RFN

Wokół Niemców krążą niezliczone baśnie, uprzedzenia a nawet nonsensy, zresztą podobnie wygląda stosunek Niemców do Polaków. Jako że problemy Niemców nie stanowią przedmiotu naszych uwag, zajmiemy się świadomością Polaków.

Karnawał

Niemcy ?!!


Karnawał

Jednym z większych nieporozumień odnośnie Niemców jest przekonanie, że wszyscy są nazistami i przy tym szczególnie skłonni do popełniania zbrodni wojennych, przeciwko ludzkości a wszelkich zbrodni w rodzaju holokaustu to szczególnie, tu należy się wskazówka od nośnie tzw. holokaustu dla tych, którzy nurzają się w sprośnej niewiedzy o tym zjawisku.

Rosenmontag

Dzisiaj akurat jest poniedziałek, w RFN nosi on nazwę Rosenmontag (Poniedziałek Róż) i ta nazwa nie jest przypadkowa, bowiem jest to rodzaj największego święta w roku dla wielu Niemców. W Rosenmontag organizowane są pochody, to jest punk kulminacyjny tej tzw. niem. „Fuenften Jahreszeit” (piątej pory roku), którą kończy dopiero środa popielcowa. Jej początek wyznacza tłusty czwartek, przygotowania do tej „pory roku” rozpoczynane są wszakże 11.11 o godzinie 11:11.

Piąta pora roku czyli Fasnet, Fasching, czy też Karneval

Piąta pora roku to RFN nie karnawał, jak sobie wielu w Polsce wyobraża, ale są przynajmniej trzy formy, zresztą z różnymi tradycjami.

Należy tu wspomnieć, że Fasnet/Karanwał wywodzi się z regionów na południe od dawnego rzymskiego limesu i jego centra znajdują się w części wzdłuż Renu. Przy czym Fasnet, żaden karnawał, jest typowy dla regionu szwabsko-alemańskiego, tzn. głównie Badeni-Württembergii. Jego tradycja różni się znacznie od tradycji karnawału, która wiąże się z terenami na północ od B-W z jej nadreńskimi centrami jak Moguncja (Mainz), Kolonia, Düsseldorf , Aachen.

Karnawał, organizowany przez towarzystwa karnawałowe, których członkowie odznaczają się swymi czapkami błazeńskimi, ma bardzo mieszczański charakter. Imprezy organizowane zawierają pewne stałe typy, n.p. gwardię z tzw. „Funkmariechen“ wywodzi się od wzoru markietanki, i jest iskrzącą (jak sama nazwa wskazuje, Funke – niem. iskra) tancerką. Przebrania uczestników imprez w tym pochodów nawiązują do strojów historycznych w szerokim rozumieniu. Pochód odbywa się statecznie, przy czym rozrzucane są wśród widzów tanie słodycze lub jakieś drobiazgi.

Pochody karnawałowe cechują nierzadko aluzje polityczne, wozy w pochodzie wybierają sobie często jakiś temat albo zdarzenie, przy czym dowcip jest przy tym dość rubaszny, czego dowodzi przykład z Duesseldorfu 2003.

Należy wszakże uwzględnić, że obchody karnawału mają bardzo mocne regionalne wpływy, wyraża się to w nazewnictwie, o ile w Moguncji mówi się o karnawale, to n.p. w Koloni jest raczej w użyciu określenie: „Fastelovend”. W ogóle ma karnawał w Koloni niebywale wiele regionalnych elementów, piosenki Fastelolovend są w znacznej mierze w dialekcie kolońskim, nie przeszkadza to, że niektóre z nich stały się standardami w całym RFN, Kolonia w tym czasie nazywa się Koele, nazwa oficjalna dla porównania jest Koeln. Uzupełniając, uczestnik karnawału nazywany w Koloni też w Duesseldorfie, „Jeck” co znaczy także szalony.

Inne źródło, zdecydowanie nie mieszczańskie a ludowe, ma Fasnet, który wywodzi się pogańskiej tradycji alemańskiej, naturalnie występującej obficie także w alemańskiej części Szwajcarii. Stroje nawiązują do czarownic, zwierząt, zawodów rzemiślniczych i ostatnio także do historii w tym aktualnej, przejmowane są także elementy z rejonów karnawału. Typowym są poza tym bardzo kosztowne maski, wykonane kunsztownie z drewna, stroje tzw. „Hänsele” wykonane z łatek wzgl, małych płytek drewnianych, naszytych w formie łusek rybnych, ważące wiele kilo. Uczestnicy pochodu kołatkami i innymi przyrządami usiłują wywołać jak największy hałas. Obejście ma bardziej ludowy i swobodny charakter, tak są dziewczęta porywane na wozy, malowane czy obsypywane konfetti, nierzadko można dostać lekkie uderzenie pęcherzem.

Naturalnie także w rejonie Fasnetu dużą rolę odgrywa dialekt lokalny, hasła Fasnetu są w dialekcie i różne w różnych gminach. Dialekt na Południu jest dialektem alemańskim zbliżonym do dialektów występujących w Szwajcarii. Uczestnicy Fasnetu określają się jako „Narr” co jest najbliższe polskiemu słowu „błazen”.

Inne szczególne zjawiskiem na Południu RFN, to tzw. „Guggenmusik”, muzyka Guggen, wzorce pochodzą z alemańskiej Szwajcarii (Bzylea). Muzyka ta zasadza się na uproszczonej notacji oryginału, co prowadzi do „fałszywych” tonów, ale pozwala także mniej sprawnym muzykom brać udział w muzykowaniu. W pochodach biorą udział zorganizowane grupy muzyków, jednolicie przebranych, grupy składają się z instrumentów dętych i wielu zestawów bębnów. Muzyka jest w efekcie rytmiczna, głośna a raczej krzykliwa.

Pwną odmianą raczej wtórną Fasnetu jest Fasching,

Karnawał a polityka

Okres karnawału odsłania mniej znaną, niezwykłą ale sympatyczną stronę społeczności niemieckiej. Jedno jest wszakże niezmienne, przygotowanie imprez na parę dni karnawału wymaga całorocznych przygotowań i te są brane bardzo poważnie przez organizatorów i członków. Grupy karnawałowe są bardzo ważnym elementem życia społecznego ale też politycznego. Każdy kandydat na burmistrza czy posła, burmistrz nie odważy się zignorować ważne posiedzenie grupy karnawałowej, w każdej gminie są z reguły więcej niż jedna, bowiem od takich grup zależy jego przyszłe poparcie w gminie czy mieście.

W RFN jest wielowiekowa już tradycja stawiania polityków przed błazeńskim sądem, do bardziej znanych należą w Stokach i Aachen. „Wezwanie” przed taki sąd jest cennym wyróżnieniem, jest przy tym odrobina szczerości w takim obejściu, gdyż politycy są w rzeczywistości jedynie błaznami, jak to określa red. Michalkiewicz w Polsce, którym nadano „zewnętrzne oznaki władzy”, bez „oznak wewnętrznych” mogą więc tylko pełnić rolę błaznów.

poniedziałek, 27. lutego 2017

Niemcy ?!!

Tytuł tego tekstu zawiera nie przypadkowo tekst RFN,. co stanowi skrót Republika Federalna Niemiec, bowiem jest to jedyna oficjalna nazwa dla naszego zachodniego sąsiada. Co prawda czytelnik nie bez racji się oburzy, „ale przecież nasze używają wyłącznie określenia Niemcy dla tego państwa, jest mowa wyłącznie o niemieckiej kanclerce a nie kanclerce federalnej”. Temu nie zaprzeczamy, ale my nie jesteśmy odpowiedzialni za śmieci, które są publikowane w mediach głównego nurtu, bowiem zawartość publikacji tych mediów ustalają ich właściciele, nierzadko są to tzw. zagraniczni inwestorzy.

Jak bardzo mylą się te media wyjaśniają oficjalnie zatrudnieni jako członkowie rządu w RFN.

27. lutego 2017

Advertisements

Gadzinówka Onent

Zwraca się uwagę czytelnika na fakt, że od tygodnia gadzinówka onet blokuje publikację tekstów prostopopolsku. Teksty odrzucone przez onet pojawiają się patrz. link, 11.07.2016. Liczba giwazdek “*” wskazuje, ile razy usiłowano tekst w onecie opublikować. Patrz też Spis treści blogu.

Wkazówka n.t. onetu.

Lista tekstów.

Źródło inspiracji pani Applebaum

A to ci historia sojuszu Polski z sojusznikami,

Bezspornie wysyła NATO sygnał Polakom

Rosja nie może 

Zjawisko zamachu w UE

WIELKA FALA

Na podstawie papierów

Albanki, Polki, Ukrainki, …

Się zużył

W obronie pana prezydenta T.  

W UE nie może być problemu fachowców

O tzw. “uchodźcach” i podżynaniu gardła

Tzw. “uchodźcy”, czyli Błąd pani Szydło:

Dzieci niewolnika są własnością jego właściciela: “Szkoła janczarów”

CIEKAWE ILU

Wyczarowany z cylindara

Pani Szydło przypomniała kto są nasi prawdziwi przyjaciele:

1. WRZEŚNIA DOKONANO NAPADU NA POLSKĘ

Fala przestępstw seksualnych

GŁęBOKA CIEMNOTA przemówiła

Na takich przyjaciołach z roku 1939 można polegać

  


Zjawisko zamachu w UE

Plan funkcjonuje
=========================
> http://pppolsku.blogspot.com/2015/09/oper.html

Jak widać udało się pani M. i jej światłym pomocnikom

> http://kdgwna.blogspot.com/2015/03/syj.html#MIKO

wproawdzić posiłki do boju. “Kulutra powitalna” się sprawdziła

> http://wiadomosci.onet.pl/forum/atak-w-pociagu-w-bawarii-czterech-pasazerow-zostal,0,2829406,219625637,czytaj.html

*  *  *  *  *  *

22.07.2016  19:47   20:23  20:48  20:52  23:22    23.07.2016  08:48

Najważniejsze pytanie
*******************************
jakie pojawia się przed ludnością jest, czy obecny reżym ma w ogóle zamiar chronić ludność przed importem tego rodzaju ekscesów

> http://kdgwna.blogspot.com/2015/03/syj.html#MIKO

czy wręcz przeciwnie ?

> http://pppolsku.blogspot.com/2015/09/oper.html

Nadal  będzie realizował plan pana S w rmach OSF.

*  *  * 23.07.2016  08:50  9:10  09:23


Źródło inspiracji pani Applebaum
**************************************
“Anne Applebaum: Kaczyński mnie inspiruje” cytat z ONETu

http://pppolsku.blogspot.com/2011/12/fb.html
Jak link przekonująco dowodzi, nie jest to jedyna inspiracja. Ta jest bardziej przydatna dla Ukrainy cz y Polski.

*  *    10:35   12:13


A to ci historia sojuszu Polski z sojusznikami,

***********************************************

> http://pppolsku.blogspot.com/2012/01/kiedy-przestepczosc-zorganizowana-jest.html#Drole

sprawdzonego, pan  prezydent wie co ma mówić.

*   08.07..2016  00:47

Bezspornie wysyła NATO sygnał

***********************************************

> http://ndp.neon24.pl/post/132563,gen-miroslaw-rozanski-nato-wiecej-halasu-niz-konkretow

Polakom

> http://macgregor.neon24.pl/post/132459,prostytucja-i-glupi-wasalizm#comment_1317939

patrz tekst powyżej.

*  *  *  08.07..2016   00:37  00:39   00:44

Rosja nie może    dor tekstu onetu  “Andrzej Duda: NATO wysyła jasny sygnał solidarności

******************************

“Nie można dopuścić, by Rosja rozmawiała z nami z pozycji siły”, my za to możemy, bo zostaliśmy upoważnieni

> http://pppolsku.blogspot.com/2012/01/fh.html

tak bowiem ważna jest nasza rola.

http://macgregor.neon24.pl/post/132459,prostytucja-i-glupi-wasalizm#comment_1317939

Pan prezydent pięknie udokumentował, co napisano w powyższym linku. Mamy fajnego prezydenta i rząd.

Por. też słowa pana prezydenta z doświadczeniem, patrz  tekst powyżej.

*  *   07.07.21016 14.:44


WIELKA FALA

=================================

gnojówki medialnej: rozważań, dyskusji, ocen, domniemać, obaw a nawet demonstracji

przetacza się po nas ta fala smieci, po tzw. ostatnich “wyborach” w USA i nawet mysz nie jest w stanie uciec czy ukryć się przed tym potopem doniesień z najznakomitszych źródeł

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/gadz/

choć sprawa jest prosta

http://macgregor.neon24.pl/post/134911,a-wielomski-d-trump-prezydentem-usa-koniec-epoki-neokonow#comment_1343757

*   *  *  *  *  * liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet

niemożliwe było umieścić link do “WIELKA FALA” w dyskusji

Co oznacza dla nas wybór Donalda Trumpa na urząd prezydenta USA?

10.11.2016 11:56  12:07  13:08  :   12:10  13:04   :  13:12


Na podstawie papierów

=====================================

znalezionych w ciężarówce “niemiecka policja ściga nowego podejrzanego”. Ciekawe kto i po co zostawił w ciężarówce papiery podejrzanego?

Już jednego podejrzanego musiała policja już wypuścić.

https://marucha.wordpress.com/2016/12/20/to-jest-jednak-niesamowite-chamstwo-niemieckie-i-rosyjskie-media-oskarzyly-polaka-ze-dokonal-zamachu-w-berlinie/#comment-639134

No to przeniesiono do Berlina stosunki, jakie udało się im stworzyć na okupowanych terenach Palestyny, Czy  dowiemy się kiedyć jakie służby o to zadbały, bowiem te ostatnie zamachy coś wyglódają na inscenizację służb ? Jakiego podejrzanego nam podstawią na koniec ?

Inny przykład “rosyjskiego chamstwa”

http://wiadomosci.onet.pl/forum/,1,3010430,231397510,czytaj.html

*  * *  liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet

18:01


Albanki, Polki, Ukrainki, …

===========================

Ciekawa geografia demokracji i podstępu

http://wiadomosci.onet.pl/forum/koszmar-kobiet-zmuszanych-do-prostytucji,1,3084893,236591066,czytaj.html

Polacy są na Zachodzie pomocniczymi siłami roboczymi, powiedzmy trzeciego rzędu, przy czym niemała jest przy tym zasługa nami łaskawie zarządzających

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/hala-po/

którzy swe doświadczania zdobyli przecie w słynny NSZZ

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

Polki są im wdzięczne, że mogły w końcu wyjechać na Zachód aby tam “dać d…y”

Przestępcy werbujący dziewczyny do potrzeb przemysłu rozrywkowego są fachowcami, którzy wiedzą jak nabierać dziewuchy z zaścianka na obiecanki, które nigdy nie zetknęły się przemysłem rozrywki.

*  *  liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet

22.02.2017  12:43   12:57


Się zużył

===============================

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

to “pomnik Jana Pawła II zawisa nad sceną, na stryczku”, tak to jest jak “murzynek zrobił swoje”, to można zawiesić. Czkamy na kolejną inscenizację, tym razem uliczną

http://pppolsku.blogspot.com/2016/01/wykaz.html

Czyż nie należy podziękować kulturze, że po “Pokłosiu” uszczźżliwiła nas “Klątwą” ?

Przyznaję, w tekście są aluzje.

*  *  *  liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet

21.02.2017  22:50 ; 22.02  12.53  12:56


W obronie pana prezydenta T.
===================================
@kiki: “W oparciu o powyższym oskarżam Pana o zbrodnię wojenną! ”

W zasadzie wszystko wydaje się poprawnym, jednakże, przykro to stwierdzić, ale “a więc bombardujac tą broń to jakby Pan sam użył chemiczną broń w tej bazie” nie jest słuszne, bowiem bombardując mógł mieć jedynie zamiar spowodowania eksplozji broni chemicznej czy też podjął to ryzyko, zamiar nie jest równoznaczny z czynem, przeciwnie. A więc w ten sposób nie można dowieść zbrodni.

Może Pan naturalnie dowieść innenj zbrodni, mianowicie napadu na suwerenny kraj, ale to samo dotyczy też n.p. Izraela czy Turcji. Rosja podobnie jak Iran są aktywne w Syrii na jej wezwanie, są legalnie. Wszakże takich napadów na inne kraje, mordów masowych i.t.p., to USRAel ma na swym koncie bez liku. to należy zresztą do ich cywilizacji, żeby nie rzec bazy duchowej

http://ximepa.net/go?https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/jak-zrobic/

ale jak wiadomo, ten rodzaj duchowść jest wysoko ceniony nawet w Watykanie

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

i jak wiadomo może liczyć na błogosławieństwo papieskie.

Ta świątobliwa baza duchowa pozwoliła także nazistom stworzyć odpowiednią ideologię, czymże bowiem różni się “naród panów” od “ludu wybranego” od tysiącleci,  który wypracował w tych wiekach odpowiednie strategie

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/wybrane-tek/
* * liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet  15.04.2017 14:07 14:17


W UE nie może być problemu fachowców
=======================================
https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#Wolno

są przecież Polacy:

https://marucha.wordpress.com/2017/04/19/morawiecki-na-wojnie-wrogiem-gotowka/#comment-669475

patrz od “o ileż bardziej elegancko osiągnął zarząf UE razem z panem Tuskiem, tenże cel”, dodajmy wielki cel, który realizowany jest od dziesięcioleci, także przy wsparciu największych patriotów polskich z NSZZ, którzy od ćwierćwiecza tak żarliwie reprezentują władzę

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

odpowiednio przeszkoleni. Nie dziw się tłomoku, że nie bardzo pojmujesz ten tekst, linki zawierają istotne elementy i to ważniejsze.

Ten tekst dotyczy

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/niemcy-firmom-brakuje-fachowcow/leplve9

* *  *  * liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet 

21.04.2017 11:54 11:59  12.02 12:18


Dzieci niewolnika są własnością jego właściciela: “Szkoła janczarów”
=============================
Tak zatatułował Alojzy Twardecki swą książkę o dziciach polskich zawłaszczonych przez nazistów w czasie okupacji Polski. Kolejna faza okupacji:

“Rodzicom, którzy nie chcą szczepić swoich dzieci, może grozić nadzór kuratora, a nawet – jak podaje dzisiejsza “Rzeczpospolita” – odebranie dziecka i umieszczenie w rodzinie zastępczej, lub domu dziecka. ”

Tzn. organizacja państwa

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#Panstwo

może nawet zabrać dzieci rodzicom, Link przypomina czym jest państwo, jak sama nazwa jednak wskazuje państwo jest raczej własnością państwa a nie byle jakich członków społeczeństwa, jak choćby tych królików z Grudziądza

http://wiadomosci.onet.pl/forum/,1,2593672,204401320,czytaj.html

No cóż, w Norwegii mają już BARNEERNET

http://miarka.neon24pl.neon24.pl/post/134519,oszustwo-ceta#comment_1339871

a Szwecja jej nieźle sekunduje.

Czy zawartość linków jest w stanie dotrzeć do ciasnych główek, nie wiem.
* *  liczba giwazdek wskazuje, ilekroć cenzura ONETu ten tekst został odrzuciła 19.05.2017 10:05 10:12

 


Wyczarowany z cylindara
=================================
dla uciechy pospolstwa, mydłek MWF, pan Macron

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#MWF

robi na “kryzys”, ucieszy to patriotów w rodzaju

https://pppolsku.wordpress.com/2017/02/22/wykaz/
* * *   liczba giwazdek wskazuje, ilekroć cenzura ONETu ten tekst  odrzuciła    26.08.2017 19:50 20:56  21:47


O tzw. “uchodźcach” i podżynaniu gardła

O “niepewnej przyszłości dzieci”
==================================
tej matki, chrześcijanki, patrz link do oryginału:
http://www.focus.de/politik/deutschland/mutter-vor-augen-ihrer-kinder-attackiert-messer-attacke-auf-afghanin-in-prien-musste-sie-sterben-weil-sie-christin-wurde_id_7064851.html

“Mutter vor Augen ihrer Kinder attackiertMesser-
Attacke auf Afghanin in Prien: Musste sie sterben, weil sie Christin war?

Dienstag, 02.05.2017, 13:50
Samstagabend in Prien am Chiemsee: Plötzlich erschallen verzweifelte Schreie – eine Frau wird vor den Augen ihrer Kinder (fünf und elf Jahre alt) von einem Angreifer brutal niedergestochen.”
tłumaczenie:
Matka na oczach jej dzieci zaatakowana nożem
Atak na Afgankę w Prien: Musiała umrzeć, bo były chrześcijanką ?

Wtorek, 02.05.2017, 13:50
Sobota wieczorem w Prien nad jeziorem Chiemsee: Nagle rozlegają się bezradne krzyki – kobieta zostaje na oczach jej dzieci (pięć i jednaście lat) przez Afgańczyk brutalnie zadźgana.

(poderżnięto jej gardło, zgodnie z obowiązującym rytuałem, patrz szochet, ofiara zmarała w wyniku wykrwawienia, jest to ogromny sukces pani M., która zgodnie z żądaniem pana Sorosa otworzyła granice, aby przyjąć 1 milion migrantąw, nazywanych „uciekinierami“)

http://www.drifting-bg.com/banner.php?link=https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/376oper/

Nie trzeba uzupełniać, że doniesienie o tym mordzie nie pojawiło się w oficjalnych mediach w RFN. Po co informować ludzi z góry, co ich czeka.

https://pppolsku.files.wordpress.com/2017/03/swinki1.jpg

Ciekawe, kiedy kolej na dzieci z kraju sąsiedniego :

http://szkolnictwo.pl/redirect.php?link=https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/texnc/#Geneza

kiedy przyjdzie nam też je dożywiać ?
* ten tekst usiłowano opublikować w onecie, został odrzucony, być może z racji niedowzowlonego słowa “chrześcijanka”, teksty zawierające niedozwolone słowa, nie wolno publikować w onecie.

04.05.2017 15:06


Tzw. “uchodźcy”, czyli Błąd pani Szydło:
=======================================
“Szydło: nie ma możliwości przyjmowania uchodźców w Polsce”, nie chodzi o żadnych uchodźców, a o migrantów. Ciekawe kto wmówił wszystkim mediom i politykom w Polsce, że mają ciągle paplać o uchodźcach. Wysyłka migrantów do UE jest znakomicie zorganizowana

http://www.drifting-bg.com/banner.php?link=https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/376oper/

także tu spotykamy tych samych organizatorów: destabilizacji

http://szkolnictwo.pl/redirect.php?link=https://pppolsku.wordpress.com/2017/02/22/wykaz/

Błędna semantyka prowadzi do poważnych konsekwencji.

http://szkolnictwo.pl/redirect.php?link=https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/

Te parę linków powinno pozwolić także na własne refleksje, może z wyjątkiem skończonych tępaków.
* * * *  liczba giwazdek wskazuje, ilekroć cenzura ONETu ten tekst  odrzuciła  17.05.2017 18:14  18:19 18:26 

patrz też O tzw. “uchodźcach” i podżynaniu gardła


CIEKAWE ILU
====================
CZYTELNIKóW tego portalu wie, że

“w sieci sporą popularność zyskał apel do papieża Franciszka w sprawie toruńskiego redemptorysty, który pod koniec maja pojawił się na stronie AVAAZ. Inicjatorzy poprosili w nim o ukrócenie politycznej działalności ojca Tadeusza Rydzyka i o przywrócenie jego mediom charakteru religijnego”, patrz tekst

http://wiadomosci.onet.pl/forum/czolowi-politycy-pis-podpisuja-sie-pod-listem-w-ob,2,3236715,0,czytaj-najnowsze.html

wspomiany w linku AVAAZ jest kolejną inkrnacją instalacji należących do sieci Open Society, o której działaniu i celach wiemy już z

http://szkolnictwo.pl/redirect.php?link=https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/376oper/#C_

także w Polsce

https://pppolsku.wordpress.com/2017/02/22/wykaz/

“Podpisało się pod nim już prawie 47 tys. osób.”

Ja także otrzymuje od portalu AVAAZ ciągle jakieś wezwanie, aby się pod czymś tam podpisać czy nawet zapłacić, ale pozostawiam to 47 tysiącom durni. W końcu AVAAZ ma dosyć bogatych sponsorów, jak choćby pan Soros.

* * * *  liczba giwazdek wskazuje, ilekroć cenzura ONETu ten tekst odrzuciła 26.06.2017 17:05 17:08 17:12  17:15


Pani Szydło przypomniała kto są nasi prawdziwi przyjaciele:
================================
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/premier-westerplatte-to-symbol-niezlomnosci-bohaterstwa-i-patriotyzmu-polskiego/xevtbm9

“Polska została doszczętnie zniszczona i ograbiona”

“wszystko to działo się na oczach świata i Europy”, która – jak oceniła – “nie chciała wtedy ginąć za Gdańsk”.

W skrócie: sojusznicy mieli nas w d…e

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/kiedy-prze/#Drole

ale i ubawu po pachy.
* * * * liczba gwiazdek wskazuje, ilekroć cenzura ONETu ten tekst odrzuciła, w którym jedynie JEJ WŁASNY tekst jest cytowany.

01.09.2017 15:43 17:47 17:54  17:58


1. WRZEŚNIA DOKONANO NAPADU NA POLSKĘ
=========================================
tzn. dokladnie przed 78 laty.

Naturalnie należy zaprotestować na oburzające słowa Lawrowa: ”
Siergiej Ławrow: w Polsce odczuwa się “pranie mózgów” “, bezczelność. Prania mózgów dokonano już dziesiątki lat wcześniej, zacznijmy od NSZZ

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

dokonano tak skutecznie, że większość pos-tępaków jest przekonana, że 1 września to Rosja napadła na Polskę, o ile pos-tępak w ogóle wie, co wydarzyło się 1 września 1939 roku. Naturalnie w obronie Polski, w ich przekonaniu, stanęli Niemcy na czele z kanclerzem Adolfem.

Początek największej tragedii narodu Polskiego nie zasługuje nawet w mediach

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/gadz/

na drobną notkę. Czy można szanować naród, który nie szanuje ani własnej historii, ani własnych ofiar, jak choćby tych z Wołynia 1943. roku ?

A  pani Szydło mówi takie rzeczy !!

Prawdziwych przyjaciół znaleźliśmy jak zawsze na Zachodzie, co podkreśliła też pani Szydło na Westerplatte.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/premier-westerplatte-to-symbol-niezlomnosci-bohaterstwa-i-patriotyzmu-polskiego/xevtbm9

„”wszystko to działo się na oczach świata i Europy”, która – jak oceniła – “nie chciała wtedy ginąć za Gdańsk” ”

„Polska została doszczętnie zniszczona i ograbiona. Warszawę zrównano z ziemią. Na terenie okupowanej Polski, niemiecki, hitlerowski najeźdźca wybudował liczne obozy zagłady – powiedziała Szydło. ”

Ci sojusznicy zawsze mieli z nami tyle uciechy, a szczególnie w latach 1939-45, o 1943 wspomniano już wyżej.

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/kiedy-prze/#Drole

Mniej zorientowanym w historii polskiego narodu, przed 78 laty dokonali nasi obecni sojusznicy przy asyście ówczesnych sojuszników napadu na nasz kraj. To jest WIELKA ROCZNICA dla Polaków, jak widać z mendiów.
* * liczba gwiazdek wskazuje, ilekroć cenzura ONETu ten tekst odrzuciła, w którym jedynie JEJ WŁASNY tekst jest cytowany. 

01.09.2017 18:24


Fala przestępstw seksualnych

przetacza się przez nasze znakomite media,

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/gadz/

kolejna fala,

Czy jest dla kogoś zaskoczeniem, że k…stwo jest drogą, nierzadko jedyną, do karuery w amerykańskim show businesie i w brytyjskim parlamencie ? Są tacy naiwniacy, którzy są tym zaskoczeni ?

Naturalnie nasz znakomity onet

http://kdgwna.blogspot.com/2015/03/syj.html

nie może się wyłamać z tej sprawnie zorganizowanek akcji  odwracania uwagi publiczności i tzw. suwerenów od rzeczy ważnych.

System mediów demokratycznych polega nie epatowaniu ludności zjawiskami ekstamalnymi ale mało ważnymi. Rzeczy na prawdę ważne nie trafiają do łbów wytresowanych w ten sposób na sensacji, n.p.

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/372czegowg/#Vinc
* * 3.10.2017 16:05 19:02

Tekst przez cenzurę onetu wielokrotnie zablokowany.


GŁęBOKA CIEMNOTA
===========================
przemówiła.

Polacy zostali pozbawienie prawie całości majątku narodowego w ramach programu prywtyzacji pana Sorosa noszącego imię “Balcerowicza”, poza tym Polska też wpłaca do kasy UE swój udział, stanowisko dla pana Tuska to nawet opłacili podatnicy z góry 300 miliardami PLN: spieglein udaje, że o tym nie słyszał, a może jest istotnie tak ciemny.

http://wiadomosci.onet.pl/forum/,1,3401633,256233838,czytaj.htmlhttp://wiadomosci.onet.pl/forum/,1,3401633,256233838,czytaj.html

Ta kasa z UE to jedynie rodzaj łapówki dla dzielnie współdziałjących z KE kadrami, znakomicie wyszkolonymi do potrzeb UE przez zagranicznych specjalistów

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

spieglein zdaje się być mieszkańcem RFN, no cóż pewnie o tym jaki roz…dol ma miejsce w RFN to wie tyle samo, co o tym, co się dzieje w Wolnej Polsce.

http://wiadomosci.onet.pl/forum/,1,3401627,256231814,czytaj.html

Głęboką ciemnotę uprzedzam, że w linkach znajdują się istotne elementy, niezbędne aby poprawinie zrozumieć ten tekst, bowiem inaczej są problemy w tym portalu.

http://kdgwna.blogspot.com/2015/03/syj.html

* * * tekst 3-krotnie zablokowany przez gadzinówkę ONET

24.11.2017 20:23 20:24 20:27


Na takich przyjaciołach można polegać
===========================================
Dzisiejsza prasa w RFN doniosła, że nasi najwięksi przyjaciele z roku napadu na Polskę w 1939 roku: Niemcy reprezentowanie przez Merkel i Francja przez prezydenta Macron popierają wniosek o wytoczenie Polsce postępowania sądowego.

Jak widać są przyjaciele, na których Polacy mogą niezmiennie polegać i to od stuleci.

Mamyż przecie niemało rzeczników tej przyjaźni w polskich władzach, maleńki wybór:

https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/hala-po/

* * * * liczba gwiazdek wskazuje ile razy gadzinówka ONET ten tekst zablokowała

15.12.2017 18:56  18:69  19:03 19:07


 

założono 11.07.2016

Balcan route

Narkotykowa Unia

Wojna  USRAela przeciwko UE.

Autor artykułu „Narkotykowa Unia” zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt wielokrotnego użycia tzw. „balcan route”, kótóra jest główną marszrutą ataku przeciwko UE.

„Balcan route” (szlak bałkański) powstał przy pomocy NATO i UE po napadzie na Jugosławię (1999) dla potrzeb CIA i utworzenia tam węzła tego szlaku w Kosowie. Niektórzy wiedzą, że CIA jest największym handlarzem narkotyków i broni na świecie. Szlak bałkański został utworzony przez CIA w celu przerzutu produkcji opium i jej pochodnych (heroina) z Afganistanu do Unii Europejskiej, jego ważnym węzłem są bazy USA i bandy narkotykowe w Kosowie, które zostały tam założone po podbiciu tego kraju, jak zawsze w celach demokratyzacji, przez NATO. Istotnie narkotyki są podstawowym instrumentem demokratyzacji, nie przypadkowo pierwszą instalacją w krajach podbitych przez demokrację jest fabryka Coca-Cola, wizytówka tej demokracji, której to nazwa sama wskazuje na powinowactwo z kokainą.

Afganistan stał się pod panowaniem sojuszników USA/CIA tzw. mudżahedinów, zwanych też baronami opiumowymi, największym producentem opium na świecie i najważniejszym dostawcą towaru dla międzynarodowej sieci dystrybucji narkotyków CIA, przy tym jest Afganistan kluczowym zaopatrzeniowcem na „szlaku bałkańskim”. Przy okazji powstała słynna później Al Kaida, wg. niektórych źródeł, baza danych najemnych bojowników USA w Afganistanie. USA, które tę bazę danych utowrzyły, znały znakomicie jej członków.

Obok Kosowa podobnie ważną rolę na „szlaku bałkańskim” odgrywa Turcja, a reżym w tym kraju gwarantuje odpowiednią infrastrukturę transportową.

Po likwidacji produkcji opium w Afganistanie przez talibów (2001), powstało poważne zagrożenie dla tej ważnej inwestycji CIA jak też dla zaopatrzenia narkomanów w UE. Na szczęście udało się CIA nakłonić rząd USA, pamiętamy widowiskowe zniszczenie trzech drapaczy chmur w NY, aby napadł na ten kraj w celu odbudowy produkcji opium, CIA utworzyło w Afganistanie, na wzór swej wcześniejszej konstrukcji „złote trójkąta”, tzw. „złoty półksiężyc”, patrz choćby Wikipedia:

Dalsze szczegóły dostarcza tekst sprzed pięciu już lat, co świadczy o tym, że problematyka jest znakomicie znana w kręgach fachowych i politycznych.

Naturalnie,

USRAel organizował inwazję migrantów na UE, nie bez wiedzy polityków UE, bowiem region BW jest naszpikowany służbami specjalnymi z krajów UE, w tym naturalnie Polski, które zarejestrowały te przygotowania. Na pozór może wydawać się dziwnym, że kraje UE odmówiły Turcji środków na utrzymanie uciekinierów z Syrii w obozach na terenie Turcji, w świetle jednak przygotowywanej przez USRAel przy wspólnictwie rządów krajów UE inwazji migrantów na UE, wydaje się to współdziałanie z agresorem nawet logiczne. Czyli po prostu, inwazja migrantów na UE została przygotowana przez USRAel przy wsparciu V. kolumny w krajach UE.

Centrum imperium USA uzależniło kraje UE w wieloraki sposób od siebie, tym nie mniej, z uwagi na zagrożenie ze strony euro dla dolara, prowadzi permanentnieoperacje mające na celu zdyscyplinowanie UE, osłabienie euro i wybicie UE z głowy, że euro może zastąpić dolara, co częściowo euro już dzisiaj czyni.

Inwazję przygotowano z dwóch przyczółków: Turcji i Libii. Libia, jak starzy górale jeszcze pamiętają, została napadnięta przez NATO aby wymienić legalne władze Kadafiego przez zależne od USRAela bandy islamskie. Kadafii blokował w znacznym stopniu migrację do Włoch. Die bandy libijskie zostały od razu zaangażowane do przygotowania desantu migrantów na UE, przerzutu migrantów do UE dokonują od lat.

Naturalnie presja USRAela przez Libię na UE nie była zbyt skuteczna, stąd stało się dla agresora koniecznym utworzyć inny szlak przerzutów migrantów, do dyspozycji miał od przeszło dziesięciu lat zorganizowany i znakomicie współpracujący z bazami armii USA szlak bałkański. Dysponujący przy tym sprawdzonymi kadrami zarówno przestępczymi (por. Hashim Thaci i bandy UCK) jak i służbami tajnymi krajów na szlaku: Turcji, Grecji, Bułgarii, Kosowa i.t.d. A więc agresor dysponował na szlaku bałkańskim odpowiednią infrastrukturą, aby operację inwazji migrantów na UE skoncentrować na tym szlaku.

Ten link przypomina o tym, jakie znaczenie w wywieraniu presji na kraje jest zastosowanie broni masowego rażenia w postaci masowej migracji. Konsekwencje takiego rażenia, jak przy broni jądrowej, są odczuwalne dla kraju nawet dziesiątki lat później.

W połowie roku 2015 zorganizowano spotęgowane przerzuty migrantów na tym szlaku, niezbędna była tu jednak współpraca V. kolumny żydowsko-amerykańskiej w krajach UE, w szczególności w RFN. Próba zalania migrantami krnąbrnych Węgrów, nie udała się, ci bowiem odparli tę inwazję powołując się na obowiązujące ich prawo UE, tzw. umowę z Schengen. V. kolumna w UE (KE UE i kierownictwo krajów UE) a szczególnie jej media, tzn. praktycznie wszystkie media głównego nurtu, zaczęły kampanię dyskredytacji Wągier, z wyjątkową wzywając do łamania obowiązującego prawa, zgodnie z zasadami dla tego etapu..

Był to znakomity dowód na to, że administracja UE i poszczególnych państw UE są niczym innym jak tylko organizacjami o charakterze przestępczym.

Z uwagi na częściowe niepowodzenie operacji inwazji na Węgry zdecydowało kierownictwo operacji przesunąć szlak bardziej na zachód omijając Węgry, jednakże wezwało jednocześnie swą agenturę w RFN do odbioru tej przygotowanej dla UE przesyłki. Jak pamiętamy, kierowniczka z RFN Merkel, ważny podwykonawca operacji inwazji, znany zresztą od lat jako agent żydowsko-amerykański, wezwała do skierowania inwazji na RFN, było to też konieczne, gdyż przygotowane siły inwazyjne rekrutowane we wszystkich krajach kontrolowanych przez USRAel, od Pakistanu po Maroko spiętrzyły się na granicy UE w takim stopniu, że groziło to stabilności bazowych krajów inwazyjnych, interwencja Rosji w Syrii zaostrzyła tę sytuację. Pomoc V. kolumny z UE, głównie Berlina i po części Brukseli, okazała się niezbędna dla powodzenia operacji inwazji.

Opozycja wielu krajów UE, które nie były zaangażowane w operację albo obawiały się nie bez racji konsekwencji inwazji, jak Austria, pomna jeszcze niedawno obchodzonego oblężenia Wiednia przez Turków, jak i samej ludności w RFN doprowadziła w ostatnich tygodniach do zablokowania granicy macedońskiej, będącej na szlaku bałkańskim i złagodzenia naporu inwazorów. Być może także pora roku zmniejszyła możliwości rekrutacji kadr do tego desantu. Zresztą dotychczasowa masy inwazorów stawiają n.p. władze RFN przed kosztami, które są rzędu rocznego budżetu średniego państwa UE jakim jest Polska.

Osobom nieco mniej zorientowanym w imperialnych metodach prowadzenia wojny zwraca się uwagę na to, że „broń masowej migracji” jest chyba najczęściej używanym rodzajem broni masowego rażenia z celem wymuszenia na krajach wymaganej powolności politycznej czy gospodarczej.

W sumie można w wyniku postawić parę tez:

1. USRAel prowadzi od dziesięcioleci wojnę przeciwko UE w obronie swej waluty: dolara a tym samym swej uprzywilejowanej pozycji imperialnej.

2. Inwazja migrantów na UE jest jedynie jedną z większych operacji USRAela przeciwko UE w ramach strategii zwalczania ekonomii i siły politycznej UE. Wielu zdaje się nie dostrzegać, że świętą księgą tzw. “islamistów” jest talmud, którzy w Brukseli tak pobożnie uczcili wielkie święto Purim.

3. W rządach i zarządach UE i poszczególnych krajów UE znajduje się znaczna liczba agentów USRAela, V. kolumny, która niezwykle skutecznie sabotuje interesy zarówno UE jak i poszczególnych krajów, szczególna rola przypada tu ekipie w Berlinie. Problem tej agentury we władzach w Polsce dyskutowano wielokrotnie.

4. Administracje krajów UE czy samej UE są tworami organizacyjnymi o charakterze organizacjiprzestępczych, nastawionymi na bezwzględny rabunek dóbr ludności

5. Zamiast zajmować się każdą duperelą, jaką nam nasi przyjaciele zza oceanu zadadzą, może należało by zająć się najpierw agentami USA i Izraela (Aman, Mossad) zanim zdążą nam jakąś świnię podłożyć ? Jak na razie jest jednak sytuacja bardzo niepokojąca.

WYKAZ ANTYPOLSKICH AGENTÓW

Autorzy proszą o wskazówki dla tej listy, n.p. czy może ktoś przedłożyć listę członków grupy terrorystycznej Sorosa pod nazwą Fundacja Batorego i.t.p. Każdy Polak powinien mieć możliwość sprawdzenia, kto angażował się w takiej czy innej antypolskiej organizacji. Patrz też HALA PODŁOŚCI

WYKAZ ANTYPOLSKICH AGENTÓW

 FB

tzw. Fundacja Batorego Sorosa

 KOD

tzw. Komitet Obrony Demokracji

FB – Fundacja Batorego, instalacja Sorosa, patrz niżej, dla Polski

Bachmann Klaus Członek Zarządu
Bolgert Nathalie Członek Zarządu
Kochanowicz Jacek Członek Zarządu
Ziabicki Andrzej Członek Zarządu
Gutkowski Szymon Marcin Członek Zarządu
Herbst Irena Członek Zarządu
Markowski Radosław Członek Zarządu
Muzińska Alina Dyrektor finansowy
Smolar Aleksander
        poza tym :
Pełczyński, prof. Zbigniew Andrzej

 przewodniczący Stefan Batory Trust w Oksfordzie,

założyciel FB

KOD – Komitet Obrony Demokracji

Kolejne wcielenie obcej agentury po KOR, NSZZ “S”; PO, PiS, SLD, PSL, SP, Palikokotach i wielu, wielu innych. Przypomnijmy co oznacza słowo demokracja. KOD jest organizacją zdalnie stereowaną przez siły powiązane z “OSF” Sorosa.

Lista agentów została zaczerpnięta z gadzinówki dla poszukujących wiedzy encyklopedycznej Wikipedia (05.01.20116) :

Krzysztof Łoziński.

Mateusz Kijowski oskrażany o złodziejstwo, przywłaszczenie majątku KODu.

Wśród dwudziestu jeden założycieli znaleźli się między innymi Krzysztof Łoziński, Walter Chełstowski, Andrzej Miszk oraz Paweł Wimmer

Komitet założycielski reprezentujący Stowarzyszenie do czasu zarejestrowania wybrano w składzie: Mateusz Kijowski, Piotr Cykowski, Jacek Parol, Magdalena Ostrowska.

Tymczasowy Zarząd Stowarzyszenia, kierujący pracami do czasu Walnego Zgromadzenia, utworzyli: Piotr Cykowski, Dorota Guenter, Mateusz Kijowski, Jarosław Marciniak, Jacek Parol, Joanna Roqueblave, Radomir Szumełda.

Tymczasowa Komisja Rewizyjna została powołana w składzie: Beata Kolis, Magdalena Ostrowska, Elżbieta Pytlarz, Paweł Wimmer.

Marka Majewskiego, dla uczczenia dwudziestej piątej rocznicy objęcia przez Lecha Wałęsę urzędu prezydenckiego. Wystąpili między innymi: Małgorzata Duda-Kozera, Jacek Fedorowicz, Freestylowy Teatr Tańca DOWCIPLĄS, Gdańska Formacja Szantowa, Marcin Januszkiewicz, Jacek Kleyff, Konrad Materna, Marian Opania, Kuba Sienkiewicz, Jerzy Słoma Słomiński, Tomasz Szwed, Elżbieta Wojnowska i Wiktor Zborowski

Sympatycy KOD: Agnieszka Holland (żydowska reżyserka)

Szwajcaria i jej rola

Wielu postrzega Szwajcarię jako ostoję demokracji, i mają rację, tej demokracji.

Z tej racji, że publiczność w Polsce jest systematycznie dezinformowana, nie mają ludziska z reguły pojęcia, jaką właściwie rolę pełni Szwajcaria. Tu mała rekapitualacja historii.

1. Szwajcaria od średniowiecza była krajem najemników, feudałowie szwajcarscy organizowali grupy najemników i za opłatą oferowali służbę różnym innym feudałom: królom, książętom, papiestwu, to ostatnie jest do dziś dokumentowano w postaci gwardii papieskiej. Najemnictwo żołnierskie było dla Szwajcarów konieczne, gdyż górzysty kraj nie był w stanie wyżywić swej ludności.

2. Członkiem Gwardii Papieskiej może zostać Szwajcar katolicki i mówiący po niemiecku. Udział w Gwardii Papieskiej jest znakomitą rękojmią na przyszłość dla młodego Szwajcara.

3. W XIX wieku zorientowali się Szwajcarzy, zresztą feudalizm przeminął, powstały armie narodowe, powstały narody, że z najemnictwa wojskowego nie sposób wyżyć, wyciągnęli z rękawa już wcześniej praktykowaną kartę, kartę najemnictwa finansowego.

4. Szwajcarskie bankie wymyśliły pojęcie tajemnicy bankowej, aby oszustom podatkowym umożliwić ulokowanie pieniędzy. Centralne położenie pomiędzy trzema silnymi ekonomicznie krajami: Francją, Niemcami i Włochami, gwarantował stały dopływ pieniądza.

5. Nieubłagany napływ przestępczych pieniędzy, tajemnica bankowa była gwarancją prania pieniędzy, pozwolił Szwajcarii wybudować przemysł wg. najnowszych technologii, szczególnie w zakresie techniki zbrojeniowej.

6. To okazało się błogosławieństwem w epoce wojen tzw. światowych. Szwajcaria, ulokowana pomiędzy stronami konfliktów mogła z całym spokojem zaopatrywać strony walczące w materiał militarny i z korzyści finansowych z tego wynikających, rozbudowywać swą bazę zarówno materialną jak i finansową. Bezspornie była Szwajcaria obok USA krajem, który na obu wojnach światowych znakomicie się utuczył.

7. W latach międzywojennych uznał MWF za konieczne stworzenie banku, który regulował by płatności między krajami, szczególnie w czasie wojny i opłat reparacji, za najdoskonalsze miejsce dla Banku Rozrachunków Międzynarodowych uznał MWF Bazyleę, na styku granic Francji i Niemiec. Obecnie BIS pełni funkcje koordynacji działalności banków emisyjnych krajów, nazywanych też narodowymi.

8. W czasie n.p. II Wojny pozwoliły szwajcarskie władze na swobodną działalność wywiadów stron walczących, mogły te wywiady się wzajemnie likwidować do woli, z jednym ponoć tylko zastrzeżeniem, że obywatele szwajcarscy nie ucierpieli przy tym. Tak też się działo. Szwajcaria była też miejsce, gdzie spotykali się naziści i koalicja antynazistowska aby prowadzić uzgodnienia, krążą sprawozdania o tym, że Himmler usiłował u aliantów wynegocjować koniec wojny, jednak mu odmówiono.

9. Te usługi Szwajcarii dla wywiadów obcych trwają naturalnie do dziś, jako przykład. W latach dziewięćdziesiątych znalazł tam schronie niejaki Haszim Thaci, jugosłowiański Albańczyk, poszukiwany przez władze Jugosławii za morderstwo i znany im pod pseudonimem “Wąż”. Wywiad USA, pewnie nie bez współdziałania wywiadu Szwajcarii, wywiad Szwajcarii kooperuje z natury rzeczy z każdym, kreował tego “studenta politologii” na wielkiego przywódcę UÇK w latach napadu NATO na Jugosławię. NATO/USA uczyniły go szefem rządu niezależnej prowincji Kosowo wystawiając mu tak jak nazistom tzw. Persilschein , to ważne pojęcie denacyfikacji jest zupełnie polskiej Wikipedia nieznane. Więcej n.t. Thaci google(“Thaci & handel organami”).

10. W latach powojennych wykreowała się Szwajcaria na “państwo niezależne od bloków” co oznacza, że oferuje ona usługi najemnicze każdemu, kto należycie płaci. Jej “tajemnica bankowa” odegrała niebagatelną rolę w plasowaniu tam zagrabionych przez dyktatorów wszelkiego rodzaju pieniędzy, czy to chodzi o Mobutu (Kongo) czy Marcos (Filipiny), chodzi o miliardowe kwoty dolarowe, zagrabione społeczeństwom. Prawie każdy kacyk lokował swój łup grabieżczy w Szwajcarii. Jej banki są bowiem wyspecjalizowane w praniu pieniędzy jak żadne inne.

11. Nie przeszkadza to jednak Szwajcarii cynicznie i bezczelnie oferować swe “niezależne” usługi w rozlicznych konfliktach a swe centrum w Genewie oddać do dyspozycji wszelkiego politycznego szachrajstwa, w tym szachrajstwa oznaczanego trzema literami ONZ. Łatwo to zrozumieć, jeśli się pojmie, że Szwajcaria to kraj najemników od wielu, wielu wieków.

12. Tym nie mniej, ten kraj posiadł jak mało który, zdolność lawirowania pomiędzy różnymi siłami wpływów, wybierając z reguły właściwą stronę, swą “niezależność od bloków” interpretuje Szwajcaria, jako oferowanie usług najemniczych każdej stronie. Jeśli spojrzeć na parobków sił obcych czy jurgieltników z tego PO.PiSu SLD, PSL, SP ,… do Palikokot włącznie, to przechodzą człowieka ciarki. Jednakże trzeba przyznać, że bez mała tysiąclecie najemnictwa Szwajcarii nie można porównywać z trzema wiekami jurgieltnikctwa w Polsce. To są zupełnie różne doświadczenia i warunki, dlatego Polska nie może stać się Szwajcarią, tym bardziej że ma zbyt wiele mało rozgarniętych mieszkańców.

13. Szwajcarzy są wzywani do głosowania parę razy w roku, mają zresztą wielowiekową tradycję głosowań, choć kobiety otrzymały prawo udziału w głosowaniach dopiero po II Wojnie. Tym nie mniej pierwsza członkini rząd musiała go opuści z racji udziału w przestępstwie, czym wykazała, że kobiety kwalifikują się do rządu równie dobrze jak mężczyźni. Pani Sommaruga jak wiele innych kobiet ze szwajcarskiej polityki dowodzi tego również.

Wielu nurtuje pytanie, czy Polska może stać się Szwajcarią, już z uwagi no powyższe musi odpowiedź brzmieć: NIE.

09.07.2015