RFN

Wokół Niemców krążą niezliczone baśnie, uprzedzenia a nawet nonsensy, zresztą podobnie wygląda stosunek Niemców do Polaków. Jako że problemy Niemców nie stanowią przedmiotu naszych uwag, zajmiemy się świadomością Polaków. Karnawał Niemcy ?!! Karnawał Jednym z większych nieporozumień odnośnie Niemców jest przekonanie, że wszyscy są nazistami i przy tym szczególnie skłonni do popełniania zbrodni wojennych, przeciwko… Read More RFN

Gadzinówka Onent

Zwraca się uwagę czytelnika na fakt, że od tygodnia gadzinówka onet blokuje publikację tekstów prostopopolsku. Teksty odrzucone przez onet pojawiają się patrz. link, 11.07.2016. Liczba giwazdek “*” wskazuje, ile razy usiłowano tekst w onecie opublikować. Patrz też Spis treści blogu. Wkazówka n.t. onetu. Lista tekstów. Źródło inspiracji pani Applebaum A to ci historia sojuszu Polski… Read More Gadzinówka Onent

Balcan route

Narkotykowa Unia Wojna  USRAela przeciwko UE. Autor artykułu „Narkotykowa Unia” zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt wielokrotnego użycia tzw. „balcan route”, kótóra jest główną marszrutą ataku przeciwko UE. „Balcan route” (szlak bałkański) powstał przy pomocy NATO i UE po napadzie na Jugosławię (1999) dla potrzeb CIA i utworzenia tam węzła tego szlaku w Kosowie. Niektórzy… Read More Balcan route

WYKAZ ANTYPOLSKICH AGENTÓW

Autorzy proszą o wskazówki dla tej listy, n.p. czy może ktoś przedłożyć listę członków grupy terrorystycznej Sorosa pod nazwą Fundacja Batorego i.t.p. Każdy Polak powinien mieć możliwość sprawdzenia, kto angażował się w takiej czy innej antypolskiej organizacji. Patrz też HALA PODŁOŚCI WYKAZ ANTYPOLSKICH AGENTÓW  FB tzw. Fundacja Batorego Sorosa  KOD tzw. Komitet Obrony Demokracji FB… Read More WYKAZ ANTYPOLSKICH AGENTÓW

Szwajcaria i jej rola

Wielu postrzega Szwajcarię jako ostoję demokracji, i mają rację, tej demokracji. Z tej racji, że publiczność w Polsce jest systematycznie dezinformowana, nie mają ludziska z reguły pojęcia, jaką właściwie rolę pełni Szwajcaria. Tu mała rekapitualacja historii. 1. Szwajcaria od średniowiecza była krajem najemników, feudałowie szwajcarscy organizowali grupy najemników i za opłatą oferowali służbę różnym innym… Read More Szwajcaria i jej rola