsi antysemici nie ubili nigdzie jeszcze ani jednego zyda. Wprawdzie polala sie w ostatnich czasach tu i owdzie w Galicyi krew zydowska, ale z przyczyny samych zydów i to z rak takich ludzi, którzy o antysemityzmie pewno jeszcze nie slyszeli a przynajmniej nie czytali pism antysemickich. Nawet ci wiedenscy antysemici, co to najbardziej psuja krew naszym przyjaciolom zydowskim (po czesci slusznie, bo nie sa bardzo radzi Polakom), nawet i oni nie dopuszczaja sie na zydach, zadnych gwaltów i mordów. Miedzy zydami wiedenskimi moznaby znalesó co najwyzej wielu „mocno przestraszonych“ z winy antysemitów, ale to nie szkodzi

Twierdza dalej przyjacielele zydów (judofile), ze aw- tysemitysm szerzy nienawisc rasowa, czyli plemienna przeciwko zydom, co takze nie zgadza sie z religia chrzescianska

Zyd tez jest czlowiekiem i potrzebuje zyc

To jest prawda, ale nie wszystko. Chociaz zydzi nie uznaja nas za ludzi, lecz tylko za zwierzeta majace postac ludzka, to jednak my nie odmawiamy zydom prawa nazywania sie ludzmi i uwazamy ich za ludzi. Ale, zeby antysemici glosili nienawisc rasowa przeciw zydom, to jest nieprawda. Moze sie komus nie podobac zydowski nos, albo pejsy, albo zablocony chalat, lecz zeby chrzescianin zyda nie cierpial dlatego, ze on zyd, ze ma nos odmienny, albo wlosy czarne lub rude, ze pachnie inaczej niz inni ludzie, to nieprawda. My c h rz e s c ia n ie kochamy ludzi , a n i e n awi d z imy i ch bl edów. W Zydach nie mozemy zniesc ich szachrajstwa, ich przewrotnosci!! To przeciez nie jest nienawisc rasowa, chyba ze zydzi uznaja te przymioty za nieodlaczne cechy swej rasy. Uczony X. Biskup Karol Niedzialkowski napisal^): „To CO zydów spotyka, je st jeszcze malenka czasteczka tego, na co zasluzyli. Sa oni plaga i kara kazdej ziemi, na której osiedli, bo ich dzialalnosc materyalna jest ruina a moralna trucizna spoleczenstw, które ich przygarnely; nie tylko mozna, lecz nawet koniecznie trzeba bronic sie od zaglady, jaka ich dzialalnosc niesie chrzescianom“

Sa tez u nas tacy, htórym sie nie podoba sama tylko nazwa antysemitów i wymyslili inna nazwe asemita zamiast antysemita. Sama nazwa jeszcze nic nie znaczy

Sa przecie zydy biedne, które sie nazywaja Goldbergi, czyli góry zlota, choc zlota wcale nie maja. Sa tez zydy „Borgennichty“ coby znaczylo, ze nie borguja, a to tez nie prawda, bo zyd kazdy chetnie zborguje, byle tylko mógl cie potem zedrzec. Ale ta nazwa „asemityzm“ jeszcze lepiej okresla istote rzeczy i dalej jeszcze idzie niz antysemityzm. Bo antysemityzm znaczy walke przeciw zydom, a wlasciwie samoobrone chrzescian. Zas asemityzm znaczy wiecej; znaczy zeby sie calkiem obywac bez zydów, zeby ich do niczego nie uzywac, ani nie potrzebowac, a wiec innemi slowy znaczy tyle, co precz Z zydami! Bo jak zyda nikt nie bedzie do niczego uzywal, ani na nic nie potrzebowal, to co zyd bedzie robil, z czego on bedzie zyl ? Przecie on jest tylko na to, zeby „uslugiwal“ gojom, zeby im „robial wigodnoszcz!“ Wreszcie sa tez i antysemici rozmaici. Jedni mówia: co przyjdzie z tego, ze sie pisze i wygaduje na zydów ? trzeba sie nam wziac do kupiectwa, do przemyslu, do fabryk, trzeba na polu ekonomicznem czyli kupieckiem zydom dorównac, a nawet ich przewyzszyc
————————————
Miraze madrosci. Petersburg 1897 str. 119
—————————————-

Wtedy stana sie nieszkodliwi, a moze sami zechca sie wyniesc od nas do innego glupszego kraju. Zgoda

Nam Polakom szczególnie w Galicyi i w Królestwie trzeba na gwalt brac sie do sklepów, do kupiectwa, do przemyslu, bo na tem polu bedzie glówna nasza rozprawa z zydami. My stoimy pod wzgledem kupieckim bardzo nisko, z winy dawnych przesadów szlacheckich, ze „kto mierzy lokciem, albo wazy funtem nie moze byc szlachcicem w Polsce“. Nam trzeba wiecej szkól kupieckich, wiecej sklepów i sklepików chrzescianskich, wiecej ochoty i zamilowania do kupiectwa, a zdol— nosci nam do tego nie brak. Widac to szczególnie w Poznanskiem, gdzie nasi bracia Polacy na polu kupieckiem poszli w góre tak, ze juz zydów przemogli

Inni mówia: Dobrze, róbmy to, ale nie zaniedbujmy tamtego. Krzyczec na zydów tez jest niezle

Krzykiem mozna nieraz drugiego ostrzedz, mozna odpedzic od domu zlodzieja. Trzeba wiec takze pisac i mówic przeciw zydom, trzeba oswiecac nasz naród ciemny, który w zyda jeszcze wierzy, który woli kupowac u zyda niz u katolika, któremu sie zdaje, ze zydzi sa koniecznie potrzebni, i gdyby ich nie bylo, toby ich trzeba do nas sprowadzic. A przez naród rozumiemy I nietylko prosty lud, ale takze inne stany t. j. miesz- ^ czanstwo oraz t. z. inteligencye miejska i wiejska. Te stany zwane srednimi i wyzszymi sa na punkcie zy- -r-dów moze bardziej zacofane od prostego ludu. Slawny nasz historyk s. p. X. Waleryan Kalinka nie wahal sie wyrzec: „Jezeli dla ludu uwazaja za potrzebne towarzystwo wstrzemiezliwo sci od trunków, dla szlachty polkiej pot rzebniejsze byloby jeszcze towarzystwo wstrzemiezliwosci od zydów ^)“

Oj slusznie, bardzo slusznie! Dopóki naród nasz caly nie przejrzy na oba oczy, dopóki nie p o z n a sie na zydach, tak jak sie poznaly inne narody, póty te pijawki beda go niemilosiernie wysysac

Oczywiscie trzeba tez w walce z zydami, zachowac pewna miare; trzeba dzialac rozumnie i uczci* wie, jak tego kosciól katolicki od wieków naucza

Kazdym razie zyd pozostaje czlowiekiem i nie racyi nim gardzic, jezli nic zlego nie robi, niema sposobu nie litowac sie nad nim, gdy jest nieszczesliwy i nie miec wspólczucia, gdy co dobrego robi“. Aj nie mozna znów zadac od chrzescian samych tylko czulych slówek, samej cierpliwosci i poblazliwosci wzgledem zydów. Nie dziwic sie, jezeli czasem padnie ostrzejsze slowo. Sprawa jest nagla i nader wazna

Chodzi o uratowanie naszego mienia i zycia narodowego

Chodzi o ocalenie religii chrzescianskiej, której najstarszymi i najgorszymi nieprzyjaciólmi sa zydzi

Albo my albo zydzi! Kiedy kogo morduja, broni sie czasem* niezbyt delikatnie i brac mu tego za zle nie mozna

Tym wiec, co sie gorsza wszelkim antysemityzmem, co zadaja od chrzescian anielskiego spokoju i slodyczy wzgledem zydów, opowiedzmy nastepujaca bajke:

Dusil raz wilk koziolka, A koziolek biedny
Jal sie bronic rogami, nogami, zebami…
Widziala to zdarzenie wilka przyjaciólka
I nuz koziolka lajac, ze jest nieogledny,
Ze swoje imie strasznem grubianstwem plami,
Ze przecie sam pochodzi z rodu zwierzecego
I powinien we wilku uznac brata swego
I tak dalej.
W tem przyszli drudzy koziolkowie,
Dali bratu wilkowi rogami po glowie.
Wyzwolili krewniaka; a jeden z koziolków
Smielszy troche od innych, rzekl pani wilczycy:
„Ucz ascka swego meza oglady, slodyczy,
Nie nas: na krzywe dziury trzeba krzywych kolków!“

TAJEMNICE ZYDOWSKIE 
http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=52&t=18701
udostepnila na NEon24. pl, Krystyna Trzcinska