EuroWeek Szkoła Liderów

Wyciąg z dokumentu starosty kłodzkiego poz. nr. 4 o rejestracji tej organizacji jako stowarzyszenia zwykłego, patrz analiza Bogumiły Kempińskiej-Mirosławskiej Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów do ewidencji Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego Reprezentacja stowarzyszenia Organ kontroli wewnętrznej Regulamin działalności Status organizacji pożytku publicznego Euroweek Szkoła Liderów    — ?! Plac Wolności 21, 57-500 Bystrzyca Kłodzka Stowarzyszenie zwykłe… Read More EuroWeek Szkoła Liderów

Do Archidiecezji krakowskiej

do sekretariat@diecezja.krakow.pl W dniu 2018-12-16 22:55:30 użytkownik prostopopolsku napisał: Szanowni Ojcowie, z uwagi na postępującą talmudyzację kościoła, w szczególności usunięcie z kanonu wiary zakazu lichwy/procentu, w celu otwarcia społeczeństwa dla potrzeb żydowskiego lichwiarstwa, zawiesza moja rodzina dalsze jakikolwiek płatności na rzecz instytucji czy osób kościoła. Wyrażamy w ten sposób sprzeciw wobec postępującej degeneracji moralnej i… Read More Do Archidiecezji krakowskiej