Gadzinówka Onent

poniedziałek, 11 lipca 2016

Gadzinówka Onent

Zwraca się uwagę czytelnika na fakt, że od tygodnia gadzinówka onet blokuje publikację tekstów prostopopolsku. Teksty odrzucone przez onet pojawiają się patrz. link, 11.07.2016. Liczba giwazdek “*” wskazuje, ile razy usiłowano tekst w onecie opublikować. Patrz też Spis treści blogu.Wkazówka n.t. onetu.

Lista tekstów.

Źródło inspiracji pani Applebaum

A to ci historia sojuszu Polski z sojusznikami,

Bezspornie wysyła NATO sygnał Polakom

Rosja nie może 

Zjawisko zamachu w UEZjawisko zamachu w UE

Plan funkcjonuje
=========================
> http://pppolsku.blogspot.com/2015/09/oper.html

Jak widać udało się pani M. i jej światłym pomocnikom

> http://kdgwna.blogspot.com/2015/03/syj.html#MIKO

wproawdzić posiłki do boju. “Kulutra powitalna” się sprawdziła

> http://wiadomosci.onet.pl/forum/atak-w-pociagu-w-bawarii-czterech-pasazerow-zostal,0,2829406,219625637,czytaj.html
*  *  *  *  *  *
22.07.2016  19:47   20:23  20:48  20:52  23:22    23.07.2016  08:48

Najważniejsze pytanie
********************************
jakie pojawia się przed ludnością jest, czy obecny reżym ma w ogóle zamiar chronić ludność przed importem tego rodzaju ekscesów

> http://kdgwna.blogspot.com/2015/03/syj.html#MIKO

czy wręcz przeciwnie ?

> http://pppolsku.blogspot.com/2015/09/oper.html

Nadal  będzie realizował plan pana S w rmach OSF.
*  *  * 23.07.2016  08:50  9:10  09:23


**************************************
“Anne Applebaum: Kaczyński mnie inspiruje” cytat z ONETuhttp://pppolsku.blogspot.com/2011/12/fb.html

Jak link przekonująco dowodzi, nie jest to jedyna inspiracja. Ta jest bardziej przydatna dla Ukrainy cz y Polski.
*  *    10:35   12:13

A to ci historia sojuszu Polski z sojusznikami,
***********************************************
> http://pppolsku.blogspot.com/2012/01/kiedy-przestepczosc-zorganizowana-jest.html#Drole

sprawdzonego, pan  prezydent wie co ma mówić.
*   08.07..2016  00:47

Bezspornie wysyła NATO sygnał
***********************************************
> http://ndp.neon24.pl/post/132563,gen-miroslaw-rozanski-nato-wiecej-halasu-niz-konkretow

Polakom

> http://macgregor.neon24.pl/post/132459,prostytucja-i-glupi-wasalizm#comment_1317939
patrz tekst powyżej.
*  *  *  08.07..2016   00:37  00:39   00:44

Rosja nie może    dor tekstu onetu  “Andrzej Duda: NATO wysyła jasny sygnał solidarności
******************************
“Nie można dopuścić, by Rosja rozmawiała z nami z pozycji siły”, my za to możemy, bo zostaliśmy upoważnieni

> http://pppolsku.blogspot.com/2012/01/fh.html

tak bowiem ważna jest nasza rola.

http://macgregor.neon24.pl/post/132459,prostytucja-i-glupi-wasalizm#comment_1317939

Pan prezydent pięknie udokumentował, co napisano w powyższym linku. Mamy fajnego prezydenta i rząd.

Por. też słowa pana prezydenta z doświadczeniem, patrz  tekst powyżej.
*  *   07.07.21016 14.:44założono 11.07.2016

niedziela, 20 marca 2016

Balcan route

Narkotykowa UniaWojna  USRAela przeciwko UE.

Autor artykułu „Narkotykowa Unia” zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt wielokrotnego użycia tzw. „balcan route”, kótóra jest główną marszrutą ataku przeciwko UE.
„Balcan route” (szlak bałkański) powstał przy pomocy NATO i UE po napadzie na Jugosławię (1999) dla potrzeb CIA i utworzenia tam węzła tego szlaku w Kosowie. Niektórzy wiedzą, że CIA jest największym handlarzem narkotyków i broni na świecie. Szlak bałkański został utworzony przez CIA w celu przerzutu produkcji opium i jej pochodnych (heroina) z Afganistanu do Unii Europejskiej, jego ważnym węzłem są bazy USA i bandy narkotykowe w Kosowie, które zostały tam założone po podbiciu tego kraju, jak zawsze w celach demokratyzacji, przez NATO. Istotnie narkotyki są podstawowym instrumentem demokratyzacji, nie przypadkowo pierwszą instalacją w krajach podbitych przez demokrację jest fabryka Coca-Cola, wizytówka tej demokracji, której to nazwa sama wskazuje na powinowactwo z kokainą.
Afganistan stał się pod panowaniem sojuszników USA/CIA tzw. mudżahedinów, zwanych też baronami opiumowymi, największym producentem opium na świecie i najważniejszym dostawcą towaru dla międzynarodowej sieci dystrybucji narkotyków CIA, przy tym jest Afganistan kluczowym zaopatrzeniowcem na „szlaku bałkańskim”. Przy okazji powstała słynna później Al Kaida, wg. niektórych źródeł, baza danych najemnych bojowników USA w Afganistanie. USA, które tę bazę danych utowrzyły, znały znakomicie jej członków.
Obok Kosowa podobnie ważną rolę na „szlaku bałkańskim” odgrywa Turcja, a reżym w tym kraju gwarantuje odpowiednią infrastrukturę transportową.
Po likwidacji produkcji opium w Afganistanie przez talibów (2001), powstało poważne zagrożenie dla tej ważnej inwestycji CIA jak też dla zaopatrzenia narkomanów w UE. Na szczęście udało się CIA nakłonić rząd USA, pamiętamy widowiskowe zniszczenie trzech drapaczy chmur w NY, aby napadł na ten kraj w celu odbudowy produkcji opium, CIA utworzyło w Afganistanie, na wzór swej wcześniejszej konstrukcji „złote trójkąta”, tzw. „złoty półksiężyc”, patrz choćby Wikipedia:
Dalsze szczegóły dostarcza tekst sprzed pięciu już lat, co świadczy o tym, że problematyka jest znakomicie znana w kręgach fachowych i politycznych.
Naturalnie, USRAel organizował inwazję migrantów na UE, nie bez wiedzy polityków UE, bowiem region BW jest naszpikowany służbami specjalnymi z krajów UE, w tym naturalnie Polski, które zarejestrowały te przygotowania. Na pozór może wydawać się dziwnym, że kraje UE odmówiły Turcji środków na utrzymanie uciekinierów z Syrii w obozach na terenie Turcji, w świetle jednak przygotowywanej przez USRAel przy wspólnictwie rządów krajów UE inwazji migrantów na UE, wydaje się to współdziałanie z agresorem nawet logiczne. Czyli po prostu, inwazja migrantów na UE została przygotowana przez USRAel przy wsparciu V. kolumny w krajach UE.
Centrum imperium USA uzależniło kraje UE w wieloraki sposób od siebie, tym nie mniej, z uwagi na zagrożenie ze strony euro dla dolara, prowadzi permanentnieoperacje mające na celu zdyscyplinowanie UE, osłabienie euro i wybicie UE z głowy, że euro może zastąpić dolara, co częściowo euro już dzisiaj czyni.
Inwazję przygotowano z dwóch przyczółków: Turcji i Libii. Libia, jak starzy górale jeszcze pamiętają, została napadnięta przez NATO aby wymienić legalne władze Kadafiego przez zależne od USRAela bandy islamskie. Kadafii blokował w znacznym stopniu migrację do Włoch. Die bandy libijskie zostały od razu zaangażowane do przygotowania desantu migrantów na UE, przerzutu migrantów do UE dokonują od lat.
Naturalnie presja USRAela przez Libię na UE nie była zbyt skuteczna, stąd stało się dla agresora koniecznym utworzyć inny szlak przerzutów migrantów, do dyspozycji miał od przeszło dziesięciu lat zorganizowany i znakomicie współpracujący z bazami armii USA szlak bałkański. Dysponujący przy tym sprawdzonymi kadrami zarówno przestępczymi (por. Hashim Thaci i bandy UCK) jak i służbami tajnymi krajów na szlaku: Turcji, Grecji, Bułgarii, Kosowa i.t.d. A więc agresor dysponował na szlaku bałkańskim odpowiednią infrastrukturą, aby operację inwazji migrantów na UE skoncentrować na tym szlaku.
Ten link przypomina o tym, jakie znaczenie w wywieraniu presji na kraje jest zastosowanie broni masowego rażenia w postaci masowej migracji. Konsekwencje takiego rażenia, jak przy broni jądrowej, są odczuwalne dla kraju nawet dziesiątki lat później.
W połowie roku 2015 zorganizowano spotęgowane przerzuty migrantów na tym szlaku, niezbędna była tu jednak współpraca V. kolumny żydowsko-amerykańskiej w krajach UE, w szczególności w RFN. Próba zalania migrantami krnąbrnych Węgrów, nie udała się, ci bowiem odparli tę inwazję powołując się na obowiązujące ich prawo UE, tzw. umowę z Schengen. V. kolumna w UE (KE UE i kierownictwo krajów UE) a szczególnie jej media, tzn. praktycznie wszystkie media głównego nurtu, zaczęły kampanię dyskredytacji Wągier, z wyjątkową wzywając do łamania obowiązującego prawa, zgodnie z zasadami dla tego etapu..
Był to znakomity dowód na to, że administracja UE i poszczególnych państw UE są niczym innym jak tylko organizacjami o charakterze przestępczym.
Z uwagi na częściowe niepowodzenie operacji inwazji na Węgry zdecydowało kierownictwo operacji przesunąć szlak bardziej na zachód omijając Węgry, jednakże wezwało jednocześnie swą agenturę w RFN do odbioru tej przygotowanej dla UE przesyłki. Jak pamiętamy, kierowniczka z RFN Merkel, ważny podwykonawca operacji inwazji, znany zresztą od lat jako agent żydowsko-amerykański, wezwała do skierowania inwazji na RFN, było to też konieczne, gdyż przygotowane siły inwazyjne rekrutowane we wszystkich krajach kontrolowanych przez USRAel, od Pakistanu po Maroko spiętrzyły się na granicy UE w takim stopniu, że groziło to stabilności bazowych krajów inwazyjnych, interwencja Rosji w Syrii zaostrzyła tę sytuację. Pomoc V. kolumny z UE, głównie Berlina i po części Brukseli, okazała się niezbędna dla powodzenia operacji inwazji.
Opozycja wielu krajów UE, które nie były zaangażowane w operację albo obawiały się nie bez racji konsekwencji inwazji, jak Austria, pomna jeszcze niedawno obchodzonego oblężenia Wiednia przez Turków, jak i samej ludności w RFN doprowadziła w ostatnich tygodniach do zablokowania granicy macedońskiej, będącej na szlaku bałkańskim i złagodzenia naporu inwazorów. Być może także pora roku zmniejszyła możliwości rekrutacji kadr do tego desantu. Zresztą dotychczasowa masy inwazorów stawiają n.p. władze RFN przed kosztami, które są rzędu rocznego budżetu średniego państwa UE jakim jest Polska.
Osobom nieco mniej zorientowanym w imperialnych metodach prowadzenia wojny zwraca się uwagę na to, że „broń masowej migracji” jest chyba najczęściej używanym rodzajem broni masowego rażenia z celem wymuszenia na krajach wymaganej powolności politycznej czy gospodarczej.
W sumie można w wyniku postawić parę tez:
1. USRAel prowadzi od dziesięcioleci wojnę przeciwko UE w obronie swej waluty: dolara a tym samym swej uprzywilejowanej pozycji imperialnej.
2. Inwazja migrantów na UE jest jedynie jedną z większych operacji USRAela przeciwko UE w ramach strategii zwalczania ekonomii i siły politycznej UE. Wielu zdaje się nie dostrzegać, że świętą księgą tzw. “islamistów” jest talmud, którzy w Brukseli tak pobożnie uczcili wielkie święto Purim.
3. W rządach i zarządach UE i poszczególnych krajów UE znajduje się znaczna liczba agentów USRAela, V. kolumny, która niezwykle skutecznie sabotuje interesy zarówno UE jak i poszczególnych krajów, szczególna rola przypada tu ekipie w Berlinie. Problem tej agentury we władzach w Polsce dyskutowano wielokrotnie.
4. Administracje krajów UE czy samej UE są tworami organizacyjnymi o charakterze organizacjiprzestępczych, nastawionymi na bezwzględny rabunek dóbr ludności
5. Zamiast zajmować się każdą duperelą, jaką nam nasi przyjaciele zza oceanu zadadzą, może należało by zająć się najpierw agentami USA i Izraela (Aman, Mossad) zanim zdążą nam jakąś świnię podłożyć ? Jak na razie jest jednak sytuacja bardzo niepokojąca.

wtorek, 19 stycznia 2016

Filus – Film został przez Google usunięty

Różnica pomiędzy śmiercią Goja i Izraelity wg. najnowszych badań prof. Engelking-Boni: 

oryginalny komunikat google jaki się pojawił po skasowaniu wideo z panią Engelking-Boni :
 

Chodzi o wycinek wywiadu pani prof. Engelking-Boni n.t.

“Różnica pomiędzy śmiercią Goja i Izraelity wg. najnowszych badań prof. Engelking-Boni:”

o wyniku jej badań nad śmiercią Gojów tzn. m.in. Polaków.

 

Published on Dec 27, 2012

Jeśli Goj umiera to jest to, cytuję wyniki najnowszych badań naukowych w Polsce: “śmierć naturalna, biologiczna, śmierć jak śmierć”, podobnie jak …. no n.p. jak u bydła, po prostu zdycha, żebyśmy mieli wyobrażenie jaka to jest śmierć Goja naukowo zbadana, ale jek umiera Żyd, to o ho ho! To jest zupełnie inna śmierć, to jest “tragedia, dramatyczne doświadczenie, metafizyka, … spotkanie z najwyższym”, można określić to jako “spotkanie 3-go stopnia”. Naturalnie nigdy by się Goje w Polsce nie dowiedzieli o tym jaka ich śmierć czeka, z rąk żydowskich siepaczy,  gdyby nie opłacili stanowiska profesora cennym badaczom żydowskim, jak pani Elngelking-Boni.

W tym miejscu należy podziękować Boni za jej znakomitą pracę, należy przy tym jednak skrytykować, że jej sformułowanie “nie wiem jak oni to (śmierć) przeżywali” wydaje się być błędnym, bowiem istotą śmierci jest, że się jej nie przeżywa.

To jest wyciąg z programu TVN z dnia 9.2.2011,

http://pppolsku.blogspot.com/2012/02/…

który to znakomicie spreparowane doniesienie propagandowe wyświetlił za pieniądze Gojów, którzy ochoczo wspierają tę gadzinówkę oglądając ekskrementy tego rodzaju jak tu przytoczone.

Red. Stanisław Michalkiewicz dostarcza na kopy inne przykłady tego rodzaju zwyrodnień, nie trzeba co prawda z nim czy ze mną się zgadzać, ale zastanowić nad kosekwencjami chyba warto. Dodam, że sam czasami neguję pana Michalkiewicza ale zwykle muszę mu przyznać rację.


Po tym jak rozgorzała dyskusja n.t. tej wypowiedzi, ok. 25.000 odsłonięć, zostało to wideo zlikwidowane razem z tym tekstem jak wyżej, i dyskusją dziesiątków komentatorów.Widocznie żydowskie kierownictwo TVN było zbyt zaniepokojone rozwijającą się dyskusją n.t. śmiertelnej “metafizyki” w żydowskim wydaniu. Nic straconego, oto inny przykład.

Wideo można też obejrzeć TU, nacisnąć foto.

Jeśli nie funkcjonuje, to znowu żydowska policja zlikwidowała go.

wtorek, 5 stycznia 2016

WYKAZ ANTYPOLSKICH AGENTÓW

Autorzy proszą o wskazówki dla tej listy, n.p. czy może ktoś przedłożyć listę członków grupy terrorystycznej Sorosa pod nazwą Fundacja Batorego i.t.p. Każdy Polak powinien mieć możliwość sprawdzenia, kto angażował się w takiej czy innej antypolskiej organizacji. Patrz też HALA PODŁOŚCI
WYKAZ ANTYPOLSKICH AGENTÓW
 FB
tzw. Fundacja Batorego Sorosa
 KOD
tzw. Komitet Obrony Demokracji

FB – Fundacja Batorego, instalacja Sorosa, patrz niżej, dla Polski

Bachmann Klaus Członek Zarządu
Bolgert Nathalie Członek Zarządu
Kochanowicz Jacek Członek Zarządu
Ziabicki Andrzej Członek Zarządu
Gutkowski Szymon Marcin Członek Zarządu
Herbst Irena Członek Zarządu
Markowski Radosław Członek Zarządu
Muzińska Alina Dyrektor finansowy
Smolar Aleksander
        poza tym :
Pełczyński, prof. Zbigniew Andrzej
 przewodniczący Stefan Batory Trust w Oksfordzie,
założyciel FB

KOD – Komitet Obrony Demokracji

Kolejne wcielenie obcej agentury po KOR, NSZZ “S”; PO, PiS, SLD, PSL, SP, Palikokotach i wielu, wielu innych. Przypomnijmy co oznacza słowo demokracja. KOD jest organizacją zdalnie stereowaną przez siły powiązane z “OSF” Sorosa.

Lista agentów została zaczerpnięta z gadzinówki dla poszukujących wiedzy encyklopedycznej Wikipedia (05.01.20116) :

Krzysztof Łoziński.

Mateusz Kijowski

Wśród dwudziestu jeden założycieli znaleźli się między innymi Krzysztof Łoziński, Walter Chełstowski, Andrzej Miszk oraz Paweł Wimmer
Komitet założycielski reprezentujący Stowarzyszenie do czasu zarejestrowania wybrano w składzie: Mateusz Kijowski, Piotr Cykowski, Jacek Parol, Magdalena Ostrowska.
Tymczasowy Zarząd Stowarzyszenia, kierujący pracami do czasu Walnego Zgromadzenia, utworzyli: Piotr Cykowski, Dorota Guenter, Mateusz Kijowski, Jarosław Marciniak, Jacek Parol, Joanna Roqueblave, Radomir Szumełda.
Tymczasowa Komisja Rewizyjna została powołana w składzie: Beata Kolis, Magdalena Ostrowska, Elżbieta Pytlarz, Paweł Wimmer.

Marka Majewskiego, dla uczczenia dwudziestej piątej rocznicy objęcia przez Lecha Wałęsę urzędu prezydenckiego. Wystąpili między innymi: Małgorzata Duda-Kozera, Jacek Fedorowicz, Freestylowy Teatr Tańca DOWCIPLĄS, Gdańska Formacja Szantowa, Marcin Januszkiewicz, Jacek Kleyff, Konrad Materna, Marian Opania, Kuba Sienkiewicz, Jerzy Słoma Słomiński, Tomasz Szwed, Elżbieta Wojnowska i Wiktor Zborowski

Sympatycy KOD: Agnieszka Holland (żydowska reżyserka)

sobota, 19 września 2015

OPERACJA DESANTU tzw. “uchodźców” do UE

Spis treści

Faza końcowa operacji desantu

Jest rzeczą oczywistą dla każdego myślącego człowieka, że przemyt setek tysięcy ludzi do UE, rządy w UE mówią o milionach, wymaga niezwykłego wysiłku organizacyjnego. Siły USRAela wrogie UE, mające w administracji państw UE piątą kolumnę, licznych swoich agentów, n.p. Merkel w RFN (ten link definiuje zadanie kanclerza RFN), latami przygotowywały tę ostatnią agresję przeciwko UE. Plany operacji muszą nosić datę jeszcze sprzed roku 2001, kiedy to rozpoczęto jeden z ważniejszych etapów przygotowawczych, bandycki napad na Afganistan (2001), później napad na Irak (2003).

Ta inwazja jest jedynie częścią planu podboju Eurazji przez centrum imperialne USA, który to plan tak dokładnie opisał nasz „rodak”, doradca rządu USA, Z. Brzeziński, patrz „The Grand Chessboard”. Według tego planu została Polska opanowana przez imperium zgodnie z harmonogramem, nie do pominięcia są przy tym zasługi „patriotów” z NSZZ „S” w tym podboju, na co już zwracano uwagę. Udało się „patriotom” nie tylko pozbyć majątku społecznego w ramach tzw. „prywatyzacji” ale jednocześnie zwiększyć dług publiczny u MWF dwudziestokrotnie, na ok. 350 miliardów dolarów, co zobowiązało Polaków do płacenia trybutu.

Kolejny cel, Ukraina, został teżczęściowo osiągnięty.

Wezwanie kelnerki federalnej Merkel do tzw. “uchodźców”: “Marsz na Berlin !” słyszeliśmy ostatni raz w maju 1945 roku, ostatni raz były oddziały islamskie (tureckie) pod Wiedniem w 1683 roku (przed 332 laty) i z niemałym trudem udało się je Europie odeprzeć (z decydującym wsparciem Polaków, które było ostatnią udaną polską operacją wojskową przed rozbiciem Polski na strefy kolonii, m.in. dla wtedy uratowanej Austrii). Karta się odwróciła, tym razem “cztery kolumny maszerują na Berlin, piąta kolumna czeka wewnątrz miasta, aby nas powitać”. Wg. sprawozdań mediów, piąta koluman witała już bojowników islamu w Monachium.

Analiza Kelly M. Greenhill (USA) zwraca uwagę poza tym na niemal coroczne zjawisko w polityce, zastosowania migrantów jako skutecznej broni przeciwko państwom.

USA znajdują się w nieprzyjemnej dla nich fazie przebudowyglobalnego imperium w którym na czoło wychodzą inne centraimperialne, rola USA maleje w szybkim tempie, stąd ich gorączkowe zabiegi do osłabienia UE, która jest obok Chin Ludowych głównym konkurentem USA.
W fazie końcowej dokonano (operacje poprzedzające patrz też) :
2008 – operację, pod kierownictwem Goldman Sachs wymierzona przeciwko euro, nazwana w mediach “kryzysem finansowym”, w której finansowe straty UE przekraczały kwotę 2 bilionów euro, straty światowe są szacowane na 4-40 bilionów dolarów, łup tej operacji trafił do jej organizatorów, n.p. Goldman Sachs.
2009 – operację ataku na państwa PIGS i bankructwa Grecji znowu przeciwko euro, przygotowanego przy współudziale tegoż Goldman Sachs (GS), wymuszono na UE, nie bez współdziałania V. kolumny z RFN (Merkel/Schaeuble) i EBC (Graghi-GS), tzw. “ratowanie Grecji”
2011napadu na Libię, przy wsparciu wielu wspólników z krajów UE, którą oddano w ręce dwóch zwalczających się band, aby w tym kraju utworzyć wielką bazę przerzutu desantu do UE drogą morską. Jako pierwsze utworzył agresor przyczółek na wyspie Lampeduza. Wspomniani wyżej agenci piątej kolumny zapobiegli, wykorzystując swój wpływ na decyzje rządowe, aby desant już w pierwszej fazie odeprzeć, stosując także środki militarne. Katastrofalne stało się też to, że agresor jest wiodącym państwem w strukturach NATO i mógł skutecznie torpedować wszelkie wysiłki krajów europejskich.
2011-12 – napad na Syrię, przy współudziale wspólników np. Hollande/Francja wielu krajów UE, następnie wsparcie w utworzeniu „Da’ish” w Iraku i Syrii (nazywanego w zachodni mediach “państwem islamskim”), aby spowodować milionową rzeszę uciekinierów. Nikt jak dotąd nie domagał się wprowadzenia embargo przeciwko „Da’ish”, przeciwnie, Turcja, prawdopodobnie Izrael też, pośredniczy w handlu zagranicznym „Da’ish”, banki „Da’ish” są bez zastrzeżeń obsługiwane przez kraje sąsiedzkie i międzynarodową sieć bankową, podobnie internet,  co jest nizbędne dla rozpowszechniania reklamy „Da’ish” w świecie. Tzw. ataki lotnicze krajów NATO przeciwko tzw. “państwu islamskiemu” są wymierzone jedynie przeciwko syryjskim władzom i infrastrukturze i stanowią jedynie wsparcie sił „Da’ish”, podobnie jak to miało miejsce w Libii.
2014  – destabilizacja Ukrainy i embargo przeciwko Rosji w celu spowodowania ogromnych strat gospodarczych w UE, bowiem embargo to powoduje ogromne straty w gospodarce UE w tym Polski.
Po tych ostatnich operacjach stały agresorom zarówno siły ludzkie jak i bazy przerzutu desantu, bowiem obok Libii utworzono takie bazy w Turcji, kooperującej z agresorami. W tym momencie należało utworzyć jeszcze infrastrukturę przerzutu desantu, t.j.
A. dowództwo i organy koordynacji operacji desantowej
B. organizacje i środki transportu
D. instrukcje dla A. i B. jak też instrukcje dla sił desantowych, w jaki sposób mają infiltrować zaatakowane kraje, przygotować dokumenty jak paszporty.
Z czasem wyłaniają się dane o w/w elementach operacji desantowej.
C. Organizatorzy przemytu a właściwie desantu tzw. “uchodźców” do UE
1.
organizacja w2eu (znaczy  “witaj w UE”), o której donoszone jest, że jest związana z “Open Society Foundation” (Fundacja Otwartego Społeczeństwa) G. Sorosa ( znanego grandziarza z USA, psudonim w półświatku “filantrop”) prowadzi intensywną akcję wspierania tzw. “uchodźców”, miała wydać arabską instrukcję dla nich, jak mają się w EU zachowywać, aby obejść wszystkie pułapki prawne, poza tym instrukcja ma zawierać adresy kontaktowe na terenie całej UE. Lista tych adresów byłaby interesująca, aby ustalić organizacje piątej kolumny. Tenże Soros przejął interes masowego przemytu ludzi do UE, postawił przy tym UE żądanie, przejmowania od niego miliona jednostek przemycanego towaru w ciągu roku, jak podaje brytyjski Express. Jego współpracownica w rządzie RFN natychmiast zaprosiła milion ludzi z przemytu do RFN.
w2eu, operująca z RFN, znajduje się pod kontrolą służb specjalnych RFN lub sił okupacyjnych, jest odpowiedzialna za prowokację masowego napływu ludności z krajów arabskich do UE i setki ofiar utonięć tych tzw. “uchodźców” w konsekwencji katastrof morskich. Organizacja w2eu, z uwagi na jej kryminalny charakter, powinna być już dawno zakazana w RFN, jak widać korzysta on z ochrony służb specjalnych. Wezwanie pani Merkel do tzw. “uchodźców” aby przybywali do RFN i spowodowane w ten sposób ekscesy i szkody, było skoordynowane z dowództwem operacji desantu tzw. “uchodźców”.
w2eu została założona przed 23.02.2010, na swej stronie podaje jednak fałszywą datę założenia 2011. Należy z tego wnioskować, że plany desantu musiały być przygotowane co najmniej pod koniec 2009, tzn. zaraz po tzw. “kryzysie finansowym” i co najmniej na rok przed napadem na Libię.
2.
organizacja watchthemed.net, prowadzi ewidencje katastrof morskich z tzw. “uchodźcami”. Ta organizacja powstała w roku 2012. Organizacja współpracuje z organizacjami w rodzaju w2eu i jest sterowana z W. Brytanii, ma powiązanie z USA (lokalizacja servera).
D. Dokumenty-paszporty.

Niektóre źródła zwracają uwagę na to, że Katar sporządził partię fałszywych syryjskich paszportów, także “Da’ish” (nazywany też państwem islamskim) zdobył znaczną liczbę surowych paszportów, w które wyposażono część sił desantu przeciwko UE. Kraje UE nie mają możliwości zweryfikowania tych dokumentów, gdyż większość krajów UE zerwała stosunki dyplomatyczne z Syrią.

Podobnie utrzymuje się, że ok. 30% sił “uchodźców” legitymuje się dokumentami matury i zamierza w EU/RFN studiować. Oryginalność tych dokumentów w jeszcze mniejszym stopniu może by zweryfikowana. Jeżeli jednak spośród zapowiedzianego miliona 300.000 to maturzyści, to rzecz jest dość dziwna. Przypomina to historię Hashima Thaci, premiera w Kosowie, przywódcy bandy UCK, kótry też był studentem politologii w Szwajcarii.

Jedno z najpoważniejszych czasopism w RFN “Die Zeit” cytuje Syryjczyka 20.09.2015 : Gefälschte Papiere
… Sie sehen nicht aus wie wir, sie sprechen nicht wie wir … nur zehn bis zwölf Prozent der Menschen, die hier sind, sind wirklich Syrer.”
(Fałszywe dokumenty …Nie wyglądają jak my, nie mówią ja my … JEDYNIE DZIESIĘĆ DO DWUNASTU PROCENT ludzi, którzy tu są, SĄ NAPRAWDĘ SYRYJCZYKAMI, )
ale już 5.09.2015, dwa tygodnie wcześniej, meldowały w internecie Niemieckie Wiadomości Gospodarcze :
że niemieccy celnicy przechwycili dostawę sfałszowanych paszportów dla tzw. “uchodźców” z obecnego desantu.
Ludzie oblatani wiedzą, że najlepsi fałszerze dokumentów pracują dla służb specjalnych tzn. wywiadu. Udało się na BW zbudować sieć fałszerzy paszportów, aby zaopatrzyć w nie siły desantu.
Fałszowanie dokumentów jest przestępstwem, tzn. pani Merkel świadomie wezwała do UE liczną rzeszę przestępców, gdyż rząd w RFN musiał wiedzieć od swych pracowników wywiady na BW, że dla tego desantu przygotowano znaczne ilości sfałszowanych dokumentów.
Przestępcy są w pierwszej kolejności przestępcami a następnie mogą być “uchodźcami” czy “migrantami”, tymczasem wolne i niezależne media milczą o tym, że ogromna fala przestępców naciera na nas. Nie mamy obowiązku przyjmować przestępców z innych krajów, tak jak RFN przyjmował podobnych pod kryptonimem “Kontingentflüchtlinge”  z byłych republik ZSRR, wówczas wielu przestępców otrzymało sfałszowane świadectwo pochodzenia żydowskiego, RFN przejęło w ten sposób ok. 500.000, skutki są znane od wielu lat, rozkwit “rosyjskiej” mafii w RFN.
W te paszporty zostali wyposażeni bandyci „Da’ish” (nazywanego w mediach dumnie “państwem islamskim”), zorganizowanych w parę pułków, kótrych wysłano z misją do UE w ramach operacji desantu “Uchodźcy”.
Załączone linki pozwalają czytelnikom sprawdzić wiarygodność powyższych wiadomości.

w2eu

Verein

Der gemeinnützige Verein bordermonitoring.eu wurde 2011 in München gegründet. Im Zentrum der Tätigkeiten des Vereins steht die Auseinandersetzung mit den Politiken, Praktiken und Ereignissen im europäischen Grenzregime und in den Bewegungen der Migration.

w2eu, koordynująca działania desantu “Uchodźcy” została założona w roku 2011 w Monachium. Głównym przedmiotem działalności jest dyskusja z politykami, praktykami i o wydarzeniach w zakresie europejskiego sysytemu granicznego i ruchów migracyjnych. Doniesienia o wyposażaniu “migrantów” w istnstrukcje o zachowaniu w EU i organizacjach kontaktowych przez organizacje Sorosa były wielokrotnie powtarzane, bez jakiegokolwiek dementi.


w2eu.info   od 23.02.2010

Registrant Name:Kasparek Bernd, Registrant Organization:bordermonitoring.eu e.V.
Registrant Street: Friedenstr. 10, Registrant City:Muenchen
Registrant State/Province:DE, Registrant Postal Code:81671

Registrant Org bordermonitoring.eu e.V. is associated with ~2 other domains
Dates Created on 2010-02-23 – Expires on 2016-02-23 – Updated on 2015-02-23
IP Address 213.139.76.196 – 98 other sites hosted on this server
IP Location Germany – Niedersachsen – Netze – Primekom Internationale Netze Consulting Gmbh
ASN Germany AS15598 QSC-AG-IPX QSC AG (registered Aug 15, 2000)
Domain Status Registered And Active Website
Whois History 68 records have been archived since 2010-02-24
IP History 5 changes on 3 unique IP addresses over 5 years
Hosting History 1 change on 2 unique name servers over 5 years
Whois Server whois.afilias.net
Website Title   Index | w2eu.info – Welcome to Europe (en)
Server Type Apache/2.2.16 (Debian)
Response Code 200
SEO Score 83%
Terms 306 (Unique: 209, Linked: 107)
Images 22 (Alt tags missing: 3)
Links 79   (Internal: 76, Outbound: 0)

w2eu.net

Email
Registrant Org bordermonitoring.eu is associated with ~2 other domains
Registrar HETZNER ONLINE GMBH
Registrar Status ok
Dates Created on 2010-05-31 – Expires on 2016-05-31 – Updated on 2015-06-01
Name Server(s) NS1.FIRST-NS.DE (has 76,024 domains)
ROBOTNS2.SECOND-NS.DE (has 3,424 domains)
ROBOTNS3.SECOND-NS.COM (has 9,648 domains)
IP Address 213.139.76.196 – 98 other sites hosted on this server
IP Location Germany – Niedersachsen – Netze – Primekom Internationale Netze Consulting Gmbh
ASN Germany AS15598 QSC-AG-IPX QSC AG (registered Aug 15, 2000)
Domain Status Registered And Active Website
Whois History 39 records have been archived since 2010-06-02
IP History 5 changes on 3 unique IP addresses over 5 years
Registrar History 1 registrar
Hosting History 1 change on 2 unique name servers over 5 years
Whois Server whois.your-server.de
Website Title   the border is the problem…
Server Type Apache/2.2.16 (Debian)
Response Code 200
SEO Score 77%
Terms 3704 (Unique: 1134, Linked: 868)
Images 17 (Alt tags missing: 7)
Links 292   (Internal: 233, Outbound: 59)

watchthemed.net

Watch The Med is an online mapping platform to monitor the deaths and violations of migrants’ rights at the maritime borders of the EU. The WatchTheMed project was initiated as part of the 2012 Boats4People campaign in the Central Mediterranean. Today the project further involves a wide network of organisations, activists and researchers.”

Registrant Name: Lorenzo Pezzani; Registrant Organization: Lorenzo Pezzani
Registrant Street: Flat 41, 50, Roman Road ; Registrant City: London
Registrant State/Province: NA ; Registrant Postal Code: E2 0LT
Registrant Country: GB ; Registrant Phone: +1.447503908720
Registrant Email: 
Admin Name: Lorenzo Pezzani

Email
Registrar DOMAIN.COM, LLC
Registrar Status ok
Dates Created on 2013-03-04 – Expires on 2016-03-04 – Updated on 2015-08-08
Name Server(s) NS1.DOMAIN.COM (has 171,133 domains)
NS2.DOMAIN.COM (has 171,133 domains)
IP Address 66.96.162.129 – 7,663 other sites hosted on this server
IP Location United States – Massachusetts – Burlington – The Endurance International Group Inc.
ASN United States AS29873 BIZLAND-SD – The Endurance International Group, Inc. (registered May 23, 2003)
Domain Status Registered And Active Website
Whois History 19 records have been archived since 2013-03-06
IP History 3 changes on 3 unique IP addresses over 2 years
Registrar History 1 registrar
Hosting History 1 change on 2 unique name servers over 2 years
Whois Server whois.domain.com
Website Title   Watch the Med
Response Code 200
SEO Score 74%
Terms 1250 (Unique: 470, Linked: 249)
Images 17 (Alt tags missing: 17)
Links 94   (Internal: 45, Outbound: 17)
Whois Record ( last updated on 2015-09-19 )

Realista    to jest komentarz do wywiadu Michalkiewicza (wideo)
Można mieć inny pogląd na niektóre wykładnie Michalkiewicza, ale ogólna interpretacja mechanizmów, jakie rządzą w Polsce jest nie do podważenia i pokrywa się z innymi interpretacjami.
Michalkiewicz jest realistą politycznym, jednym z ciekawszych interpretatorów w Polsce. 2 minuty Michalkiewicza więcej przyniosą niż dwa dni serwisów gadzinówek w rodz. “GW”na, TVP, TVN i innej propagandowej swołoczy.
Wg. Michalkiewicza kundle ze służb specjalnych łaszą się do władz imperium, aby uzyskać zezwolenie potarmoszenia Polaków. Jeśli chodzi o tzw. “uchodźców”, to nasi przyjaciele zza oceanu i ci z BW zadbali o to, aby skierować do nas tę agresję islamu,
i jak uczeń czarnoksiężnika zrozumieli, że wypuścili demona z butelki, stąd scedowali odpowiedzialność za Syrię na Rosję, drobne poszczekiwanie USA przeciwko Rosji, uprawiane z takim upodobaniem przez polskich patriotów, jest tylko ujadaniem niezbędnym, aby tych patriotów utwierdzić w ich naiwnym mniemaniu. To jest być może objaw wycofywania się USA “na z góry upatrzone pozycje”.

Obserwujący politykę RFN od dziesięcioleci, RFN jest dla USA (dokładnie MWF) kluczowym organem kontroli UE, zauważył, że od wielu kadencji na czele państwa stawiani są bezpłodni ludzie, eunuchy. Zarówno pani Angela Merkel jak i jej poprzednik Schoeder nie byli w stanie spłodzić jakieś potomstwo.
Nie jest to nic niezwykłego w imperium, którego ważnym elementem jest UE, już imperium rzymskie czy też chińskie potrafiły wykorzystać eunuchów do swych celów, bowiem z natury rzeczy więzi i zobowiązania rodzinne są u eunuchów mniejsze, są więc eunuchy-urzędnicy mniej skłonni do odbiegania od nakazów i zakazów władających imperium a tym samym posłuszniejsi.
Być może nieprzypadkowo zainstalowano takie osoby na ważnej pozycji w administracji RFN.
Nie uszło to uwagi Watykanowi z jego przeszło tysiąc lat politycznym doświadczeniem, także z eunuchami jak wiemy. Papież FI skorzystał też z okazji, aby zwrócić na to uwagę, patrz „Die Welt” :
„Vor dem EU-Parlament hielt Franziskus 2014 eine Rede und nannte Europa eine “unfruchtbare Frau”. Prompt rief die Kanzlerin an und stellte den Papst zur Rede. ”
(W 2014-tym przemawiał Franciszek przed (tzw.) Parlamentem UE i określił Europę jako „bezpłodną kobietę”. Natychmiast zadzwoniła do niego kanclerka z pretensjami.), „Die Welt” cytuje błędnie, w istocie mówił papież o „babce (co) nie jest już płodna i żywotna” („Großmutter und nicht mehr

 

fruchtbarund lebendig ist” ).Przejął ten model Europy od ministra obrony USA Rumsfelda, a więc nie sam wymyślił, tylko skorzystał z instrukcji swego oficera prowadzącego.
Widocznie, i chyba nie bez racji, poczuła się pani Merkel  osobiście dotknięta tym porównaniem, jako figura UE na pokaz, znakomicie odpowiadająca definicji papieża.
W samej rzeczy cechuje nie tylko kanclerkę Merkel bezpłodność, ale także UE. Kiedy to po II Wojnie została III Rzesza przez USA jako RFN okastrowana , jest ten kraj do dziś rodzajem politycznego, także militarnego kastrata, okupowanym przez USA i W.Brytanię, stacjonuje tam 60 tys. wojskowych tych krajów z czego ¾ z USA, koło Stuttgartu usytuowały władze okupacyjne główną centralę dowodzenia USA i NATO. Czy polityczny eunuch USA, jakim jest RFN, może UE rozsądnie przewodzić, jest rzeczą wątpliwą.
Na domiar złego, także inne kraje przeszły taką kastrację w stylu USA, tzw. „patrioci” w Polsce to bez sił okupacyjnych USA nie są w stanie z przeproszeniem „usiąść na nocniku”, oni mogą „tylko przy udziale USA”, a cóż dopiero inne eunuchy-zaprzańcy z tego POPiSu demokracji w Polsce ?
Trudno się oprzeć wrażeniu, że cały ten POPiS demokracji, w którym bierze też udział SLD, PSL, SP, … jak też chwilowe atrapa partii  w rodzaju Palikokotek, Kukizków czy ostatnio Petruów, to zbieranina eunuchów, którzy z interesem mieszkańców naszego kraju nie mają nic wspólnego, a jedynie wysługują się obcym zleceniodawcom, jak to niegdyś popisowo zademonstrował eunuch Sorosa : Balcerowicz.
W jednym wszakże był papież zgodny z linią reprezentowaną przez panią Merkel, widocznie oboje mają tych samych zleceniodawców, bowiem już 25. listopada 2014, a więc ze znacznym wyprzedzeniem, wezwał UE do przyjmowania migrantów napierających do UE przez Morze Śródziemne, głównie muzułmanów. Swą potulność wobec zleceniodawców potwierdził wg „Die Welt” także tym  : „Auf dem Rückflug sagte Franziskus auch, er wolle Gespräche mit der Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS) nicht von vornherein völlig ausschließen ”, że nie wykluczył rozmów z terrorystycznymi bandami „Da’ish” w tekście nazwanych „państwem islamskim (IS)”. Jak wiemy te bandy zostały zorganizowane z inicjatywy USARela, co potwierdza z jakich kręgów wywodzą się zleceniodawcy papieża FI, zleceniodawców kanclerki znamy od dawna. Papież FI zadbał więc, aby ta polityczna inwestycja USA i Izraela „Da’ish” nie pozostała bez odpowiedniego zysku.

czwartek, 17 września 2015

Co prawda niekompletny przegląd

Przegląd państwowej przestępczości zorganizowanej PPZ
Zaczerpnięto, zresztą wyrywkowo, przykłady ze znakomitego źródła medialnego ONET
spełniającego wszystkie wymogi mendia gównego nurtu

2016

Maj

12   zarzuty korupcyjne oraz dotyczace przekroczenia uprawnien – wiceprezes Agencji Rozwoju Przemyslu – Patrycja Z.

2015

Wrzesien

17    Premier Rumunii postawiony w stan oskarżenia w sprawie korupcyjnej

Sierpieñ

20    Włochy: 59 osób stanie przed sądem w procesie tzw. rzymskiej mafii

Lipiec

30     “W toku 16. fazy operacji antykorupcyjnej” – jak głosi komunikat policji – został aresztowany główny koordynator brazylijskiego programu atomowego wiceadmirał Othon Luiz Pinheiro da Silva. Prokurator zarzucił mu przyjęcie łapówki w wysokości 1,5 mln USD.

Szef serbskiej państwowej loterii odchodzi po skandalu podczas losowania

24    Rumunia: były naczelnik więzienia skazany na 20 lat więzienia

23    Czechy: były minister zdrowia skazany na 8,5 roku więzienia za korupcję
Rumunia: zatrzymano byłego szefa MSW pod zarzutem korupcji
KE stawia zarzuty amerykańskim studiom filmowym i brytyjskiemu Sky
KE, MFW, EBC zadowolone z przyjęcia przez Grecję drugiego pakietu ustaw
CBA wszczęło dochodzenie w sprawie oświadczeń majątkowych Biernata  w sprawie oświadczeń majątkowych byłego ministra sportu Andrzeja Biernata

12    Rząd brytyjski przeprowadzał eksperymenty wojskowe na własnych obywatelach – “biologicznych oraz chemicznych”
Rumunia: premier Ponta ustąpił z funkcji szefa rządzącej partii  – wobec którego toczy się śledztwo w związku z oskarżeniami o korupcję
11    Skandal wokół Schwarzeneggera trwa. W ostatnich godzinach urzędowania ówczesny gubernator Schwarzenegger o połowę zmniejszył wyrok więzienia dla Estebana Nuneza, syna swojego politycznego zausznika.
10   Portugalia: aresztowano byłego ministra sportu i młodzieży “oskarżonego o oszustwa podatkowe, korupcję i pranie pieniędzy”

Czerwiec

30    Aleksander Gawronik: król cinkciarzy oskarżony   były senator i biznesmen, kiedyś najbogatszy Polak jest oskarżony o nakłanianie do zabójstwa poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary
oskarżony o nakłanianie ochroniarzy Elektromisu do zabójstwa

12    Hiszpania: król pozbawił siostrę tytułu przed procesem o oszustwa

Maj

27    Działacze FIFA aresztowani pod zarzutem korupcji
22    Rumunia: 8 lat więzienia za korupcję dla byłego burmistrza dzielnicy Bukaresztu

Kwiecien

09    Francja: postępowanie karne ws. przestępstw podatkowych filii HSBC
Lagarde potwierdziła, że Grecja na czas spłaciła MFW ratę pożyczki

08    Ukraina: uznano prawny status bojowników o wolność, w tym członków UPA

07.  15 lat więzienia za korupcję dla byłego burmistrza Nankinu

03.  Wilka z Hemp Gru pobili gangsterzy z “Nowego Mokotowa”
Mafia w SKOK-u
Berlin proponuje Atenom blokadę kont bogaczy nie płacących podatków

02.  Rumunia: sąd nakazał aresztowanie b. ministra podejrzanego o korupcję
Demokratyczny senator Menendez oskarżony o korupcję


KOMENTRARZE czytelników

Aby dać wyobrażenie o poziomie niektórych czytelników, cytuję tu zgłoszone komentarze, można sobie samemu  wyrobić pogląd o ich jakości:

Masz więcej takich mundrości? Dawaj bez krępacji. Piętnujesz ogłupianie ludzi sam biorąc w tym udział. Nie twierdzę, że wszystko co tu zapodajesz jest głupie, ale w większości to bzdety. Sam wymyślasz czy gdzieś szukasz? – dotyczy posta: Słownik demokracji
Anonimowy
w dniu 15-12-10

czwartek, 30 lipca 2015

Operacja “Ateny-Kijów”

 

Aby zrozumieć przyczyny wielu wojen, najlepiej jest się posłużyć metodą “cherchez le pétrole”.
Znakomicie się sprawdza ta metoda we wszystkich krajach Bliskiego Wschodu i Afryki, gdzie w celu zabezpieczenia operacji w tym regionie założony został przez imperium przyczółek o nazwie “Medinat Jisrael” na Bliskim Wschodzie.
Dotyczy to zarówno napadu z demokratycznymi intencjami na Irak, Libię, Syrię, Iran, jak też tak nas poruszających moralnie wojny w Sudanie, Algierii, przed laty w potwornej wojnie w Nigerii/Biafra.
Wojna o Afganistan ma obok elementu “ropa naftowa”, były mowa o budowie rurociągu przez Afganistan, także element innych zasobów mineralnych, jest on krajem o wyjątkowo bogatych i różnorodnych zasobach mineralnych, które armia NATO zabezpiecza dla Chin, kontrolę nad afgańskimi terenami sąsiadującymi z Chinami oddała USA już przed trzema, czterema laty, wycofując kompletnie swe wojska z tego regionu. Chiny też przejęły kontrolę nad budową infrastruktury transportowej, kolei, w Afganistanie, która dopiero umożliwi dostęp do zasobów.
Czytelnik nie bez racji po przeczytaniu powyższego może powiedzieć, co ten autor znowu sobie wymyślił, zresztą nie pierwszy raz. To pewnie jakiś żądny sensacji pismak, chcący wszystkimi metodami przyciągnąć uwagę czytelnika.
Ateny są co prawda bliżej Krymu, czy w tym przypadku Kijowa, niż Rzym, ale są naturalnie poważne względy, aby także wojnę finansową przeciwko Grecji zaliczyć do rzędu wojen “cherchez le pétrole”.

Już słowo “wojna” w odniesieniu do operacji w Grecji może oburzyć niektórych czytelników, jako nie tylko bezpodstawna ale i bez sensu. Tu musi autor przypomnieć, że operacja MWF w Grecji odpowiada znanej metodzie przedstawionej przez Perkinsa. Pierwszy stopień tej wojny, jest doprowadzić do poważnego zadłużenia kraju wobec kredytodawców, rodzaj przygotowania aryteryjskiego, reprezentowanych przez IMF (Fundusz Walutowy, członek tzw. “trójki” w Grecji), czyni się to bezsensownymi inwestycjami w kraju, które krajowi nie przynoszą żadnej korzyści gospdarczych, w Grecji przeznaczono to na konsumpcję i oszustwo podatkowe.

Po osiągnięciu odpowiedniego pułapu zadłużenia agentury ratingu ogłaszają bankructwo kraju i taki kraj dostaje kredyty jedynie za bardzo wysoką lichwę (procent), w przypadku Grecji jest mowa nawet o 25%. Rozsądny czytelnik powie nie bez racji, przy tym ryzyku, jest taka wysoka lichwa całkiem usprawiedliwiona. Czyżby ?

Tenże czytelnik zacytuje chętnie rozwiązanie: “przecież Grecja ma swoje wyspy, może je sprzedać”, co właśnie “trójka” od dawna się od Grecji domaga, jak wiemy. Wyspy mają co prawda zbyt małą wartość, aby pokryć cały dług Grecji, ale zawsze jakąś niewielką część. Czyżby ?
Będzie trudno znaleźć czytelnikowi w polskojęzycznych źródłach doniesienia o tym, że także w Grecji należy “cherchez le pétrole”. Już od paru lat krążą w mediach doniesienia, że u wybrzeży Grecji znajdują się znaczne zasoby gazu ziemnego a nawet nieco ropy naftowej. Przed rokiem, niezauważenie dla mediów głównego nurtu, zamieściło dość poważne czasopismo gospodarcze w RFN “Handelsblatt” tekst pod nieoczekiwanym tytułem “Ateny chcą udostępnić zasoby ropy naftowej i gazu “, co, Grecja dysponuje zasobami ropy i gazu ?! Nigdy o tym nie słyszałem.
Także w niemieckiej Wikipedii można wszake wyczytać: “Griechenland verfügt außerdem über nennenswerte Gas- und Erdölvorkommen, von denen bisher nur das Erdöl und Erdgas in der Nordägäis erschlossen wurde. Drei neue Konzessionen wurden 2012 vergeben um weitere Felder zu erschließen, die vornehmlich im Ionischen Meer liegen. ” (Grecja dysponuje poza tym godne uwagi zasoby gazu i ropy naftowej, z których jedynie zostały udostępnione ropa i gaz w Północnej Egei. Trzy nowe koncesje zostały wydane w roku 2012, aby udostępnić dalsze pola, które leżą głównie w Morzu Jońskim ).
No to jak , Grecja siedzi na ropie i gazie i nie dostanie żadnych kredytów, a jeśli to po 25% i ma oddać pola, wyspy na morzach Jońskim i Egejskim za psi grosz wierzycielom z “trójki”, gdzie akurat znajdują się zasoby ropy i gazu ? Ktoś, kto uważnie przeczytał opisane w jednym z linków metody przedstawione przez Perkinsa, pewnie nie uniknie refleksji, “o czymś takim, to już raz czytałem”.
Co ma to wspólnego z Krymem czy Kijowem ?
Rosyjski Gazprom, główny dostawca gazu dla UE ma naturalnie obok firm z USA żywotny interes uzyskać dostęp do greckich pól, dlatego od lat prowadził rozmowy z rządem greckim. Naturalnie służby (specjalne) USA też tam działały i musiały podjąć jakieś kroki aby utrudnić Rosji dostęp do złóż, o których Rosja prowadziła przynajmniej od połowy ubiegłego dziesięciolecia poważne rozmowy, ówczesny premier Kostas Karamanlis był skłonny udzielić koncesje Rosjanom. Jak pamiętamy służby USA przygotowały najpierw napad ich parobków w Gruzji (Saakaszwili) na pozycje rosyjskie w Osetii (2008), także podobne elementy z Polski zostały włączone przez służby USA do tej operacji. Zakończyło się to katastrofą.
W latach 2006-2008 mnożyły się ataki zachodnich służb tajnych na Karamanlisa, o czym donosiły mniej eksponowane media, mówiło się nawet o przygotowywanym zamachu na niego, operacja “Pythia 1”, co odpowiadałoby nieźle wspomnianym wyżej metodom wg. Perkinsa. Sprawy nagliły, w roku 2009 przygotowały już inne kręgi, tym razem finansowe, atak na Grecję, w celu wyeliminowania rosyjskiego konkurenta, tzw. “kryzys”, agentury rankingu ogłosiły publicznie co od dziesiątka lat jest wiadomo, że Grecja w obecnej sytuacji jest bankrutem. Rząd Karamanlisa upadł, zastąpiły go następne rządy i Grecji nałożono kajdanki kredytowe, w “trójce” grał MFW (organ MWF) pierwsze skrzypce.
Najwidoczniej nie wpłynęło to zbytnio na zmniejszenie zainteresowania Rosji Grecją, także jej służby musiały być bardzo tam aktywne, o kontaktach z Rosjanami donoszono ostatnio w przypadku Ciprasa. Służby specjalne musiały znaleźć silniejszy nacisk na Rosję, n.p. ze strony Ukrainy, ale Rosji udało się zainstalować tam ekipę Janukowycza. Nie pozostało nic innego jak doprowadzić na Ukrainie do puczu. Banderowcy byli idealnym partnerem na ten czas, zresztą ich organizacyjna infrastruktura w USA od początku współpracuje z tamtejszymi służbami. Tak doszło do Majdanu.
To było Rosji już za wiele, Krym który stanowi kluczową bazę dla floty Rosji, jest dla Rosji niezbędny, więc w zdecydowany sposób włączyła Rosja tę bazę do swego terytorium. Z wypowiedzi na Zachodzie należy wnioskować, że było to zresztą uzgodnione i w gruncie rzeczy zaakceptowane przez takie kraje jak RFN a i Francja, Poważni politycy, niezależnie od tego co bełkotały na ten temat gadzinówki, wyrażali pełne zrozumienie a nawet aprobatę dla kroków Rosji.
Jak wiadomo UE ociągało się do końca ze wsparciem dla operacji “Majdan” pani Nuland z  Departamentu Stanu USA. Istotnie są powiązania UE z Rosją zupełnie innego rodzaju niż UE z USA o interesach to nawet nie warto wspominać, operacja “Majdan” przyniosła UE ogromne materialne szkody i jest od początku sprzeczna z jej interesem.

W ten sposób dotarliśmy z Aten aż na Krym, by w końcu znaleźć się w Kijowie. Operacja “Majdan” ma jak widać także związek z próbą kręgów w USA opanowania greckich złóż ropy i gazu. Naturalnie inne efekty jak atak na gospodarkę UE, w tym także Polski, w konsekwencji utraty możliwości eksportu i strat inwestycyjnych na rzecz tego eksportu, towarzyszą temu. Każde osłabienie UE oznacza dla dolara przedłużenie jego wegetacji na rynku światowym, nad którym to dolarem nie bez przyczyny zawiesiła MWF miecz Damoklesa w postaci euro w 2002. Jeszcze są USA w stanie zawojować mniejsze kraje, które chcą się wyłamać z przymusu dolarowego Irak, Libia, Iran, stąd tak ważną rolę pełni rabunek mienia podbitych krajów Iraku, Libii, mający wzmocnić dolara, Grecja miała by być kolejnym łupem. Sytuacja dolara staje się jednak z roku na rok coraz bardziej niekorzystna.

Bardziej rozgarnięci z czytelników nie uniknęli zetknięcia się doniesieniami o tym, że także operacja desantu tzw. “uchodźców” w UE, jest elementem wojny USA przeciwko swemu konkurentowi strefie euro.

Są naturalnie czytelnicy, których w ich naiwności nie łatwo jest przekonać, postawmy przeto pytanie:

Jak sądzisz, ile miliardów straciła UE w konsekwencji tylko dwóch operacji “Majdan” i “Uchodźcy” ? Dla ułatwienia, na koszty operacji “Majdan” zarekwirowały USA rezerwę złota kraina U, czy U-krainy, którą Janukowycz podwoił.

Może wysiłek związany z przeliczeniem tych dziesiątków a może i setek miliardów euro jakoś ich otrzeźwi.

Operacja desantowa pod kryptonimem “Uchodźcy” ma dodatkowo

a. działanie długookresowe, bowiem oddziaływanie hord ludzkich w zaatakowanym społeczeństwie dokonuje się nawet w wielu pokoleniach, ale co najmniej wielu latach

b. działanie destrukcyjne, przez zmianę struktury społecznej, tworzenie stref getta, tworzenie wrogich, sabotujących grup, środowisk społecznych, w efekcie społeczeństwo może zostać rozsadzone od wewnątrz.

Ta operacja jest przykładem zastosowania w wojnie broni migracyjnej, jak wskazuje analiza Kelly M. Greenhill (USA) stosowana jest z upodobaniem w ostatnich dziesięcioleciach, w tej operacji zdecydowały się USA i ich wspólnicy z BW (Izrael, Arabia Saudyjska, Katar) na ofensywę z udziałem wielu milionów jednostek ludzkich. Drobne straty w ludziach, jakie miały miejsce na Morzu Śródziemnym nie miały dla dowództwa operacji żadnego znaczenia i zostały nawet celowo sprowokowane, aby uruchomić odpowiednią propagandę, która ludności zaatakowanego region (UE) miała wytłumaczyć oczywistość i konieczność tej inwazji.

Uważniejszy obserwator musiał siłą własnego intelektu rozpoznać, że siły propagandy systemu były skoncentrowane w ostatnich miesiącach na tym, aby uświadomić społeczeństwom UE, że ten desant mają przyjąć z otwartymi rękami. Bezmyślne stado odbiorców UE dała się na to zresztą skutecznie nabrać, tym bardziej, że piąta kolumna w rządach krajów UE zabiega również o to. Agresorowi udało się także włączyć nawet hierarchę kościoła katolickiego do tej propagandy. Znających tło działalności Watykanu nie powinno to zdziwić.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s