Demon tzw. pandemii: Bill Gates

 
 
 
.
2020: Oglądane w tym blogu tematy:
.
Staats2020
.
Ta tzw. „pandemia” ma wiele demonów, jednym z najgroźniejszych jest Bill Gates.
.
2007 – otwarcie biura fundacji Bill i Melindy Gates w ChRLTesty nie identyfikują stanu chorobowegoTesty nie identyfikują stanu chorobowego
.
Test PCR jest nieco dokładniejszy, ale nie stwierdza on żadnego zakażenia a jedynie ew. obecność jakiegoś śladu pewnego RNA, który cechuje ponoć wirusa, nie stwierdza jednak ani zakażenia, ani stanu chorobowego. Stwierdzenie w statystykach, że pozytywni są chorzy jest po prostu świadomym kłamstwem, tzn. administracja popełnia przestępstwo fałszowania danych.
.
.
różnorakie powiązania, choć nie bezpośrednie z Wuhan, ChRL, n.p. Prof. Dr. Huimin Yan, Institute of Virology, Wuhan, China współpracuje z uniwersytetem Erlangen-Norymberga (RFN) w projekcie finansowanym m.in. przez fundacje Gatesów.
.
.
2015 – udział Billa Gates w firmie CureVac, która w operacji „Pandemia” stanie się ważnym dostawcą tzw. „szczepionki” drugiej generacji
 
.
Kwiecień 2018 – demon Gates odbył rundę wizyt u ministrów i rządów zajmujących się zdrowotnością ludności w celu przygotowania masowych szczepień, n.p. w RFN,
maj 2018 – ćwiczenie „Clade X” w Johns Hopkins University (JHU), przyszłej centrali operacji „Pandemia”, fundacja Billa Gates zleca i finansuje JHU
.
.
wrzesień 2019 – Bill Gates zainwestował w firmę Biontech w RFN, firma aktualnie ogłosiła, że przygotowała tzw. „szczepionkę” dla tzw. „pandemii”, też drugiej generacji
.
.
październik 2019 – symulacji pandemii koronawirusa “Event 201” z 65 milionami ofiar śmiertelnych na świecie w przeciągu 18 miesięcy, także w w/w JHU, rodzaj planu operacyjnego realizacji operacji „Pandemia”, można przyjąć, że tzw. środki pandemiczne dla rządów świata jak zamrożenie działalności gospodarczej tzw. lockdown zostały już wówczas zaplanowane, patrz link j.w.

 

 
kwiecień 2020 – Gates tak określa plany pandemii: «Wenn es etwas gibt, was in den nächsten Jahrzehnten mehr als zehn Millionen Personen töten kann, dann ist es sehr wahrscheinlich eher ein hochansteckendes Virus als ein Krieg» (Jeśli jest coś, co w następnych dziesięcioleciach potrafi zabić dziesięć milionów osób, to jest bardzo prawdopodobnie raczej wysoce zakaźny wirus niż wojna )
.
.
14.11.2020
 
 
Buffet jest nie tylko bliskim przyjacielem i partnerem Billa Gatesa, ale wg. moich danych, ten słynny mamager hedge fond zaangażował, podobnie jak B. Gates, środki finansowe zarządzanego przez siebie funduszu w przemysł szczepionkowy.
 
Buffett już przed wielu latami ustalił swą pozycję demona wojny. W roku 2006 dla “The New York Times” oświadczył W. Buffet, że jego klasa wypowiedziała całej ludzkości wojnę, wojnę globalną, przy czym z góry zapowiedział, że jego klasa tę wojnę wygra:
 
 
cytuję: “There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning.”
 
“Na wojnie jak na wojnie”, musimy się przygotować na to, że będzie wiele ofiar w tej wojnie, wiele ofiar śmiertelnych, inwalidów (już szczepionka tzw. “grypy świńskie” pozostawiła po sobie liczną rzeszę inwalidów, którzy z reguły pozostali bez jakiejkolwiek pomocy czy zadośćuczynienia). Wydaje się, że strona prowadząca wojnę przeciwko ludzkości znalazła idealny sposób wymordowania ludzkości: wyszczepić ją.  Można przy tym dodać, że tzw. rządy w krajach świata, wykonają sprawnie  przydzieloną im przez klasę Baffetta rolę, n.p. kanclerz RFN Merkel, powtarza publicznie postawione jej zadanie: “Die Pandemie erst besigt ist, wenn alle Menschen auf der Welt geimpft sind. … geht es hier um eine elementare Frage der Gerechtigkeit.”  wg. niej tzw. “pandemia” zostanie dopiero wtedy pokonana, gdy cała ludzkość została już wyszczepiona, … dalej udział ludzkości w tym globalnym wyszczepiania ocenia jako elementraną sprawiedliwość, tzn. wg planów tej wojny globalnej, cała ludzkość powinna zostać dotknięta wyszczepieniem, co otwiera powinowactwo słowa “wyszczepić” z “wytępić”.
 

.
Bill Gates ma jasny cel, tak oficjalnie ustala cele jego szczepionek i opieki lekarskiej reprodukcji od min 4:34 (tylko 40 sek)
.
.
Jego szczepionki i opieka lekarska reprodukcji, chodzi o ciążę, płodność, kastrację, pozwolą zmniejszyć pogłowie ludzkie jedynie o 10-15%, ale czy to MWF wystarczy ? No, to trzeba będzie zastosować inne metody likwidacji ludzkości.
.
 

 
tekst został opublikowany

„pandemia świńskiej grypy. … A potem kolejnych 10 lat przygotowań.” Wprowadzenie korektury i szczegółowy instruktarz namiestników krajów świata jak mają postępować z ludnością w celu realizacji planu.

https://pppolsku.wordpress.com/2020/04/12/jak-dokonac-internowania-pol-miliarda-ludzi#Prehi

Wstrzykuje się ludności nie jakąś szczepionkę, a jedynie materiał mRNA, który ma zmanipulować funkcjonowanie komórek organizmu. To już nie jest żaden eksperyment globalny, jak niektórzy to określają, ale globalna manipulacja genetyczna ludzkości.

Wyciąg z oficjalnego dokumentu dla biorących udział w masowej manipulacji genetycznej, firmowany  przez dwóch zbrodniarzy przeciwko narodowi polskiemu noszących pseudonimy operacyjne “premier” i “minister zdrowia” :
„Kancelaria Prezesa Rady Ministrów      Ministerstwo Zdrowia

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego
przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

Kwestionariusz należy wypełnić przed wizytą u lekarza. (tzn. zanim udzielono jakichkolwiek wyjaśnień, w szczególności terminów fachowych) Odpowiedź na poniższe pytania pozwoli lekarzowi zdecydować, czy można u Pani/Pana wykonać w dniu dzisiejszym szczepienie przeciw COVID-19.

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na wykonanie szczepienia przeciw COVID-19
Potwierdzam, że zostały mi przekazane informacje dotyczące tego szczepienia i je zrozumiałam/zrozumiałem. …

Data i podpis

Zarówno w tym kwestionariuszu jaki i w ulotce dla pacjenta nie wymieniono nawet, że chodzi o materiał mRNA,dla materiału mRNA używa prezes Rady ministrów i minister Zdrowia kodu operacyjnego „szczepionka”, stosowanego powszechnie w operacji “Pandemia” przez organizatorów. Chodzi o ewidentne wprowadzanie Polaków w błąd w celu wyłudzenia od nich podpisu pod zgodą na dokonanie na nich zabiegu genetycznego.

Powyższy tekst nie jest chroniony prawem autorskim i może być rozpowszechniany i publikowany bez jakikolwiek ograniczeń, ale bez jakichkolwiek skreśleń.
Autor: PostoPoPolsku. Link: https://pppolsku.wordpress.com


 
.
Siedząc grzecznie w Polsce za piecem, nie zawsze mieliśmy okazję zapoznać się z tym, co dzieje się w świecie rzeczywistym, zajęci przesypywaniem się piasku w naszym rodzimym grajdołku. Tymczasem już z chwilą zakończenia II. Wojny, w której udał się znakomicie eksperyment kontroli populacji ludzkiej, tzn. jej redukcja o ok. 60 milionów, podjęto dalsze starania w kierunku kontroli ludzkiej populacji tzn. wstrzymania jej niekontrolowanego wzrostu i jej redukcji.
.
Bardziej zaawansowanym w tej tematyce jest wiadomo, że kluczową rolę odgrywała inicjatywa klanu Rockefellerów, która nie tylko towarzyszyła powstaniu narzędzia zarządzania ludzkością pod nazwą ONZ, rodzaj spędu kacyków zarządzających ludnością w poszczególnych krainach nazywanych państwami, ale także tzw. “planowaniu rodziny” jak również “medycyny rockefellerowskiej”, która przejęła ścisłą kontrolę nad rozwojem medycyny na świecie. Idea “medycyny rockefellerowskiej” jest prosta, wykorzystać medycynę do regulacji pogłowia ludzkiego,  “terapia rockefellerowska” pozwala sterować skuteczność leczenia, jak też umożliwia redukcję populacji, co tak niezwykle zręcznie ujął ambasador tzw. “pandemii” covid-19 pan Bill Gates, o czym wyżej. Covid-19 jest, jak z tego wynika, efektem bez mała stuletnich wysiłków wielkiego kapitału w dziedzinie kontroli populacji ludzkiej.
.
Aby ułatwić zrozumienie podstaw pan Billa Gatesa, cytuję wprowadzenie do artykułu z grudnia 1981. roku, a więc roku, kiedy wywiady państw zachodnich zatroszczyły się o naszą przyszłość i rozpoczęły frontalny atak na ówczesne państwo polskie: PRL, w ten to sposób przeszły problemy naszej populacji pod nadzór takich organizacji w USA jak choćby US AID, co nie znaczy, że przedtem służby w naszym kraju nie były już inspirowane przez klan Rockefellerów,  bowiem “planowanie rodziny” zagościło w PRL gdzieś pod koniec lat 50-tych, a więc stosunkowo szybko po jego wynalezieniu przez ten klan.
.
Poniżej zaczerpnięte z Cultural Survival, Inc.
.
“Kontrola populacji, ten slogan lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, to przemilczana rzeczywistość lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Jak było do przewidzenia, to populacje Trzeciego Świata poniosły ciężar eksperymentowania z nowymi medykamentami i w konsekwencji polityki kontroli populacji. środki antykoncepcyjne były sponsorowane  eksperymentalne przez SEATO w Bangladeszu. Kobiety w Puerto Rico i Meksyku były wykorzystywane do testowania środków antykoncepcyjnych bez ich zgody. Depo-Provera  użyto w celach eksperymentalnych na 8000 kobiet w San Pablo w Meksyku; 120 000 na Sri Lance; i 250 000 w Bangladeszu. Na całym świecie prowadzi się politykę sterylizacji rdzennych mieszkańców. Od 1960 roku jest USAID *) głównym dawcą pieniędzy na cele kontroli populacji Trzeciego Świata, dostarczając połowę pieniędzy na programy kontroli urodzeń i służby planowania rodziny, które opłacane są z międzynarodowych środków finansowych, w tym pigułkę, wkładkę domaciczną i sterylizację.”
.
Jak z tego wynika, przedstawiciele wielkiego kapitału światowego troszczą się o populację ludzką na Ziemi, gdzie najwyraźniej sprawują władzę, przy tym nawet takie „niezawisłe” państwo jak USA realizuje zadanie, jakie od nich otrzymuje, przynajmniej jeśli chodzi o rzecz najważniejszą, populację ludzką.

 

.
Pewne światło na ocenę „kontroli populacji ludzkiej” rzuca nasz system prawny, pojedyncze morderstwo zasługuje na najwyższy wymiar kary, mord masowy jak choćby w Hiroszimie jest podstawą do chluby i nagród, czasem mord masowy, jeśli ofiarami są Żydzi, może być też inaczej oceniany.
.

.
*)Oficjalnie USAID jest organizacją administracji USA, która ma zajmować się pomocą w rozwoju krajów niedorozwiniętych, jak widać ważnym zadaniem USAID jest regulacja populacji  krajów otrzymujących “pomoc” z USA, warto przytoczyć, że pan Tedros Adhanom, zanim stanął na czele WHO aby rozpętać  pandemię covid-19 był ministrem zdrowia Etiopii, gdzie przy pomocy USAID miał reformować system leczniczy w tym kraju.
.

4 thoughts on “Demon tzw. pandemii: Bill Gates

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s